Nieuws

Nieuws

RSS
 • Wie verdient er volgens u een lintje?

  (22-05-2017)

  Doe uw voordracht voor de lintjesregen 2018!

  Kent u iemand die een lintje verdient? Bijna iedereen zal deze vraag met 'ja' beantwoorden. Want overal in Nederland zetten mensen zich voor vele doelen in. Vaak zonder eigen belang, in alle bescheidenheid. Deze mensen komen misschien wel in aanmerking voor een Koninklijke Onderscheiding! Maar dan moeten ze daarvoor wel eerst worden voorgesteld. U kunt daar voor zorgen.

  Lees verder
 • Wees alert op de eikenprocessierups

  (22-05-2017)

  Sinds 2009 hebben we elk jaar in een groot gedeelte van Friesland te maken met overlast door de eikenprocessierups. Eikenprocessierupsen kunnen in mei en juni in vooral eikenbomen worden aangetroffen. Na contact met de brandharen van de rups kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen of luchtwegen. De verwachting is dat de rups ook dit jaar in de tweede helft van mei op verschillende plaatsen in Fryslân overlast gaat veroorzaken. Tot nu toe is de rups nog nergens in de gemeente Tytsjerksteradiel waargenomen.

  Lees verder
 • Taalferoardering Frysk

  (19-05-2017)

  De gemeenteried hat op 20 april 2017 is de ‘Taalferoardering Frysk gemeente Tytsjerksteradiel 2017’ fêststeld.

  Lees verder
 • Tytsjerksteradiel breidt armoedebeleid uit

  (17-05-2017)

  De gemeente Tytsjerksteradiel zet in op een vernieuwde aanpak voor de bestrijding van armoede. Door samenwerking met maatschappelijke organisaties en inwoners wil de gemeente armoede sneller signaleren en schulden voorkomen. Daarnaast richt Tytsjerksteradiel zich op kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Zij moeten zonder drempels mee kunnen doen aan sport en culturele activiteiten.

  Lees verder
 • SWIM en FUN week in openluchtzwembad De Sawn Doarpen

  (17-05-2017)

  Van maandag 29 mei tot vrijdag 2 juni zijn er elke dag van 14.30 tot 16.30 uur leuke sport- en spelactiviteiten in openluchtzwembad De Sawn Doarpen in Giekerk.

  Lees verder
 • Wietze en Grietje Toussaint 65 jaar getrouwd

  (15-05-2017)

  Maandag 8 mei vierden Wietze Toussaint en Grietje Klijnstra uit Ryptsjerk dat zij 65 jaar geleden in het huwelijk traden. Locoburgemeester Doeke Fokkema bracht het echtpaar een bezoek om hen te feliciteren met dit jubileum.

  Lees verder
 • Sijtze en Baukje Procee - Zandstra 60 jaar getrouwd

  (11-05-2017)

  Dinsdag 9 mei vierden Sijtze en Baukje Procee – Zandstra uit Burgum dat zij 60 jaar geleden in het huwelijk traden. Reden voor locoburgemeester Doeke Fokkema het jubilerende echtpaar te bezoeken.

  Lees verder
 • Pieter en Tietje Boorsma - Haarsma 60 jaar getrouwd

  (11-05-2017)

  Dinsdag 9 mei vierden Pieter en Tietje Boorsma – Haarsma uit Sumar dat zij 60  jaar geleden in het huwelijk traden. Burgemeester Jeroen Gebben bezocht het echtpaar om ze te feliciteren met dit jubileum.

  Lees verder
 • Weinig te besteden? Vraag het kindpakket aan!

  (09-05-2017)

  Het kan voorkomen dat je als ouder(s) te weinig geld hebt om je kind (of kinderen) mee te laten doen aan bijvoorbeeld schoolreisje, sport, muziekles of om een verjaardag te vieren.

