Concept woonvisie Tytsjerksteradiel 2019-2024

Home > Inwoners > Nieuws en bekendmakingen > Nieuws > Concept woonvisie Tytsjerksteradiel 2019-2024

Concept woonvisie Tytsjerksteradiel 2019-2024

RSS

De concept woonvisie omvat actueel woonbeleid, waarin de ambities en richtingen voor de toekomst op het gebied van wonen zijn vastgelegd. De onderwerpen die in de woonvisie zijn opgenomen zijn: aanpak bestaande woningvoorraad, zorgvuldige inzet van de nieuwbouw, beschikbaarheid en betaalbaarheid van de sociale huur, wonen en zorg en kwaliteit van de woonomgeving. De concept Woonvisie 2019 – 2024 sluit aan bij de ambities van de huidige coalitie en zet in op kwaliteit van de woningvoorraad en bouwen naar behoefte.

Woonvisie 2019-2024 ter inzage

Bovengenoemde visie ligt vanaf 25 april 2019 tot en met 6 juni 2019 ter inzage:

  • Via de link onderaan deze pagina en;
  • Bij de Balie Bouwen en Wenjen van het gemeentehuis in Burgum;

Inspraakreactie

Wij nodigen u uit om tijdens deze inspraakperiode te reageren op dit ontwerp. Een zienswijze dient geadresseerd te worden aan het college van burgemeester en wethouders. Een zienswijze per brief kunt u sturen naar gemeente Tytsjerksteradiel Postbus 3, 9250 AA Burgum. Een zienswijze per e-mail kunt u mailen naar gemeente@t-diel.nl.

Bijeenkomst inwoners

Op woensdag 8 mei a.s. bent u als inwoner van de gemeente Tytsjerksteradiel van harte welkom om naar de informatieavond over de Woonvisie 2019-2024 te komen. Tijdens deze avond zullen de hoofdlijnen van de Woonvisie aan u gepresenteerd worden en is er ruimte voor het stellen van vragen. Deze bijeenkomst vindt plaats in Glinstra State (Schoolstraat 83, Burgum) en begint om 19.00 uur. U kunt zich aanmelden voor deze avond via dkuipers@t-diel.nl.

Vervolg

Alle reacties worden verzameld en gebundeld tot een nota van inspraak. Het college vertaalt deze nota in de woonvisie 2019-2024 die op 11 juli 2019 ter besluitvorming aan de Raad zal worden voorgelegd. De indieners van een inspraakreactie ontvangen een afschrift van de nota van inspraak.

Vragen? Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Daniëlle Kuipers, beleidsadviseur Volkshuisvesting, bereikbaar via telefoonnummer 14 0511 of dkuipers@t-diel.nl.

De Woonvisie

Contact opnemen

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

gemeente@t-diel.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Suggesties voor verbeteringen van deze website?