Nieuws

Nieuws

RSS
 • Tjerk en Margaretha Wester 65 jaar getrouwd

  (28-03-2017)

  Maandag 27 maart vierden Tjerk en Margaretha Wester - Jongsma uit Burgum dat zij 65 jaar geleden in het huwelijk traden. Reden voor loco-burgemeester Doeke Fokkema het jubilerende echtpaar die dag te bezoeken.

  Lees verder
 • Meiinoar Meidwaan Tytsjerksteradiel

  (27-03-2017)

  Werkgevers die zich nadrukkelijk onderscheiden door mensen met een arbeidshandicap in dienst te nemen, ontvangen het Meiinoar Meidwaan vignet van de gemeente Tytsjerksteradiel. Deze werkgevers onderkennen de talenten van mensen met een arbeidshandicap en bieden hen perspectief. Het vignet staat voor het bijdragen aan een duurzame oplossing voor deze werkzoekenden en treed daarbij op als ambassadeur en als betrokken partner.

  Lees verder
 • Wenne yn ‘e Wâlden

  (21-03-2017)

  Drie weken geleden ben ik geïnstalleerd als burgemeester van Tytsjerksteradiel. Voor mij persoonlijk, maar ook voor ons gezin was het een heel bijzondere dag in ons leven. Een ieder die betrokken was bij de organisatie van de dag, of naar de receptie kwam: hartelijk dank! De warme ontvangst in de gemeente maakt dat ik met ontzettend veel zin aan het werk ben gegaan, voor én met de mienskip.

  Lees verder
 • Ter visielegging Ontwerp Saneringsprogramma’s Wegverkeerslawaai N356 Burgum en N355 Hurdegaryp

  (21-03-2017)

  Burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel maken op grond van artikel 87j, tweede lid, en artikel 89 van de Wet geluidhinder, in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat gedurende zes weken de ontwerp-saneringsprogramma’s ‘Wegverkeerslawaai N356 Burgum’ en ‘Wegverkeerslawaai N355 Hurdegaryp met de daarop betrekking hebbende stukken, die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerp, ter inzage liggen.

  Lees verder
 • Wmo- en jeugdcliënten in Tytsjerksteradiel zeer tevreden

  (20-03-2017)

  Wmo- en jeugdcliënten uit Tytsjerksteradiel zijn zeer tevreden met de ondersteuning die zij van de gemeente krijgen. Dat blijkt uit een onlangs gehouden cliëntervaringsonderzoek (CEO). “ Wy binne tige ynnommen dat de boargers yn Tytsjerksteradiel oer it algemien tefreden binne. Risseltaat fan hurd wurkjen en goeie gearwurking tusken de soarchoanbieders, doarpen- en jeugdteams en meiwurkers op it gemeentehûs”, aldus wethouder Doeke Fokkema.

  Lees verder
 • Extra geld voor Culturele Hoofdstad in Tytsjerksteradiel

  (17-03-2017)

  De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel stelt 1 euro per inwoner beschikbaar aan de stichting Leeuwarden-Fryslân (LF2018). De stichting kan hierdoor onder andere promotiemateriaal voor LF2018 ontwikkelen. Ondernemers en organisatoren van evenementen kunnen hiervan gebruikmaken. Op die manier wordt ook in de dorpen en steden buiten Leeuwarden Culturele Hoofdstad zichtbaar.

  Lees verder
 • Sjouke en Anna Paulusma 60-jarig huwelijk

  (16-03-2017)

  Zaterdag 11 maart vierden Sjouke en Anna Paulusma uit Burgum hun 60- jarig huwelijk. Reden voor locoburgemeester Doeke Fokkema het jubilerende echtpaar die dag te bezoeken.

  Lees verder
 • Voorlopige uitslagen Tweede Kamerverkiezingen in Tytsjerksteradiel

  (16-03-2017)

  In Tytsjerksteradiel hebben 20.853 personen hun stem uitgebracht tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Dit is een opkomstpercentage van 84,42%. In 2012 was de opkomst 77,54%. CDA is de grootste partij in Tytsjerksteradiel, gevolgd door de VVD en PVV.