  Lees verder
 • Onderzoek naar ervaringen cliënten Wmo en Jeugdzorg

  (03-05-2017)

  Gemeente Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen zijn benieuwd naar de ervaringen van inwoners die hulp of een voorziening ontvangen op grond van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en/of vanuit de Jeugdwet. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld begeleiding, huishoudelijke hulp, een scootmobiel, hulp bij dyslexie of hulp bij opgroei-, opvoedings- en psychische problemen.

  Lees verder
 • Enquête over natuurinclusieve landbouw in Noordoost-Fryslân

  (02-05-2017)

  Op vrijdag 21 april vond het startmoment ‘enquête natuurinclusieve landbouw’ plaats. Vice voorzitter van de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden(NFW) Wout van Vulpen heeft tijdens deze bijeenkomst de eerste enquête uitgereikt aan Gedeputeerde Kramer van de provincie Fryslân, wethouder Van der Ploeg van de gemeente Dongeradeel, tevens voorzitter van de Stichting Living Lab Natuurinclusieve landbouw en Wetterskipsbestuurder Jan van Weperen.

  Lees verder
 • Hendrik en Rinske van der laan – Wagenaar vierden hun 60 jarig huwelijk

  (24-04-2017)

  Zondag 23 april vierden Hendrik (Henk) en Rinske (Rinnie) van der Laan - Wagenaar dat zij 60 jaar geleden in het huwelijk traden. Maandag ochtend bezocht locoburgemeester Geerling Schippers het echtpaar om hen te feliciteren met dit jubileum.

  Lees verder
 • Uitnodiging netwerk-/inspiratiebijeenkomst Leeuwarden-Fryslân 2018!

  (21-04-2017)

  Graag nodigen wij u uit voor onze netwerk-/inspiratiebijeenkomst Leeuwarden-Fryslân 2018. Deze bijeenkomst houden wij op woensdagavond 31 mei a.s. op het gemeentehuis in Burgum (Raadhuisweg 7), inloop vanaf 19.15 uur.

  Lees verder
 • PKN gemeente Hurdegaryp opnieuw Fairtrade kerk

  (21-04-2017)

  Met veel enthousiasme ging de PKN gemeente Hurdegaryp met het thema fairtrade aan de slag. Dit werd in 2011 beloond met het behalen van het Fairtrade Kerk-certificaat. In 2014 werd het certificaat verlengd en ook dit jaar prolongeren ze deze titel en zijn ze nog steeds enthousiast met fairtrade bezig zijn. Dit doen ze door fairtrade producten te gebruiken en onder de aandacht te brengen. Verder organiseren ze activiteiten waarin fairtrade een rol krijgt. Kortom: een beloning waard!

  Lees verder
 • Zichtbaarheid van LF2018 in Tytsjerksteradiel

  (21-04-2017)

  Tytsjerksteradiel wil in eigen gemeente de zichtbaarheid en bekendheid vergroten van Leeuwarden-Fryslân culturele hoofdstad 2018 (LF2018). Wethouder Houkje Rijpstra plakte daarom alvast een LF2018 sticker op het raam bij de entree van het gemeentehuis. De gemeente Tytsjerksteradiel is actief betrokken bij LF2018. De komende tijd zal dat steeds meer zichtbaar worden.

  Lees verder
 • Een van de kleinste scholen van Tytsjerksteradiel wint wisselbeker Verkeersexamen

  (21-04-2017)

  Op 10, 11 en 12 april organiseerde de gemeente Tytsjerksteradiel het jaarlijks verkeersexamen Tytsjerksteradiel. Meer dan 350 leerlingen van groep 7 en 8 van alle basisscholen uit de gemeente deden hier aan mee. Basisschool OBS It Kruirêd heeft dit jaar de meeste punten behaald. De school wint hiermee de wisselbeker Verkeersexamen 2017 van Veilig Verkeer Nederland. Wethouder Houkje Rijpstra heeft op vrijdag 21 april de leerlingen op het schoolplein verrast en de wisselbeker uitgereikt.

