Subsidie aanvragen

Home > Inwoners > Leeuwarden-Fryslân 2018 > Subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen

Rol van de gemeente

Al in 2014 gaf de gemeenteraad aan Culturele Hoofdstad belangrijk te vinden en daarbij voor onze samenleving een faciliterende, verbindende en inspirerende rol te willen spelen. Zes bijeenkomsten zijn georganiseerd om organisaties en bedrijven op weg te helpen en daarbij stelde de gemeenteraad 100.000 euro subsidie beschikbaar. Hierdoor laat de gemeente zien dat ze de mienskip graag stimuleert en helpt.

Subsidie aanvragen

Organiseert u in Tytsjerksteradiel een project of activiteit ter gelegenheid van Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018 en wilt u daarvoor bij de gemeente subsidie aanvragen? Doe dit dan vóór 1 januari 2018 met het online aanvraagformulier (u heeft hiervoor DigiD nodig). 

Aanmeldproces

U vindt de informatie- en aanvraagdocumenten onderaan deze pagina. De aanmelding verloopt digitaal. Het college van burgemeester en wethouders besluit uiterlijk in de achtste week van 2018 welke plannen een bijdrage krijgen. Het college bekijkt hierbij in hoeverre het project of de activiteit voldoet aan de criteria. Hoe beter de plannen hierop aansluiten, hoe groter de kans op een bijdrage is. Zo wordt onder andere gekeken naar de aansluiting bij de onderwerpen en doelstellingen van de Stichting Leeuwarden - Fryslân 2018.

Hulp nodig?

Kan uw organisatie hulp gebruiken bij het maken van een projectplan? Kijk voor ondersteuning op de site www.stipe.frl. Deze online kennisbank voor projecten is ontwikkeld door Keunstwurk en stichting Leeuwarden - Fryslân 2018. De website biedt hulp bij alle onderdelen van een projectplan; financieel, communicatie, productie en artistiek.

Wat gebeurt er tijdens Leeuwarden-Fryslân 2018 in Tytsjerksteradiel?

Op de pagina 'Wat gebeurt er tijdens CH 2018 in Tytsjerksteradiel?' vindt u een eerste impressie van wat er in 2017 en 2018 gaat gebeuren in Tytsjerksteradiel.


Veelgestelde vragen

Ik heb een projectidee, wat kan de gemeente voor mij betekenen?

Wij waarderen het als u ons informeert over uw project. Waar mogelijk zullen wij u helpen. De gemeente blijft daarbij in een ondersteunende rol, wij nemen geen projectplannen over en nemen zelf geen initiatieven hiertoe. Met de gemeenteraad is afgesproken dat de officiële rol van Tytsjerksteradiel is: het verbinden, inspireren en faciliteren.

Waar moet ik aan denken bij de 'faciliterende rol' van de gemeente?

U kunt bij onze faciliterende rol denken aan het meedenken over mogelijke partners waarmee u kunt samenwerken, ondersteuning bij vergunningaanvragen of het delen van informatie. Wilt u steun bij het schrijven van een goed projectplan, of wilt u meer weten over hoe u uw plannen communiceert of financiert? Kijk dan eens op de site www.stipe.frl. Deze site is speciaal voor Leeuwarden - Fryslân 2018 ontwikkeld en biedt veel mogelijkheden.

Hoe vult de gemeente de taak 'inspireren en verbinden' in?

Twee keer per jaar organiseren we een netwerk/inspiratieavond voor iedereen in de gemeente die ‘iets’ wil met Leeuwarden-Fryslân culturele hoofdstad. Van dorpsbelangen, ondernemers tot inwoners: iedereen is welkom.

Tijdens deze bijeenkomsten vindt er een informatieve workshop plaats en worden enkele projecten uitgelicht. Daarnaast is er volop de gelegenheid in gesprek te gaan met de andere aanwezigen. De eerstvolgende bijeenkomst wordt georganiseerd op 31 mei 2017. Wilt u hiervoor uitgenodigd worden, mail dan naar BKoopmans@t-diel.nl.

Hoe kom ik in aanmerking voor subsidie?

In 2018 is in Tytsjerksteradiel in totaal € 9.500 beschikbaar voor activiteiten/projecten die in het kader van Leeuwarden-Fryslân 2018 worden georganiseerd. U kunt een aanvraag doen via het online aanvraagformulier (u heeft hiervoor DigiD nodig). Uw volledige aanvraag moet vóór 1 januari 2018 bij ons binnen zijn. Het college besluit daarna binnen acht weken welke aanvragen het beste voldoen aan de criteria en dus in aanmerking komen voor subsidie

Met welke criteria moet ik rekening houden als ik een aanvraag indien?

Er zijn verschillende voorwaarden en toetsingscriteria. Hoe beter uw project aansluit bij de criteria, hoe meer kans u maakt op subsidie. Het loont dus de moeite goed te omschrijven waarom u vindt dat uw project hieraan voldoet. Meer informatie hierover vindt u in het document 'Aanvullende informatie subsidie'.


Meer informatie

Heeft u nog vragen neem dan contact op met mevr. B. Koopmans, via BKoopmans@t-diel.nl of telefoonnummer 14 0511.

Online aanvraagformulier

De subsidie vraagt u aan met het online aanvraagformulier (u heeft hiervoor DigiD nodig). De deadline voor de 3e subsidieronde KH2018 is 1 januari 2018.

Downloads

Algemene subsidieverordening Tytsjerksteradiel 2016

Documenten:

Contact opnemen

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

gemeente@t-diel.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Suggesties voor verbeteringen van deze website?