Treasury beleid

Treasury beleid

Op 10 maart 2009 heeft het college op grond van artikel 13 in de financiƫle verordening ex art. 212 gemeentewet een geactualiseerd treasurystatuut vastgesteld.

In het treasurystatuut zijn kaders opgenomen die er voor moeten zorgen dat financiering van beleid tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden gebeurt en dat eventuele risico's worden afgedekt.