  Lees verder
 • Burgemeester Jeroen Gebben praat met ondernemers

  (13-04-2017)

  Maandagavond ontmoetten de besturen van de twaalf ondernemersverenigingen in Tytsjerksteradiel en nieuwe burgemeester Jeroen Gebben elkaar. De goed bezochte bijeenkomst op landgoed De Klinze in Aldtsjerk is onderdeel van het inwerkprogramma van Gebben, die naast de wettelijke taken ook Economische Zaken in zijn portefeuille heeft.

  Lees verder
 • Veel gestelde vragen en antwoorden over leerlingenvervoer in Noordoost Fryslân

  (31-03-2017)

  De gemeenten in Noordoost Fryslân zijn van plan om de aanbesteding voor het grootste deel van het leerlingenvervoer voorlopig te gunnen aan vier vervoerders: Taxi- en touringcarcentrale Noord Oost Friesland B.V., Vervoersmanagement Noord Nederland B.V., Taxi- en Bergingsbedrijf Dorenbos B.V. en Taxicentrale Witteveen B.V. Zij leveren vanaf 1 augustus 2017 de voertuigen en chauffeurs voor het Wmo- en leerlingenvervoer in Noordoost Fryslân. Omdat deze aanbesteding veel vragen oproept, hebben we de belangrijkste vragen en antwoorden voor u op een rijtje gezet.

  Lees verder
 • Meiinoar Meidwaan Tytsjerksteradiel

  (27-03-2017)

  Werkgevers die zich nadrukkelijk onderscheiden door mensen met een arbeidshandicap in dienst te nemen, ontvangen het Meiinoar Meidwaan vignet van de gemeente Tytsjerksteradiel. Deze werkgevers onderkennen de talenten van mensen met een arbeidshandicap en bieden hen perspectief. Het vignet staat voor het bijdragen aan een duurzame oplossing voor deze werkzoekenden en treed daarbij op als ambassadeur en als betrokken partner.

  Lees verder
 • Wenne yn ‘e Wâlden

  (21-03-2017)

  Drie weken geleden ben ik geïnstalleerd als burgemeester van Tytsjerksteradiel. Voor mij persoonlijk, maar ook voor ons gezin was het een heel bijzondere dag in ons leven. Een ieder die betrokken was bij de organisatie van de dag, of naar de receptie kwam: hartelijk dank! De warme ontvangst in de gemeente maakt dat ik met ontzettend veel zin aan het werk ben gegaan, voor én met de mienskip.

  Lees verder
 • Wmo- en jeugdcliënten in Tytsjerksteradiel zeer tevreden

  (20-03-2017)

  Wmo- en jeugdcliënten uit Tytsjerksteradiel zijn zeer tevreden met de ondersteuning die zij van de gemeente krijgen. Dat blijkt uit een onlangs gehouden cliëntervaringsonderzoek (CEO). “ Wy binne tige ynnommen dat de boargers yn Tytsjerksteradiel oer it algemien tefreden binne. Risseltaat fan hurd wurkjen en goeie gearwurking tusken de soarchoanbieders, doarpen- en jeugdteams en meiwurkers op it gemeentehûs”, aldus wethouder Doeke Fokkema.

  Lees verder
 • Extra geld voor Culturele Hoofdstad in Tytsjerksteradiel

  (17-03-2017)

  De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel stelt 1 euro per inwoner beschikbaar aan de stichting Leeuwarden-Fryslân (LF2018). De stichting kan hierdoor onder andere promotiemateriaal voor LF2018 ontwikkelen. Ondernemers en organisatoren van evenementen kunnen hiervan gebruikmaken. Op die manier wordt ook in de dorpen en steden buiten Leeuwarden Culturele Hoofdstad zichtbaar.

