Nieuws

Nieuws

RSS
 • Verkiezingsmarkt Tytsjerksteradiel geopend

  (20-02-2018)

  Lijsttrekkers van de zeven deelnemende politieke partijen in Tytsjerksteradiel openden maandagavond de verkiezingsmarkt op het gemeentehuis. Dit was de start van de verkiezingscampagne in Tytsjerksteradiel. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart worden diverse activiteiten georganiseerd.

  Lees verder
 • Opendag Odensehuis Burgum

  (14-02-2018)

  Dinsdag 20 februari is de officiële opening van het Odensehuis in Burgum. Het Odensehuis is een inloophuis voor mensen met (beginnende) dementie en naasten zoals: de partner, (klein)kinderen, mantelzorgers, buren en buurtbewoners. Gezelligheid, advies en betrokkenheid voeren de boventoon. Maar ook inspiratie en houvast, omdat we begrijpen dat leven met dementie dagelijks nieuwe aanpassingen vraagt.

  Lees verder
 • Wandelaars gezocht voor gezond wandelen

  (14-02-2018)

  Wandelt u graag in een groene omgeving? Zou u het enthousiasme voor de natuur en het wandelen willen overbrengen op andere mensen? Dan is Tytsjerksteradiel op zoek naar u. Wij zoeken wandelaars die op regelmatige en vrijwillige basis een wandelgroep willen begeleiden.

  Lees verder
 • Tytsjerksteradiel zoekt enthousiaste stembureauleden

  (08-02-2018)

  Woensdag 21 maart 2018 kiezen we een nieuwe gemeenteraad. Op dezelfde dag wordt ook een raadgevend referendum gehouden. De gemeente Tytsjerksteradiel zoekt enthousiaste stembureauleden die willen helpen de verkiezingsdag goed te laten verlopen. Bent u dat?

  Lees verder
 • Kwijtschelding waterschaps- en gemeentebelastingen 2017 en 2018

  (05-02-2018)

  Sinds 1 januari 2018 zijn de kwijtscheldingaanvragen overgenomen door het Noordelijk Belastingkantoor. Door problemen met het systeem zijn nog niet alle kwijtscheldingsaanvragen 2017 afgehandeld. Het Noordelijk Belastingkantoor doet er alles aan om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de nog lopende aanvragen 2017 voor kwijtschelding.

  Lees verder
 • ANNO gemeenten starten isolatieactie in 2018

  (25-01-2018)

  Tot en met 31 maart 2018 kunnen particuliere woningeigenaren uit  de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel 10% korting krijgen op de toegepaste vierkante meter prijs voor de maatregelen: spouwmuurisolatie, dakisolatie en vloer-, en bodemisolatie. Deze actie wordt door het gemeentelijk Duurzaam Bouwloket opgezet in samenwerking met regionale uitvoerende bedrijven die meedoen aan de actie.

  Lees verder
 • mevrouw H.M. van Gils benoemd als interim-gemeentesecretaris/algemeen directeur van Tytsjerksteradiel

  (24-01-2018)

  Het college van Tytsjerksteradiel heeft mevrouw H.M. (Maaike) van Gils benoemd als interim-gemeentesecretaris/algemeen directeur van Tytsjerksteradiel. Maaike van Gils start haar werkzaamheden op 1 februari.

  Lees verder
 • Inloophuis voor iedereen die met dementie te maken heeft

  (22-01-2018)

  Mensen met (beginnende) dementie en naasten zoals de partner, (klein)kinderen, mantelzorgers, buren en buurtbewoners kunnen sinds kort terecht bij het Odensehuis Burgum. Het Odensehuis is een plek waar u op eigen initiatief heen kan. Gezelligheid, advies en betrokkenheid voeren de boventoon. Maar ook inspiratie en houvast, omdat we begrijpen dat u zich in het dagelijks leven met dementie steeds opnieuw moet aanpassen.

  Lees verder
 • Doet u mee aan Karakteristykpriis 2017?

  (16-01-2018)

  Karakteristykpriis is een initiatief van Stichting Karakteristyk Tytsjerksteradiel. Zij kennen deze prijs toe als aanmoediging voor het behoud en herstel van het cultureel erfgoed in onze gemeente. U komt in aanmerking wanneer u uw karakteristieke pand of monument gerestaureerd - of weer in originele staat - teruggebracht heeft. Eén van de voorwaarden is dat de verbouwing in 2017 afgerond is.

