Sporthal Westermar Burgum sloopwerkzaamheden (update 21 november)

Home > Inwoners > Nieuws en bekendmakingen > Nieuws > Sporthal Westermar Burgum sloopwerkzaamheden (update 21 november)

Sporthal Westermar Burgum sloopwerkzaamheden (update 21 november)

RSS

Er heeft een grote brand gewoed in sporthal Westermar in Burgum in de nacht van woensdag 4 op donderdag 5 oktober. De sporthal is daarbij volledig uitgebrand.

Update 21 november: Informatie sloopwerkzaamheden Westermar

Na de brand die sporthal de Westermar op 4 oktober in de as legde, is door de politie en de verzekering onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. De verschillende onderzoeken hebben de oorzaak van de brand niet kunnen achterhalen. Inmiddels is de Westermar vrijgegeven om te slopen.

Sloopwerkzaamheden Westermar

De sloopwerkzaamheden starten op maandag 27 november. De aannemer (Weever Sloopwerken) heeft ongeveer dertig dagen (zes weken) nodig voor het opruimen van de restanten van de Westermar. Er wordt gewerkt op maandag t/m vrijdag, tussen 7:00 en 17:00 uur. Tijdens de decemberfeestdagen en op nieuwjaarsdag ligt het werk stil.

Beperken hinder

De gemeente en de aannemer doen er alles om deze hinder zoveel mogelijk te beperken. De aannemer rijdt daarom niet tussen 07.45 en 08.30 uur met groot materieel door de omliggende straten. Dit is een tijdsblok waarin het nog donker/schemerig is en veel kinderen naar school gaan. Daarnaast staat aan het begin van de straat een waarschuwingsbord, waarop de tijdelijke werkzaamheden zijn aangegeven.

Tijdens de sloopwerkzaamheden blijft de huidige beveiliging bij de Westermar van kracht.

Update 13 oktober: Tijdelijke oplossing voor gebruikers Westermar

Het overgrote deel van de gebruikers van sporthal de Westermar heeft in overleg met de gemeente een tijdelijke alternatieve locatie gevonden.

De gemeente heeft veel waardering voor de eigen inzet van de clubs. Daardoor kon er in overleg met de gemeente snel een oplossing gevonden. De gemeente is nog in gesprek met een klein aantal gebruikers over een tijdelijke voorziening.

Asbesthoudende kit aangetroffen in restanten Westermar

In de Westermar is asbesthoudende kit aangetroffen. Dit is woensdagmiddag 11 oktober geconstateerd tijdens de verplichte asbestinventarisatie die nodig is voor de sloopmelding. De asbest heeft zich tijdens en na de brand niet verspreid. Dit is bevestigd door onderzoek in de omgeving van de Westermar. De asbesthoudende kit zit om de betonnen gevelelementen die deels nog in takt zijn. Het kit is gebruikt om de gevelelementen waterdicht te maken. Op korte termijn zal een gecertificeerd bedrijf de asbesthoudende delen saneren. Tot die tijd blijft het terrein rondom de sporthal afgezet. De sportclubs kunnen de velden blijven gebruiken.

Voetbalvelden rond Westermar weer bespeelbaar

De voetbalvelden zijn maandag 9 oktober door de gemeente schoongemaakt. Op de velden lagen nog resten van de brand die woensdagnacht de sporthal in de as legde. In overleg met de voetbalclubs BCV en VV Bergum is besloten dat de velden vrijgegeven zijn en dat er weer opgespeeld kan worden. Een deel van de voetbalvelden is beschikbaar. Drie van de acht velden hebben door de brand geen verlichting. De gemeente is bezig om zo snel mogelijk noodverlichting aan te leggen, zodat de clubs ook op deze velden weer kunnen sporten.
Het kunstgrasveld dat direct naast de Westermar ligt heeft veel schade opgelopen door brand en kan niet worden gebruikt. Het is nog onduidelijk of het veld gerepareerd kan worden of volledig moet worden vervangen. De gemeente laat zich daarover door experts adviseren.

