Burgemeester L.J. Gebben

Burgemeester L.J. Gebben

Jeroen Gebben

De heer drs. L.J. Gebben is burgemeester van de gemeente Tytsjerksteradiel. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De burgemeester is het gezicht van de gemeente. Een belangrijk onderdeel van de burgemeestersportefeuille is de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Hij reikt namens de Kroon onderscheiding uit. Verder onderhoudt hij contacten met bestuurders bij de provincie in Leeuwarden, in de regio, Noord-Nederland en de rijksoverheid in Den Haag.

Portefeuille

 • Algemeen bestuurlijke zaken 
 • Openbare orde en veiligheid 
 • Politie 
 • Brandweer 
 • Personeel en organisatie 
 • Communicatie 
 • Informatievoorziening en automatisering 
 • Ontwikkeling dienstverlening/klantcontactcentrum 
 • Economische zaken en bevordering werkgelegenheid 
 • Handhaving 
 • Coördinerend portefeuillehouder overheidsparticipatie 

Nevenfuncties naast het burgemeestersambt

 • Voorzitter dagelijks bestuur en AB GR werkmaatschappij 8KTD (niet betaald)
 • Voorzitter bestuur Meldkamer Noord Nederland (niet betaald)
 • Lid dagelijks bestuur Veiligheidsregio Fryslân - portefeuille financiën (niet betaald)
 • Vertegenwoordiger Tytsjerksteradiel in AvA N.V. Vitens (niet betaald)
 • Lid Veiligheidsdriehoek Noordoost Fryslân (niet betaald)
 • Lid Stuurgroep Netwerk Noordoost (niet betaald)
 • Lid Stuurgroep Stadsregio (niet betaald)

Nevenfuncties naast het burgemeestersambt

 • Vicevoorzitter Raad van Toezicht de Waarden (hoofdkantoor in Schoonhoven) (betaald)
 • Lid Raad van Toezicht van Centrum Jeugd en Gezin Rijnmond (hoofdkantoor in Rotterdam) (betaald)

Contact opnemen

gemeente@t-diel.nl

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

Telefoonnummer 14 0511
bellen vanuit het buitenland

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Bereikbaarheid bij calamiteiten

Suggesties voor verbeteringen van deze website?