  Lees verder
 • Gemeentesecretaris/algemeen directeur Oeds de Jager vertrekt bij gemeente Tytsjerksteradiel

  (02-01-2018)

  Gemeente Tytsjerksteradiel en haar gemeentesecretaris/algemeen directeur Oeds de Jager beëindigen per 1 april 2018 hun samenwerking. Tytsjerksteradiel staat voor een periode met tal van uitdagingen zoals de organisatieontwikkeling, de veranderende rol van de lokale overheid in de mienskip en de verdere samenwerking op uitvoeringsniveau met buurgemeente Achtkarspelen. Daarnaast wil Tytsjerksteradiel haar sterke regionale positie als zelfstandige gemeente bestendigen.

  Lees verder
 • Toezicht en Handhaving in de fysieke omgeving

  (21-12-2017)

  Een belangrijke taak van de gemeente is het verlenen van vergunningen en het toezien of de regels in deze vergunningen en andere regels in de fysieke omgeving worden nageleefd. Het team Toezicht, Handhaving en Veiligheid ziet toe op naleving van deze regels.

  Lees verder
 • Hogere rekening voor drinkwater

  (19-12-2017)

  Gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel geven Vitens uitstel van betalen voor precariobelasting, in afwachting van een andere procedure. Ondanks dat, brengt Vitens deze belasting toch in rekening bij onze inwoners.

  Lees verder
 • Sportinstuiven in de kerstvakantie

  (18-12-2017)

  In de kerstvakantie organiseert de afdeling sportstimulering (High Five) van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel sportinstuiven. Basisschoolleerlingen van groep 1 tot en met 8 (groep 1 en 2 onder begeleiding van ouders) mogen gratis meedoen.

  Lees verder
 • Isolatieactie in 2018

  (06-12-2017)

  In de periode van 20 januari t/m 31 maart 2018 kunnen particuliere woningeigenaren uit de gemeenten Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. 10% korting krijgen op de toegepaste vierkante meter prijs voor de maatregelen: spouwmuurisolatie, dakisolatie en vloer-, en bodemisolatie.

  Lees verder
 • Vitale regio Fryslân

  (29-11-2017)

  De provincie Fryslân staat de komende jaren voor forse uitdagingen op het gebied van zorg en preventie door veranderingen in de demografie en leefstijl.

  Lees verder
 • Sporthal Westermar Burgum sloopwerkzaamheden (update 21 november)

  (21-11-2017)

  Er heeft een grote brand gewoed in sporthal Westermar in Burgum in de nacht van woensdag 4 op donderdag 5 oktober. De sporthal is daarbij volledig uitgebrand.

  Lees verder
 • Concept woonvisie Tytsjerksteradiel

  (16-11-2017)

  De concept woonvisie omvat actueel woonbeleid, waarin de ambities en richtingen voor de toekomst op het gebied van wonen zijn vastgelegd. De onderwerpen die in de woonvisie zijn opgenomen zijn: aanpak bestaande woningvoorraad, zorgvuldige inzet van de nieuwbouw, beschikbaarheid en betaalbaarheid, wonen en zorg, kwaliteit van de woonomgeving.

  Lees verder
 • Trouwen in gemeenschap van goederen vanaf 2018 anders geregeld

  (29-09-2017)

  Hebben jullie trouwplannen of plannen om het partnerschap te registreren? Dan moeten jullie weten, dat de financiële gevolgen vanaf 1 januari 2018 veranderen.

  Lees verder
 • Eerste DigiTaalhuis in de gemeente geopend

  (07-09-2017)

  Kersverse wethouder Ellen Bruins Slot opende donderdag in de bibliotheek in Burgum het eerste DigiTaalhuis in de gemeente.

  Lees verder
 • Toelatingsprocedure overeenkomsten maatwerkvoorzieningen Wmo 2018 en verder

  (23-08-2017)

  De huidige overeenkomsten inzake levering van maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wmo lopen per 31 december 2017 af. Om die reden is thans de procedure gestart om te komen tot nieuwe overeenkomsten voor de levering van Wmo maatwerkvoorzieningen voor 2018 en verder. 

  Lees verder
 • Mobiel inloggen met de DigiD app

  (19-07-2017)

  Vanaf nu is het mogelijk om bij alle organisaties die gebruikmaken van DigiD in te loggen met de DigiD app. Met de DigiD app kunt u altijd en overal vertrouwd inloggen bij websites van de overheid, de zorg en pensioenfondsen. Zonder wachtwoord.

