Lintjesregen in Tytsjerksteradiel

Home > Inwoners > Nieuws en bekendmakingen > Nieuws > Lintjesregen in Tytsjerksteradiel

Lintjesregen in Tytsjerksteradiel

RSS
Dit item is verlopen op 01-01-2019.

Burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel heeft donderdag 26 april aan vijf inwoners van de gemeente een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt in een volle zaal in De Pleats in Burgum.

Mevrouw Janneke Grietje Haas-Vlasma uit Burgum (geboren 29 januari 1948 te Oostdongeradeel), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Van 1987 tot en met 2012 was mevrouw Haas vrijwilliger bij het Dienstencentrum, dat thans bekend staat als KEaRN welzijnswerk in Burgum.

Van 2011 tot 2016 was mevrouw Haas vrijwilliger bij de Voedselbank in Burgum, hier was ze ook betrokken bij de oprichting.

Sinds 2016 is mevrouw Haas een van de chauffeurs van de BurgumMobyl. Mevrouw Haas vertelt tijdens de rit graag over bijzondere gebouwen en wetenswaardigheden over het dorp Burgum.

Mevrouw Haas heeft tot medio 2015 als ziekenverzorger gewerkt voor de Friese Wouden. Naast haar werk als ziekenverzorger, heeft mevrouw zich ook vrijwillig ingezet voor de bewoners van het Hofje van Berchhiem.

Mevrouw Haas is al jarenlang actief in het kerkenwerk. Naast genoemde vrijwilligersactiviteiten, is mevrouw Haas werkzaam geweest als gids in Burgum en heeft zij zich als EHBO-er ingezet bij evenementen.  

Mevrouw Haas wordt omschreven als een enthousiaste persoon, die het vrijwilligerswerk met veel plezier doet. Mevrouw Haas is altijd bereid om te helpen en staat voor iedereen klaar.

De heer Arjen Bootsma uit Burgum (geboren 22 september 1951 te Leeuwarden), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Bootsma doet al jaren belangeloos werkzaamheden voor de gemeenschap. In de jaren '70 deed hij dit in zijn toenmalige woonplaats Wirdum voor de plaatselijke voetbalclub als bestuurslid accommodatie en trainer en ook als kerkorganist voor de Gereformeerde kerk aldaar.

Toen de heer Bootsma in de gemeente Tytsjerksteradiel kwam wonen, zette hij zijn vrijwilligerswerk voort bij o.a. Voetbalvereniging BCV. Hij doet dit werk nog steeds. Hij is op dit moment al weer een aantal jaren meewerkend voorman van de Maandagochtend Ploeg (MOP). Iedere maandagochtend voert deze ploeg technische klussen uit op het voetbalcomplex, zodat het terrein er perfect uit blijft zien. In 2012 en 2014 was de heer Bootsma betrokken bij de renovatie van de kleedboxen.

Ook begeleidt de heer Bootsma iedere week een supporter met een verstandelijke beperking naar alle uit- en thuiswedstrijden van voetbalclub BCV.

De heer Bootsma is lid geweest van de schoolraad/schoolcommissie van PCBS “De Arke”. Ook zet de heer Bootsma zich al jaren belangeloos in voor de CNV Vakcentrale, afdeling Friesland. Hij vult per jaar ongeveer 120 aangiften inkomstenbelasting in voor de leden, regelt de zaal, vult vooraf klantgegevens in en is gastheer tijdens de zittingen.

Tot op de dag van vandaag verricht de heer Bootsma als actief en betrokken lid van de Protestantse Gemeente te Burgum diverse werkzaamheden voor deze gemeente. Hij heeft deel uitgemaakt van de Kerkenraad als diaken en heeft de rol van uitvoerder op zich genomen in het proces van upgrading van kerkgebouw De Ikker. Sinds 2015 is de heer Bootsma wijkbezoeker van de Protestantse gemeente.

De heer Gerhardus Johannes van Hooff uit Burgum (geboren 15 september 1944 te Velsen), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer van Hooff heeft -als sinds de oprichting in 1971- vooral veel betekend voor de tafeltennisvereniging in Burgum. Altijd heeft de heer van Hooff er mede voor gezorgd dat de vereniging draaiende bleef, in verschillende functies, maar als het nodig was ook in een combinatie van functies. Daarbij was hij ook betrokken bij de organisatie van diverse toernooien, waaronder een scholierentoernooi. Tot op de dag van vandaag is hij voorzitter van de tafeltennisvereniging Bergum.

Naast de jarenlange inzet voor de lokale tafeltennisvereniging deed de heer Van Hooff  20 jaar de verzorging van het aquarium bij verzorgings- en verpleeghuis Berchhiem in Burgum. Dagelijks besteedde de heer van Hooff samen met zijn echtgenote minimaal 2 uren aan het aquarium vertelde hij alle ins en outs aan bewoners en bezoekers van Berchhiem. De aquariumverzorging is in 2017 gestopt vanwege herinrichting van de centrale hal.

