Uitnodiging netwerk-/inspiratiebijeenkomst Leeuwarden-Fryslân 2018!

Home > Inwoners > Nieuws en bekendmakingen > Nieuws > Uitnodiging netwerk-/inspiratiebijeenkomst Leeuwarden-Fryslân 2018!

Uitnodiging netwerk-/inspiratiebijeenkomst Leeuwarden-Fryslân 2018!

RSS
Dit item is verlopen op 01-06-2017.

Graag nodigen wij u uit voor onze netwerk-/inspiratiebijeenkomst Leeuwarden-Fryslân 2018. Deze bijeenkomst houden wij op woensdagavond 31 mei a.s. op het gemeentehuis in Burgum (Raadhuisweg 7), inloop vanaf 19.15 uur.

Wij kijken deze avond alvast vooruit naar het jaar 2018, waarin Leeuwarden-Fryslân culturele hoofdstad van Europa is. Iedereen is welkom! U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door vóór 29 mei een mailtje te sturen naar BKoopmans@t-diel.nl.

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

  • Opening 19.30 uur door wethouder Houkje Rijpstra
  • Kennismaking met burgemeester Jeroen Gebben
  • Stand van zaken en ontwikkelingen Leeuwarden-Fryslân 2018 door Immie Jonkman, programmaleider van het Iepen Mienskipsprogramma
  • Korte presentaties projecten en evenementen en informatie over vergunningverlening

Na afloop is er een informeel gedeelte, waarbij volop de gelegenheid is elkaar te spreken.

Voor meer informatie en nieuws over LF2018 verwijzen we u maar de pagina www.tytsjerksteradiel.nl/LF2018.

Graag tot 31 mei!

Contact opnemen

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

gemeente@t-diel.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Suggesties voor verbeteringen van deze website?