Instortingsgevaar

De restanten van de sporthal staan op instorten. Daarom mag niemand het terrein betreden. De omgeving van de sporthal is met hekken en linten afgezet. Beveiligers houden een oogje in het zeil. De gemeente ruimt het terrein op, zodra alle onderzoeken en de sanering zijn afgerond.

Schade melden

In de sporthal lag materiaal van de sportclubs opgeslagen. Dit is allemaal verloren gegaan in de brand. Heeft u of uw club schade? Meld deze schade dan eerst bij uw eigen verzekering.

Dekt uw eigen verzekering de schade niet of slechts voor een deel? Dan kunt u een claim bij de gemeente indienen. We hebben hierbij wel de reactie van uw verzekering nodig met de reden(en) waarom zij de schade niet uitkeren.
Ook als u niet verzekerd bent kunt u uw schade bij de gemeente claimen. Wij verzamelen de schadeclaims. Onze verzekeraars beoordelen deze vervolgens. Het betekent niet automatisch dat uw claim door de verzekeraar wordt toegekend en uitbetaald als u deze indient.

Een schadeclaim kunt u schriftelijk (Gemeente Tytsjerksteradiel, t.a.v. de heer G. Veenstra, Raadhuisweg 7, 9251 GM Burgum) of via e-mail (gemeente@t-diel.nl) indienen. Voeg hierbij een goede omschrijving van de schade en, wanneer u deze heeft, nota’s van de verloren voorwerpen. Dient u een claim bij de gemeente in omdat uw eigen verzekering de schade niet of slechts voor een deel dekt? Dan ontvangen we ook graag de reactie van uw verzekering met de reden(en) waarom zij de schade niet uitkeren.

Tennisvereniging weer water en licht

Vanwege de brand in de Westermar zat tennisvereniging de Leechkamp zonder water en elektriciteit. Vrijdagochtend is de vereniging weer aangesloten zodat de activiteiten op het tenniscomplex dit weekend kunnen doorgaan.

Geen activiteiten

De overige activiteiten in en om de Westermar gaan voorlopig niet door. De gemeente gaat samen met de gebruikers op zoek naar creatieve oplossingen, zodat alle activiteiten zo snel mogelijk weer door kunnen gaan. We hopen begin volgende week hierover meer duidelijkheid te kunnen geven. 

Gecontroleerd uitbranden

Bij de brand kwam veel hitte vrij. Daardoor kon de brandweer niet dicht bij het pand komen. Door de omvang van de brand en voor de veiligheid van de brandweer en de omgeving is er voor gekozen de sporthal gecontroleerd uit te laten branden.

Er is geen asbest vrijgekomen bij de brand. Ook zijn er geen gevaarlijke concentraties gemeten in de rook. Zijn er roetdeeltjes in uw tuin beland? Deze zijn niet schadelijk.

Schade

De sporthal is door de brand volledig verwoest. Ook het naastgelegen kunstgrasveld heeft schade opgelopen. Wat de exacte schade is wordt later onderzocht. Op het moment van de brand was er niemand aanwezig in de sporthal. Er zijn geen gewonden gevallen.

Oorzaak

De oorzaak van de brand is onbekend. De verzekering en de politie onderzoeken hoe de brand is ontstaan.

Gebruikers en omwonenden van de sporthal

De gemeente heeft donderdagmorgen alle sportclubs en andere gebruikers van de sporthal en het naastgelegen kunstgrasveld over de brand geïnformeerd. Omwonenden hebben donderdagmiddag een brief ontvangen van de gemeente. Een kopie van deze brief vindt u onderaan de pagina.

Live blog

Houd deze website in de gaten voor actuele informatie.

Sporthal Westermar Burgum uitgebrand

Documenten:

Contact opnemen

gemeente@t-diel.nl

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

Telefoonnummer 14 0511
bellen vanuit het buitenland

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Bereikbaarheid bij calamiteiten

Suggesties voor verbeteringen van deze website?