Afval, oud papier

Home > Organisatie & bestuur > Afval, oud papier

Afval, oud papier

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Vanwege de coronacrisis is de inzameling van oud papier en karton in een aantal dorpen anders verlopen. Inmiddels wordt in de meeste dorpen het oud papier weer opgehaald zoals gebruikelijk. Er zijn nog 2 uitzonderingen:

Plaats Planning (update 22 juni)
Gytsjerk Op 26 en 27 juni kan overdag het papier gebracht worden bij de container op het parkeerterrein bij het zwembad.
Oentsjerk Tot 16 juli kan iedere donderdag tussen 8.00 en 20.00 uur het papier gebracht worden bij de container op het parkeerterrein van het sportveld. Na 16 juli is de container niet meer aanwezig. Vanaf 20 augustus wordt het papier weer aan huis opgehaald op de data zoals vermeld op de afvalkalender.
U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Heeft u vragen of wilt u wat melden over het ophalen van het oud papier? Neem dan contact op met de contactpersoon van het betreffende dorp.

Dorp Contactpersoon Telefoonnummer
Aldtsjerk  W. Annema 06 - 10 60 54 58
Burgum M. Veenstra (OPA) 0511 - 46 23 82 / 06 - 52 84 87 26
S. Postma (Wetterwille) 0511 - 46 48 66 / 06 - 83 54 04 63
Earnewâld J. de Haan 0511 - 53 95 44 / 06 - 23 54 42 05
Eastermar W. Hogendorp 06 - 25 04 18 31
Feanwâldsterwâl  S. de Haan 06 - 41 57 34 32
Garyp F. Koornstra 06 - 24 61 97 23
Gytsjerk A. Kieft (CBS Ichthusschool) 06 - 27 50 08 55
mevr. A. de Jong (OBS Thrimwaldaschool) 06 - 13 77 70 83
Hurdegaryp/Feanwâldsterwal S. de Haan 06 - 41 57 34 32
Jistrum E. Terpstra 06 - 30 65 82 72
Mûnein/Readtsjerk J. Geerdink 06 - 10 59 86 93
Noardburgum E. Homan (De Klimstien) 06 - 28 32 80 86 
G. Venema (PKN) 0511 - 47 77 04 / 06 - 50 27 84 73 
Oentsjerk J. Holwerda (OBS De Opstap) 06 - 22 20 31 72
A. van der Veen (CBS De Paadwizer) 06 - 13 71 51 71
Ryptsjerk E. Helder 0511 - 46 92 09
Sumar B. van der Vliet 0511 - 52 12 18
Suwâld S.J. Algra 0511 - 43 17 80
Tytsjerk A. Landman 06 - 20 00 62 38
U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Het inleveren is gratis.