  Lees verder
 • Jeltje van der Heide viert haar 100ste verjaardag

  (16-03-2017)

  Vandaag, donderdag 16 maart, viert Jeltje van der Heide – Lijzenga uit Oentsjerk haar 100ste verjaardag. Burgemeester Jeroen Gebben ging vanochtend bij haar langs om haar te feliciteren.

  Lees verder
 • Vier vervoerders in nieuw vervoersysteem Noordoost

  (16-03-2017)

  De gemeenten in Noordoost Fryslân zijn van plan om de aanbesteding voor het grootste deel van het vervoer voorlopig te gunnen aan vier vervoerders. Dit zijn Taxi- en touringcarcentrale Noord Oost Friesland B.V., Vervoersmanagement Noord Nederland B.V., Taxi- en Bergingsbedrijf Dorenbos B.V. en Taxicentrale Witteveen B.V. Zij leveren vanaf 1 augustus 2017 de voertuigen en chauffeurs voor het Wmo- en leerlingenvervoer die onder regie van de mobiliteitscentrale door heel Noordoost Fryslân rijden. Als er geen bezwaren zijn, wordt de voorlopige gunning op 4 april 2017 definitief.

  Lees verder
 • Eerste kievitsei Tytsjerksteradiel gevonden

  (13-03-2017)

  Jan Vleer (28-07-1962) uit Hurdegaryp heeft zondag 12 maart het eerste kievitsei van Tytsjerksteradiel gevonden. Hij deed de vondst om 10.10 uur in Lytse Geast aan de Rustenburgerweg. De Bond van Friese Vogelwachten heeft het ei goedgekeurd.

  Lees verder
 • Ruim de helft van de woningen zijn niet levensloopbestendig

  (09-03-2017)

  Uitkomsten woningmarktonderzoek Tytsjerksteradiel bekend

  Eind vorig jaar hebben ruim 3200 huishoudens in Tytsjerksteradiel een enquête ingevuld over hun woonwensen in de toekomst. De uitkomsten laten zien dat er de komende jaren nog een groeiende woningbehoefte is. Op langer termijn is er echter sprake van een afname. Interessant is ook dat meer dan de helft van de woningvoorraad in de gemeente niet levensloopbestendig is en ook niet eenvoudig te maken is. En dat terwijl veel ouderen toch graag zo lang mogelijk in de eigen woning willen blijven wonen. Deze en andere cijfers worden de komende maanden vertaald naar een nieuw woonbeleid.

  Lees verder
 • Leerlingen uit Tytsjerksteradiel zijn zelfstandiger dan leerlingen uit de rest van Nederland

  (09-03-2017)

  Uitkomsten onderzoek naar de aard en omvang van het leerlingenvervoer

  Ziet u wel eens taxibusjes rijden die kinderen naar school brengen? In Tytsjerksteradiel reden er altijd veel, maar dat wordt steeds minder! Maar liefst 18 procent van de leerlingen die recht hebben op leerlingenvervoer, reist nu zelfstandig met het openbaar vervoer. Veel. Want als je dat vergelijkt met een gemeente van vergelijkbare grootte, is dat wel 11 procent meer. Gemiddeld in Nederland reist maar 9 procent zelfstandig.

  Lees verder
 • Wat gebeurt er tijdens Leeuwarden-Fryslân 2018 in Tytsjerksteradiel?

  (07-03-2017)

  Nog even en dan is het 2018. Dat wordt niet zomaar een jaar voor Fryslân! De hoofdstad Leeuwarden, met in haar kielzog de hele provincie, is een jaar lang Culturele Hoofdstad van Europa.

  Lees verder
 • Subsidie voor activiteiten/projecten Leeuwarden-Fryslân 2018 in Tytsjerksteradiel

  (06-03-2017)

  Organiseert u in Tytsjerksteradiel een project of activiteit ter gelegenheid van Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018 en wilt u daarvoor bij de gemeente subsidie aanvragen? Doe dit dan vóór 1 januari 2018 via deze site.

  Lees verder
 • Douwe en Berendtje 65 jaar getrouwd

  (06-03-2017)

  Maandag 6 maart vierden Douwe en Berendtje Visser – De Vries uit Oentsjerk dat zij 65 jaar geleden in het huwelijk traden. Burgemeester Jeroen Gebben ging bij ze langs om hun te feliciteren met het jubileum.