  Lees verder
 • Vier vervoerders in nieuw vervoersysteem Noordoost

  (16-03-2017)

  De gemeenten in Noordoost Fryslân zijn van plan om de aanbesteding voor het grootste deel van het vervoer voorlopig te gunnen aan vier vervoerders. Dit zijn Taxi- en touringcarcentrale Noord Oost Friesland B.V., Vervoersmanagement Noord Nederland B.V., Taxi- en Bergingsbedrijf Dorenbos B.V. en Taxicentrale Witteveen B.V. Zij leveren vanaf 1 augustus 2017 de voertuigen en chauffeurs voor het Wmo- en leerlingenvervoer die onder regie van de mobiliteitscentrale door heel Noordoost Fryslân rijden. Als er geen bezwaren zijn, wordt de voorlopige gunning op 4 april 2017 definitief.

  Lees verder
 • Ruim de helft van de woningen zijn niet levensloopbestendig

  (09-03-2017)

  Uitkomsten woningmarktonderzoek Tytsjerksteradiel bekend

  Eind vorig jaar hebben ruim 3200 huishoudens in Tytsjerksteradiel een enquête ingevuld over hun woonwensen in de toekomst. De uitkomsten laten zien dat er de komende jaren nog een groeiende woningbehoefte is. Op langer termijn is er echter sprake van een afname. Interessant is ook dat meer dan de helft van de woningvoorraad in de gemeente niet levensloopbestendig is en ook niet eenvoudig te maken is. En dat terwijl veel ouderen toch graag zo lang mogelijk in de eigen woning willen blijven wonen. Deze en andere cijfers worden de komende maanden vertaald naar een nieuw woonbeleid.

  Lees verder
 • Wat gebeurt er tijdens Leeuwarden-Fryslân 2018 in Tytsjerksteradiel?

  (07-03-2017)

  Nog even en dan is het 2018. Dat wordt niet zomaar een jaar voor Fryslân! De hoofdstad Leeuwarden, met in haar kielzog de hele provincie, is een jaar lang Culturele Hoofdstad van Europa.

  Lees verder
 • Subsidie voor activiteiten/projecten Leeuwarden-Fryslân 2018 in Tytsjerksteradiel

  (06-03-2017)

  Organiseert u in Tytsjerksteradiel een project of activiteit ter gelegenheid van Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018 en wilt u daarvoor bij de gemeente subsidie aanvragen? Doe dit dan vóór 1 januari 2018 via deze site.

  Lees verder
 • Elf initiatieven in Tytsjerksteradiel krijgen CH2018-subsidie

  (20-02-2017)

  Elf organisaties uit Tytsjerksteradiel krijgen in het kader van Leeuwarden-Fryslân culturele hoofdstad 2018 (CH2018) subsidie van de gemeente. Het gaat dan om de projecten die gericht zijn op het organiseren van een activiteit of project in de gemeente, zodat het in 2018 ook in Tytsjerksteradiel bruist van de activiteiten. De elf verdelen een subsidie van € 50.000.

  Lees verder
 • De Lits: geen bediening brug Eastermar

  (01-02-2017)

  In verband met onderhoudswerkzaamheden wordt de brug Eastermar van dinsdag 7 februari 2017 tot dinsdag 21 februari 2017 niet op afroep bediend
   

 • Tytsjerksteradiel opnieuw Fairtrade Gemeente!

  (23-01-2017)

  Met dank aan de Fairtradewerkgroep Tytsjerksteradiel, alle Fairtrade bedrijven en ondernemers en bewuste inwoners mag Tytsjerksteradiel zich opnieuw 'Fairtrade Gemeente' noemen. Nadat de gemeente in 2011 het predicaat als tweede Friese gemeente in de wacht sleepte, is deze nu voor de 7e keer op rij door de landelijke organisatie bevestigd. Volgens de jury heeft de gemeente laten zien dat zij Fairtrade goed onder de aandacht brengt bij haar inwoners en lokale deelnemende partijen.