Naast voornoemde vrijwilligersactiviteiten, was de heer Van Hooff van 1991 tot 2015 actief voor de klassieke luisterclub in Burgum in verzorgingshuis Berchhiem. In 2015 is de luisterclub opgehouden te bestaan, waardoor de werkzaamheden van de heer Van Hooff ook zijn stopten. Voor zijn langdurige vrijwilligerswerkzaamheden is de heer Van Hooff 2 jaar geleden door dorpsbelang Burgum uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar.

De heer Jan Cornelis Douma uit Burgum (geboren 10 mei 1946 te Tietsjerksteradeel), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Douma is al meer dan 50 jaar, sinds 1966, actief als vrijwilliger voor diverse organisaties. In 1966 begon de heer Douma als vrijwilliger (secretaris) bij de Bergumer Christelijke Voetbalclub (BCV). Na een periode als bestuurslid, bleef het voetbalveld aantrekken en is de heer Douma uiteindelijk jarenlang een verdienstelijke voetbaltrainer en leider geweest bij BCV. De heer Douma was daarnaast mede-oprichter van het clubblad van BCV, waarvoor hij o.a. 23 jaar hoofdredacteur is geweest. Nog steeds is de heer Douma betrokken bij BCV, de laatste jaren als adviseur en als (mede-)organisator van een zaalvoetbaltoernooi. In 2000 werd de heer Douma benoemd tot erelid van BCV.

Sinds 1967 is de heer Douma al als vrijwilliger actief voor de Protestantse Gemeente Burgum. Het betreft ruim 50 jaren onafgebroken kerkenwerk. De heer Douma was clubleider van de jeugdclubs en lid van de Federatie Christelijk Jeugdwerk Tytsjerksteradiel, jeugdouderling, ouderling en 20 jaar voorzitter van de Catechesewerkgroep. Sinds 2006 is de heer Douma voorzitter van de Ouderlingenraad.

De heer Douma wordt omschreven als iemand die de afgelopen 50 jaar met hart en ziel heeft gepraktiseerd en is een bemoedigend, betrokken en empathisch persoon. Naast voornoemde activiteiten, waarin de heer Douma nog steeds actief betrokken is voor jong en oud, voor kerk en voetbalvereniging, heeft de heer Douma er mede voor gezorgd dat er in Burgum een activiteiten commissie is die diverse creatieve activiteiten en evenementen voor dorp en omgeving organiseert.

Anje Hinke Wester-Koopmans uit Earnewâld (geboren 21 maart 1960 te Smallingerland), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Wester-Koopmans is initiator van dit project Ljochtstill. Het project startte in 2012 als belevingsproject waarin kunst, cultuur en natuur en identiteit van het gebied Nationale Park Alde Feanen elkaar ontmoeten. Het project bereikt in 2018 in het kader van Culturele hoofdstad Leeuwarden haar hoogtepunt en zal naar verwachting in de jaren daarna het dorp Earnewâld meer toeristische bezoekers brengen gedurende het gehele jaar. Mevrouw Wester-Koopmans maakt deel uit van het huidige bestuur en is en blijft de drijvende en stuwende kracht van en achter het project.

Als voorloper van dit project, was mevrouw Wester-Koopmans bestuurslid van Stichting Kulturele Haadstêd. In 1993 heeft zij de Stichting Klaas Koopmans opgericht t.b.v. het werk van haar vader, de kunstenaar Klaas Koopmans. Daarnaast was zij een aantal jaren lid van het algemeen bestuur van It Fryske Gea. Mevrouw Wester is enorm betrokken en actief bij het dorp Earnewâld. Zo was/is zij vrijwilliger voor o.a. Doarpsbelang Earnewâld vanaf medio jaren 90 tot 2002, lid van de bestuurscommissie van de master Frankeskoalle Earnewâld en betrokken bij de Gereformeerde kerk in Earnewâld.

Naast haar actieve vrijwilligerswerk op het gebied van kunst en cultuur, is mevrouw Wester-Koopmans ook voorzitter geweest van de voetbalvereniging in Garyp. Politiek betrokken was zij voor de gemeente Tytsjerksteradiel, als raadslid namens de FNP.


Foto onderschrift: v.l.n.r.: Dhr. A. Bootsma, Mw. J. G. Haas-Vlasma, Dhr. J.C. Douma, Mw. A. Wester-Koopmans, Dhr. G.J. van Hooff en Burgemeester Jeroen Gebben

Contact opnemen

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

gemeente@t-diel.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Suggesties voor verbeteringen van deze website?