  Lees verder
 • Elf initiatieven in Tytsjerksteradiel krijgen CH2018-subsidie

  (20-02-2017)

  Elf organisaties uit Tytsjerksteradiel krijgen in het kader van Leeuwarden-Fryslân culturele hoofdstad 2018 (CH2018) subsidie van de gemeente. Het gaat dan om de projecten die gericht zijn op het organiseren van een activiteit of project in de gemeente, zodat het in 2018 ook in Tytsjerksteradiel bruist van de activiteiten. De elf verdelen een subsidie van € 50.000.

  Lees verder
 • Ontwerp Saneringsprogramma Wegverkeerslawaai N355/N369 Jistrum/Twijzel/ Buitenpost/Kootstertille

  (10-02-2017)

  Burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel maken op grond van artikel 87j, tweede lid, en artikel 89 van de Wet geluidhinder in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat gedurende zes weken het ontwerp-saneringsprogramma ‘Wegverkeerslawaai N355/N369 Jistrum/Twijzel/Buitenpost/Kootstertille’ met de daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerp, ter inzage ligt.

  Lees verder
 • De Lits: geen bediening brug Eastermar

  (01-02-2017)

  In verband met onderhoudswerkzaamheden wordt de brug Eastermar van dinsdag 7 februari 2017 tot dinsdag 21 februari 2017 niet op afroep bediend
   

 • Vertrokken met onbekende bestemming

  (30-01-2017)

  De hieronder genoemde personen wonen niet meer op het adres waar zij volgens de basisregistratie persoonsgegevens (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken. De gemeente heeft besloten de persoonslijsten niet meer bij te houden. Daardoor staan zij officieel niet meer op het adres ingeschreven.

  Lees verder
 • Tytsjerksteradiel opnieuw Fairtrade Gemeente!

  (23-01-2017)

  Met dank aan de Fairtradewerkgroep Tytsjerksteradiel, alle Fairtrade bedrijven en ondernemers en bewuste inwoners mag Tytsjerksteradiel zich opnieuw 'Fairtrade Gemeente' noemen. Nadat de gemeente in 2011 het predicaat als tweede Friese gemeente in de wacht sleepte, is deze nu voor de 7e keer op rij door de landelijke organisatie bevestigd. Volgens de jury heeft de gemeente laten zien dat zij Fairtrade goed onder de aandacht brengt bij haar inwoners en lokale deelnemende partijen.

  Lees verder
 • Rekening houden met elkaar

  (17-01-2017)

  De doorgaande weg in Burgum wordt op dit moment opnieuw ingericht. Door de werkzaamheden zijn op verschillende plekken in het dorp de verkeerssituaties tijdelijk ingewikkelder geworden. De aanleg van de rotonde voor het gemeentehuis zorgt ervoor dat veel verkeer nu de busbaan (Raadhuisweg-Kwekerstrjitte-Haismastrjitte-Hornstrasingel) moet gebruiken. Aangezien alle drie basisscholen in de nabijheid van dit route zijn gevestigd en veel kinderen moeten oversteken, levert dat gevaarlijke situaties op wanneer automobilisten hun snelheid niet aanpassen aan de omstandigheden. Inmiddels zijn er maatregelen genomen om de verkeersbrigadiers hier (nog) meer zichtbaar te maken, maar extra oppassen is noodzakelijk.

  Lees verder
 • Koninklijke onderscheiding voor mevrouw T. Sijtsma-Vonk

  (16-01-2017)

  Woensdag 11 januari 2017 heeft mevrouw Trienke Sijtsma-Vonk (79) uit Hurdegaryp bij bijzondere gelegenheid een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Burgemeester Wilma J. Mansveld reikte het versiersel uit. Mevrouw Sijtsma is onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

   

  Lees verder
 • Tytsjerksteradiel wil mensen met schulden eerder helpen

  (22-12-2016)

  Het voorkomen van schulden bij inwoners. Dat wordt de insteek van het nieuwe schuldhulpverleningsbeleid van de gemeente Tytsjerksteradiel. Door in een zo vroeg mogelijk stadium hulp te bieden, moet het aantal inwoners dat gebruik moet maken van de formele schuldhulpverlening worden verkleind. Daarnaast worden ook lessen op scholen aangeboden om al vroeg te leren hoe je met geld moet omgaan.