  Lees verder
 • Koninklijke onderscheiding voor mevrouw T. Sijtsma-Vonk

  (16-01-2017)

  Woensdag 11 januari 2017 heeft mevrouw Trienke Sijtsma-Vonk (79) uit Hurdegaryp bij bijzondere gelegenheid een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Burgemeester Wilma J. Mansveld reikte het versiersel uit. Mevrouw Sijtsma is onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

   

  Lees verder
 • Tytsjerksteradiel wil mensen met schulden eerder helpen

  (22-12-2016)

  Het voorkomen van schulden bij inwoners. Dat wordt de insteek van het nieuwe schuldhulpverleningsbeleid van de gemeente Tytsjerksteradiel. Door in een zo vroeg mogelijk stadium hulp te bieden, moet het aantal inwoners dat gebruik moet maken van de formele schuldhulpverlening worden verkleind. Daarnaast worden ook lessen op scholen aangeboden om al vroeg te leren hoe je met geld moet omgaan.

  Lees verder
 • Groen licht voor spelen op kunstgras met rubbergranulaat

  (19-12-2016)

  Naar aanleiding van het uitgebreide onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar het sporten op kunstgras met rubbergranulaat en de eventuele gezondheidsrisico’s daarvan, concludeert het RIVM dat de resultaten geen aanleiding geven om gezondheidsschade te verwachten.

  Lees verder
 • Kinderen brengen burgemeester W.J. Mansveld ontbijtje op gemeentehuis

  (08-11-2016)

  Vanochtend brachten 36 kinderen van Asielzoekersschool Papilio uit Burgum een ontbijtje bij burgemeester Mansveld op het gemeentehuis. In de Raadszaal gaven ze met dat gezamenlijk Burgemeestersontbijt het goede voorbeeld in de week van Het Nationaal Schoolontbijt.

  Lees verder
 • Drukte verwacht bij het aanvragen van reisdocumenten

  (01-11-2016)

  De balies in het gemeentehuis in Burgum verwachten in november en vooral december extra drukte, omdat jongeren hun paspoort of identiteitskaart komen verlengen.

  Lees verder
 • Cursus politiek actief

  (19-10-2016)

  Op 13 december 2016 start in het gemeentehuis in Burgum de cursus Politiek Actief. Iedere inwoner van Tytsjerksteradiel met interesse in de lokale politiek is van harte welkom om mee te doen. Politiek Actief is een oriënterende cursus die vragen beantwoordt als ‘Hoe werkt de gemeente? Wat zijn de taken van de gemeenteraad? Hoe kun je als burger de besluitvorming beïnvloeden? Is het werk van een gemeenteraadslid iets voor mij?’

  Lees verder
 • UPDATE kunstgrasvelden

  (13-10-2016)

  Op maandag 10 oktober 2016 hebben de KNVB, VWS, RIVM,  VSG en vertegenwoordigers uit de kunstgrasbranche om de tafel gezeten om te bespreken wat de vervolgstappen zijn om de onzekerheid over de mogelijke risico’s van kunstgras weg te nemen.

  Lees verder
 • Rubber ingestrooide kunstgrasvelden

  (07-10-2016)

  Televisieprogramma Zembla besteedde woensdagavond in haar uitzending aandacht aan de mogelijke gezondheidsrisico’s van de rubberen korrels, het zogeheten SBR-rubbergranulaat, in kunstgrasvelden.

  Lees verder
 • Nieuwe dorpskern Garyp klaar

  (14-07-2016)

  Donderdag 14 juli was het feest in Garyp. Inwoners, schoolkinderen en bestuurders vierden de afronding van het project Kansen in Kernen Garyp. Gedeputeerde Johannes Kramer en wethouder Houkje Rijpstra ‘gaven’ de weg terug aan het dorp, nadat de dorpskern de afgelopen anderhalf jaar een metamorfose onderging.

  Lees verder
 • Klachten evenementen Groene Ster

  (29-06-2016)

  Heeft u klachten over evenementen in de Groene Ster? Dan kunt u een melding doen bij de gemeente Leeuwarden via www.leeuwarden.nl.

Archief

Contact opnemen

gemeente@t-diel.nl

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

Telefoonnummer 14 0511
bellen vanuit het buitenland

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Bereikbaarheid bij calamiteiten

Suggesties voor verbeteringen van deze website?