Over het gemeentearchief

Home > Inwoners > Over het gemeentearchief

Over het gemeentearchief

Het gemeentearchief is het historisch documentatiecentrum van de gemeente Tytsjerksteradiel. Hier worden de oude administraties van de grietenij en de gemeente bewaard. U kunt in de studiezaal terecht voor historisch onderzoek in deze archieven. Ook kunt u hier stamboomonderzoek verrichten. Daarnaast zijn er ook meer dan 130 archieven van families, kerken, verenigingen en bedrijven overgebracht. Het oudste stuk in het archief is van 1561 en de oudste aanwezige informatie (op een kopie van 1699) is van 1503.

Om het historisch onderzoek te versterken bewaart de gemeente ook collecties boeken, kranten, historische kaarten, prentbriefkaarten, affiches, foto’s, negatieven, films en video's.

In het gemeentearchief vindt u ongeveer 33.000 foto’s en prentbriefkaarten met afbeeldingen uit de gemeente Tytsjerksteradiel. Hier horen ongeveer 1400 ansichtkaarten bij van de dorpen. De collectie wordt steeds uitgebreid.

Voor het bekijken van archief, foto’s en documentatie in de studiezaal kunt u een afspraak maken met de beheerder.


 • Ansichtkaarten

  De Lageweg te Burgum. Dit is één van de oudste ingekleurde ansichtkaarten in het archief. Het poststempel is van 1903. Links op de foto het notarishuis, op de achtergrond het oude hotel ’t Roodhert, voor de nieuwbouw van 1908.

 • Portretten

  Afbeelding van Joost Wiersma met echtgenote, voor hun woning te Jistrum. Joost Wiersma (1844-1927) was veeverloskundige en ‘wonderdokter’ te Jistrum.

 • Gebeurtenissen

  Buurtfeest Burgemeester Steenhuisenlaan te Burgum in juni 1998. Op de foto een optreden van ‘Hallelujah’ te Burgum. De foto is van Jelle Raap.

 • Dorpsgezichten

  Gezicht op ’t Wâltsje te Eastermar, tijdens een braderie op 13 juni 2009.

 • Landschappen

  Verveningslandschap te Earnewâld. Het betreft het gebied ‘Princenhof’, onderdeel van Nationaal Park De Alde Feanen. Foto van D. Franke, ca. 1970.