Concept woonvisie Tytsjerksteradiel 2019-2024

Home > Inwoners > Nieuws en bekendmakingen > Nieuws > Concept woonvisie Tytsjerksteradiel 2019-2024

Concept woonvisie Tytsjerksteradiel 2019-2024

RSS
Dit item is verlopen op 17-07-2019.

De concept woonvisie omvat actueel woonbeleid, waarin de ambities en richtingen voor de toekomst op het gebied van wonen zijn vastgelegd. De onderwerpen die in de woonvisie zijn opgenomen zijn: aanpak bestaande woningvoorraad, zorgvuldige inzet van de nieuwbouw, beschikbaarheid en betaalbaarheid van de sociale huur, wonen en zorg en kwaliteit van de woonomgeving. De concept Woonvisie 2019 – 2024 sluit aan bij de ambities van de huidige coalitie en zet in op kwaliteit van de woningvoorraad en bouwen naar behoefte.

Woonvisie 2019-2024 ter inzage

Bovengenoemde visie ligt vanaf 25 april 2019 tot en met 6 juni 2019 ter inzage:

  • Via de link onderaan deze pagina en;
  • Bij de Balie Bouwen en Wenjen van het gemeentehuis in Burgum;

Inspraakreactie

Wij nodigen u uit om tijdens deze inspraakperiode te reageren op dit ontwerp. Een zienswijze dient geadresseerd te worden aan het college van burgemeester en wethouders. Een zienswijze per brief kunt u sturen naar gemeente Tytsjerksteradiel Postbus 3, 9250 AA Burgum. Een zienswijze per e-mail kunt u mailen naar gemeente@t-diel.nl.

Bijeenkomst inwoners

Op woensdag 8 mei a.s. bent u als inwoner van de gemeente Tytsjerksteradiel van harte welkom om naar de informatieavond over de Woonvisie 2019-2024 te komen. Tijdens deze avond zullen de hoofdlijnen van de Woonvisie aan u gepresenteerd worden en is er ruimte voor het stellen van vragen. Deze bijeenkomst vindt plaats in Glinstra State (Schoolstraat 83, Burgum) en begint om 19.00 uur. U kunt zich aanmelden voor deze avond via dkuipers@t-diel.nl.

Vervolg

Alle reacties worden verzameld en gebundeld tot een nota van inspraak. Het college vertaalt deze nota in de woonvisie 2019-2024 die op 4 juli 2019 ter besluitvorming aan de Raad zal worden voorgelegd. De indieners van een inspraakreactie ontvangen een afschrift van de nota van inspraak.

Vragen? Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Daniëlle Kuipers, beleidsadviseur Volkshuisvesting, bereikbaar via telefoonnummer 14 0511 of dkuipers@t-diel.nl.

De Woonvisie

Contact opnemen

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

gemeente@t-diel.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Suggesties voor verbeteringen van deze website?