  Lees verder
 • Groen licht voor spelen op kunstgras met rubbergranulaat

  (19-12-2016)

  Naar aanleiding van het uitgebreide onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar het sporten op kunstgras met rubbergranulaat en de eventuele gezondheidsrisico’s daarvan, concludeert het RIVM dat de resultaten geen aanleiding geven om gezondheidsschade te verwachten.

  Lees verder
 • Aanbeveling nieuwe burgemeester Tytsjerksteradiel

  (14-12-2016)

  Dinsdag 20 december stelt de gemeenteraad de aanbeveling vast voor de nieuwe burgemeester van Tytsjerksteradiel. De bekendmaking vindt plaats tijdens een extra raadsvergadering in het gemeentehuis in Burgum.

  Lees verder
 • Kinderen brengen burgemeester W.J. Mansveld ontbijtje op gemeentehuis

  (08-11-2016)

  Vanochtend brachten 36 kinderen van Asielzoekersschool Papilio uit Burgum een ontbijtje bij burgemeester Mansveld op het gemeentehuis. In de Raadszaal gaven ze met dat gezamenlijk Burgemeestersontbijt het goede voorbeeld in de week van Het Nationaal Schoolontbijt.

  Lees verder
 • Drukte verwacht bij het aanvragen van reisdocumenten

  (01-11-2016)

  De balies in het gemeentehuis in Burgum verwachten in november en vooral december extra drukte, omdat jongeren hun paspoort of identiteitskaart komen verlengen.

  Lees verder
 • Cursus politiek actief

  (19-10-2016)

  Op 13 december 2016 start in het gemeentehuis in Burgum de cursus Politiek Actief. Iedere inwoner van Tytsjerksteradiel met interesse in de lokale politiek is van harte welkom om mee te doen. Politiek Actief is een oriënterende cursus die vragen beantwoordt als ‘Hoe werkt de gemeente? Wat zijn de taken van de gemeenteraad? Hoe kun je als burger de besluitvorming beïnvloeden? Is het werk van een gemeenteraadslid iets voor mij?’

  Lees verder
 • UPDATE kunstgrasvelden

  (13-10-2016)

  Op maandag 10 oktober 2016 hebben de KNVB, VWS, RIVM,  VSG en vertegenwoordigers uit de kunstgrasbranche om de tafel gezeten om te bespreken wat de vervolgstappen zijn om de onzekerheid over de mogelijke risico’s van kunstgras weg te nemen.

  Lees verder
 • Rubber ingestrooide kunstgrasvelden

  (07-10-2016)

  Televisieprogramma Zembla besteedde woensdagavond in haar uitzending aandacht aan de mogelijke gezondheidsrisico’s van de rubberen korrels, het zogeheten SBR-rubbergranulaat, in kunstgrasvelden.

  Lees verder
 • Inleveractie kleine elektrische apparaten bij de grofvuillocatie

  (30-09-2016)

  De gemeente Tytsjerksteradiel doet mee aan de Wecycle-inleveractie voor afgedankte elektrische apparaten en spaarlampen (e-waste) op de milieustraat. Inwoners die vanaf 1 oktober e-waste inleveren, kunnen punten sparen. Hiermee maakt de lokale Oranjevereniging kans op een cheque van €1.000,- én maken de inwoners zelf kans op mooie prijzen. Wecycle organiseert de inzameling en recycling van e-waste in Nederland.

  Lees verder
 • Nieuwe dorpskern Garyp klaar

  (14-07-2016)

  Donderdag 14 juli was het feest in Garyp. Inwoners, schoolkinderen en bestuurders vierden de afronding van het project Kansen in Kernen Garyp. Gedeputeerde Johannes Kramer en wethouder Houkje Rijpstra ‘gaven’ de weg terug aan het dorp, nadat de dorpskern de afgelopen anderhalf jaar een metamorfose onderging.

  Lees verder
 • Klachten evenementen Groene Ster

  (29-06-2016)

  Heeft u klachten over evenementen in de Groene Ster? Dan kunt u een melding doen bij de gemeente Leeuwarden via www.leeuwarden.nl.

Archief

Contact opnemen

gemeente@t-diel.nl

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

Telefoonnummer 14 0511
bellen vanuit het buitenland

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Bereikbaarheid bij calamiteiten

Suggesties voor verbeteringen van deze website?