Doeke Fokkema

Home > Trouwambtenaren > Doeke Fokkema

Doeke Fokkema

De troudei moat in ûnferjitlike dei wurde foar it breidspear en allegear dy't harren leaf ha.

Foar my is it in foarrjocht en ear as twa minsken elkoar trou belove, sy my freegje om harren trouamtner te wêzen. Neist it formele part fyn ik it ek bysûnder om in persoanlik noat ta te foegjen oan dy feestdei.

Tidens myn wurkperioade as wethâlder haw ik, mei in soad genoegen, in pear kear trouamtner west. Dit wie op spesjaal fersyk foar goeie freonen fan my. Ik haw nei de tiid altyd in soad wurdearring krigen fan it breidspear foar myn bydrage.

Op 7 juni 2018 bin ik nei 16 fijne jierren ophâlden as wethâlder fan ús prachtige gemeente Tytsjerksteradiel. Dêrtroch bin ik no mear yn de gelegenheid om dit moaie wurk te dwaan en sa mei te helpen oan it slagjen fan dizze belangrike dei foar it breidspear.

Het is jullie feestdag, jullie staan centraal, dus is mijn bijdrage volledig gebaseerd op jullie wensen en mijn verhaal kan in het Nederlands, Engels of het Frysk.

Doeke Fokkema


Contact opnemen

Voor een (betaald) huwelijk of partnerschap na 1 september 2018 leg je als bruidspaar zelf contact met je BABS naar keuze. Voordat jullie dit doen, moet de digitale aangifte ('ondertrouw') afgerond zijn. Tijdens deze aangifte wordt de trouwdatum vastgelegd. Voor een gratis huwelijk/partnerschap kun je geen BABS kiezen (de BABS wordt dan geregeld door de gemeente).

Contactgegevens

E-mailadres: dafokkema@chello.nl

Trouwen in Tytsjerksteradiel

Wil je informatie over trouwen of een geregistreerd partnerschap in de gemeente Tytsjerksteradiel? Wij hopen dat je op deze website alle antwoorden op je vragen kunt vinden!

Als dat niet lukt kun je het reactieformulier invullen of bellen naar telefoonnummer 14 0511 (zonder netnummer).