Verkiezingen

Home > Organisatie & bestuur > Politiek > Verkiezingen

Verkiezingen

21 maart 2018: Gemeenteraadsverkiezingen en Raadgevend Referendum

Woensdag 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Als inwoner van Tytsjerksteradiel kiest u dan een nieuwe gemeenteraad. Alle Nederlanders vanaf 18 jaar mogen dan stemmen. U kunt uw stem uitbrengen op: CDA, FNP, Partij van de Arbeid, VVD, Groen Links, ChristenUnie en D66.

Op 21 maart zijn er niet alleen verkiezingen voor de gemeenteraad. Ook is er een referendum. U kunt dan stemmen over de vraag: bent u voor of tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017? De uitkomst van het referendum is een advies aan de regering. De regering mag daarna zelf beslissen of de wet doorgaat. Voor het referendum krijgt u een extra stempas.


Gemeenteraadverkiezing

  • De kandidatenlijsten worden op 8 maart 2018 huis-aan-huis bezorgd.
  • U kunt op 21 maart a.s. tussen 7.30 en 21.00 uur stemmen in één van de stemlokalen binnen de gemeente Tytsjerksteradiel.
  • Als u een identiteitsbewijs heeft dat niet langer dan vijf jaar is verlopen, kunt u dit bij de verkiezingen op 21 maart gebruiken als geldig identiteitsbewijs.
  • Direct na het sluiten van de stembureaus op 21 maart 2018 om 21.00 uur beginnen de gemeenten met het tellen van de stemmen.
  • De definitieve uitslag wordt op 23 maart 2018 om 10.00 uur bekend gemaakt.

Raadgevend Referendum

Tegelijk met de Gemeenteraadsverkiezing is op 21 maart 2018 ook een Raadgevend Referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, in de volksmond ook wel de “Sleepwet” genoemd. Deze wet bepaalt:

  • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);
  • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;
  • hoe het toezicht is geregeld.

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op www.referendumwiv2017.nl.

Op uw stembiljet wordt de volgende vraag voorgelegd: Bent u voor of tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017?

  • U kunt op 21 maart a.s. tussen 7.30 en 21.00 uur stemmen in één van de stemlokalen binnen de gemeente Tytsjerksteradiel.
  • Als u een identiteitsbewijs heeft dat niet langer dan vijf jaar is verlopen, kunt u dit bij de verkiezingen op 21 maart gebruiken als geldig identiteitsbewijs.

Kandidatenlijsten verkiezing leden van gemeenteraad Tytsjerksteradiel

Kandidatenlijsten verkiezing leden van gemeenteraad Tytsjerksteradiel

Ga naar de openbare kennisgeving van 9 februari 2018.

Stempas kwijt?

Stempas kwijt?

Bent u uw stempas kwijt of heeft u deze niet ontvangen? Dan kunt u bij uw eigen gemeente een nieuwe stempas aanvragen.

Openbare kennisgeving gemeenteraadsverkiezing: kandidaatstelling

Openbare kennisgeving gemeenteraadsverkiezing: kandidaatstelling

Openbare kennisgeving: kandidaatstelling

Aanmelding politieke partij

Aanmelding politieke partij

Aanmelding politieke partij

Wat moet ik meenemen?

Wat moet ik meenemen?

Om te gaan stemmen moet u uw stempas en identiteitsbewijs meenemen. De stempas ontvangt u via de post. Als u een identiteitsbewijs heeft dat niet langer dan vijf jaar is verlopen, kunt u dit bij de gemeenteraadsverkiezingen gebruiken als geldig identiteitsbewijs.

Tytsjerksteradiel zoekt enthousiaste stembureauleden

Tytsjerksteradiel zoekt enthousiaste stembureauleden

Woensdag 21 maart 2018 kiezen we een nieuwe gemeenteraad. Op dezelfde dag wordt ook een raadgevend referendum gehouden. De gemeente Tytsjerksteradiel zoekt enthousiaste stembureauleden die willen helpen de verkiezingsdag goed te laten verlopen. Bent u dat?

Wie mogen stemmen?

Wie mogen stemmen?

In de Kieswet is geregeld wie mag stemmen tijdens verkiezing of referendum (actief kiesrecht).

Iemand anders laten stemmen/volmacht

Iemand anders laten stemmen/volmacht

U kunt op twee manieren iemand machtigen om voor u te gaan stemmen.

Data zittingen hoofd- en centraal stembureau

Data zittingen hoofd- en centraal stembureau

Data zittingen Hoofd- en Centraal stembureau

Stembureaus in Tytsjerksteradiel

Stembureaus in Tytsjerksteradiel

U kunt op 21 maart 2018 tussen 7.30 en 21.00 uur stemmen in één van de stemlokalen binnen de gemeente Tytsjerksteradiel. Op uw stempas vindt u het adres van een stembureau bij u in de buurt, maar u kunt ook in een ander stembureau terecht.

Meer informatie

Meer informatie

Staat uw vraag er niet bij? Ga naar de pagina Contact en links.

Op wie kan ik stemmen bij de gemeenteraadsverkiezing?

Op wie kan ik stemmen bij de gemeenteraadsverkiezing?

Op https://tytsjerksteradiel.stemwijzer.nl test u uw politieke voorkeur aan de hand van stellingen. Er is ook een Fryske versie van de Stemwijzer.

Wilt u meer weten over de partijen die meedoen aan de verkiezingen, hun verkiezingsprogramma’s en de kandidaten? Kijk dan op www.tdielkiest.nl.

Stemmen met een stembiljet

Stemmen met een stembiljet

U stemt door het witte stipje van uw keuze rood te maken.

Registratie nieuwe politieke partijen

Registratie nieuwe politieke partijen

Registratie nieuwe politieke partijen

Stemmen in een andere gemeente

Stemmen in een andere gemeente

Voor de gemeenteraadsverkiezingen kunt u alleen in de gemeente waar u op de dag van de kandidaatstelling (5 februari 2018) woont uw stem uitbrengen.

Voor het Raadgevend Referendum kunt u wel uw stem uitbrengen in een andere gemeente.

Aanplakborden en -zuilen

Aanplakborden en -zuilen

Informatie over de aanplakborden en -zuilen voor de verkiezingen vindt u op de pagina Reclame plaatsen.

Contact opnemen

gemeente@t-diel.nl

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

Telefoonnummer 14 0511
bellen vanuit het buitenland

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Bereikbaarheid bij calamiteiten

Suggesties voor verbeteringen van deze website?