Nieuws

Nieuws

 • Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel nemen uit voorzorg maatregelen met Citrix server

  De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hebben donderdagavond 16 januari uit voorzorg besloten de Citrix server voor bepaalde externe locaties uit te schakelen.

 • Tytsjerksteradiel neemt aanbevelingen rapport kunstgras serieus

  Vorig jaar heeft de gemeente Tytsjerksteradiel opdracht gegeven voor het uitvoeren van een bodemonderzoek rondom de kunstgrasvelden in Tytsjerksteradiel. Het onderzoek is uitgevoerd om in kaart te brengen wat de invloed is van het rubber in het kunstgras op het omringende milieu.

 • Onthulling holocaustmonument Levenslicht in Gytsjerk en Burgum

  Tytsjerksteradiel staat stil bij 75 jaar vrijheid

  Op 27 januari is het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Over heel de wereld wordt daarbij stilgestaan, ook in de gemeente Tytsjerksteradiel. Van 22 januari tot en met 27 januari is het tijdelijke Holocaustmonument Levenslicht te zien in Gytsjerk en van 28 januari tot en met 2 februari bij het gemeentehuis in Burgum. Belangstellenden zijn maandag 27 januari om 19.00 uur van harte welkom bij de herdenking bij het monument op de splitsing Rinia van Nautaweg (Noord) en Trynwâldsterdyk in Gytsjerk.

 • Oud papier inzameling Oentsjerk op donderdag

  In de afvalkalender van Oentsjerk staat dat de inzameling van oud papier plaatsvindt op vrijdag. Dit is niet correct, de inzameling is op de donderdag. De genoemde data kloppen wel. De eerste inzameldatum is donderdag 16 januari. De inzameling start om 18.00 uur. Zorg er dus voor dat u het oud papier, stevig verpakt of gebundeld, vóór 18.00 uur aan de weg zet.

 • 20 januari Energieavond

  Maandag 20 januari zijn alle inwoners van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen en andere belangstellenden van harte welkom bij een Energieavond. De avond is van 19.30 tot uiterlijk 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in het gemeentehuis in Buitenpost, Stationsstraat 18.

 • Jeugd-, dorpen- en Participatieteams samen verder In gebiedsteam

  Soms komt u er zelf even niet uit en heeft u ondersteuning nodig. Afhankelijk van uw vraag had u hierover contact met het dorpenteam, participatieteam of jeugdteam van Tytsjerksteradiel. Vanaf 1 januari 2020 gaan deze teams samen verder in een gebiedsteam en kunt u daar terecht met al uw vragen. De gebiedsteams zijn er voor alle inwoners uit de gemeente van jong tot oud.

 • Let op: per 1 januari 2020 zijn er een aantal wijzigingen in de afvalinzameling

  Alle wijzigingen hebben we voor jou op een rijtje gezet zodat je in één keer op de hoogte bent. Zo verruimen we bijvoorbeeld de openingstijden van de milieustraat en het composteerterrein en kun je gratis je huishoudelijk afval (gesorteerd) wegbrengen.

 • Ruim vier ton voor actie ‘Geef gas met Energie!’

  Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel helpen huiseigenaren energie te besparen

  De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel gaan huiseigenaren helpen om energie te besparen en zo bijdragen aan de CO2-reductie. De gemeenten krijgen € 425.000 van het rijk voor de actie ‘Geef gas met Energie!’.

 • 75 jaar vrijheid: subsidieregeling voor activiteiten

  Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel stellen subsidie beschikbaar voor activiteiten die in 2020 worden georganiseerd rond 75 jaar vrijheid. Beide gemeenten stellen € 10.000 euro beschikbaar. Subsidie kan aangevraagd worden van 1 januari tot en met 29 februari 2020.  

 • Wijzigingen minimaregelingen per 01-01-2020

  In april van dit jaar heeft de gemeenteraad de plannen met het Sociaal Domein vastgesteld. Deze plannen staan in het Beleidskader Sociaal Domein. Deze nieuwe plannen zijn nodig omdat de gemeente voor de uitvoering van de wetten in het Sociaal Domein steeds minder geld krijgt van het Rijk, maar nog steeds heel veel moet doen.

  De gemeente neemt daarom maatregelen om het uitvoerbaar en betaalbaar te houden. Er is ook gekeken hoe de minimaregelingen aangepast kunnen worden. We hebben ons best gedaan om de gevolgen voor u zo klein mogelijk te houden, maar het blijft niet allemaal zoals u het gewend was. Soms is het een verbetering, soms is het een verslechtering, soms verandert de aanvraagprocedure en sommige dingen blijven gelijk.

 • Verwijderen noodbrug en terugplaatsen brugdek Aldtsjerk

  Na de aanrijding met de monumentale brug over de Moark in Aldtsjerk is de bovenbouw verwijderd en kon de brug niet meer worden bediend. Om vaarverkeer tijdens het vaarseizoen mogelijk te maken hebben we in juli een noodbrug geplaatst. Op donderdag 28 november plaatsen we het oorspronkelijke brugdek zonder bovenbouw terug. Hierdoor is de brug die dag vanaf 07:00 tot het einde van de middag gestremd voor alle verkeer. Voor fietsers geldt een omleiding via Hjelburd en Klaas Douwesweg. Voor voetgangers is er geen alternatieve route beschikbaar. Autoverkeer kan via de provinciale weg rijden.

 • Tytsjerksteradiel werkt aan betere scheiding en inzameling afval

  De gemeente Tytsjerksteradiel werkt aan betere scheiding en inzameling van het huishoudelijk afval. Hiervoor heeft het college en vervolgens de gemeenteraad op 19 september een grondstoffenbeleidsplan vastgesteld.

 • Gedeputeerde Kielstra op bezoek in de Noardlike Fryske Wâlden

  Maandag 4 februari bezocht gedeputeerde Kielstra de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Wethouder Hoekstra van Tytsjerksteradiel en wethouder Jonker van Achtkarspelen ontvingen de gedeputeerde bij de klompenmakerij/ klompenmuseum in Noardburgum. Met het bezoek willen beide gemeenten de Noardlike Fryske Wâlden onder de aandacht brengen. “In Friesland hebben we de wadden, de meren en Leeuwarden als culturele hoofdstad 2018 maar we hebben ook de Wâlden. Deze regio heeft alles: cultuur, karakter en streekproducten en dat verdient de aandacht,” aldus wethouder Hoekstra. Naast de gedeputeerde waren er ook gasten van Merk Fryslân en de Toerisme Alliantie Friesland aanwezig om mee te praten over de ontwikkeling van de Noardlike Fryske Wâlden.

Archief