  Lees verder
 • CycloMedia maakt foto’s in Tytsjerksteradiel

  (19-06-2017)

  Op dit moment worden in Tytsjerksteradiel in opdracht van de gemeente foto’s gemaakt door CycloMedia, een Nederlands bedrijf gevestigd in Waardenburg. Zij doen dat tot en met augustus.

  Lees verder
 • Als sportvereniging moeite met behouden van leden?

  (16-06-2017)

  Bent u als vereniging geïnteresseerd om een volledige cursus 'werven en behouden van leden' van Sport Fryslân te volgen? Houdt de website van sport Fryslân dan in de gaten, deze cursus wordt namelijk vanaf volgend voorjaar aangeboden.

  Lees verder
 • Zichtbaarheid van LF2018 in Tytsjerksteradiel

  (21-04-2017)

  Tytsjerksteradiel wil in eigen gemeente de zichtbaarheid en bekendheid vergroten van Leeuwarden-Fryslân culturele hoofdstad 2018 (LF2018). Wethouder Houkje Rijpstra plakte daarom alvast een LF2018 sticker op het raam bij de entree van het gemeentehuis. De gemeente Tytsjerksteradiel is actief betrokken bij LF2018. De komende tijd zal dat steeds meer zichtbaar worden.

  Lees verder
 • Veel gestelde vragen en antwoorden over leerlingenvervoer in Noordoost Fryslân

  (31-03-2017)

  De gemeenten in Noordoost Fryslân zijn van plan om de aanbesteding voor het grootste deel van het leerlingenvervoer voorlopig te gunnen aan vier vervoerders: Taxi- en touringcarcentrale Noord Oost Friesland B.V., Vervoersmanagement Noord Nederland B.V., Taxi- en Bergingsbedrijf Dorenbos B.V. en Taxicentrale Witteveen B.V. Zij leveren vanaf 1 augustus 2017 de voertuigen en chauffeurs voor het Wmo- en leerlingenvervoer in Noordoost Fryslân. Omdat deze aanbesteding veel vragen oproept, hebben we de belangrijkste vragen en antwoorden voor u op een rijtje gezet.

  Lees verder
 • Meiinoar Meidwaan Tytsjerksteradiel

  (27-03-2017)

  Werkgevers die zich nadrukkelijk onderscheiden door mensen met een arbeidshandicap in dienst te nemen, ontvangen het Meiinoar Meidwaan vignet van de gemeente Tytsjerksteradiel. Deze werkgevers onderkennen de talenten van mensen met een arbeidshandicap en bieden hen perspectief. Het vignet staat voor het bijdragen aan een duurzame oplossing voor deze werkzoekenden en treed daarbij op als ambassadeur en als betrokken partner.

  Lees verder
 • Extra geld voor Culturele Hoofdstad in Tytsjerksteradiel

  (17-03-2017)

  De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel stelt 1 euro per inwoner beschikbaar aan de stichting Leeuwarden-Fryslân (LF2018). De stichting kan hierdoor onder andere promotiemateriaal voor LF2018 ontwikkelen. Ondernemers en organisatoren van evenementen kunnen hiervan gebruikmaken. Op die manier wordt ook in de dorpen en steden buiten Leeuwarden Culturele Hoofdstad zichtbaar.

  Lees verder
 • Ruim de helft van de woningen zijn niet levensloopbestendig

  (09-03-2017)

  Uitkomsten woningmarktonderzoek Tytsjerksteradiel bekend

  Eind vorig jaar hebben ruim 3200 huishoudens in Tytsjerksteradiel een enquête ingevuld over hun woonwensen in de toekomst. De uitkomsten laten zien dat er de komende jaren nog een groeiende woningbehoefte is. Op langer termijn is er echter sprake van een afname. Interessant is ook dat meer dan de helft van de woningvoorraad in de gemeente niet levensloopbestendig is en ook niet eenvoudig te maken is. En dat terwijl veel ouderen toch graag zo lang mogelijk in de eigen woning willen blijven wonen. Deze en andere cijfers worden de komende maanden vertaald naar een nieuw woonbeleid.

  Lees verder
 • Wat gebeurt er tijdens Leeuwarden-Fryslân 2018 in Tytsjerksteradiel?

  (07-03-2017)

  Nog even en dan is het 2018. Dat wordt niet zomaar een jaar voor Fryslân! De hoofdstad Leeuwarden, met in haar kielzog de hele provincie, is een jaar lang Culturele Hoofdstad van Europa.

  Lees verder
 • Subsidie voor activiteiten/projecten Leeuwarden-Fryslân 2018 in Tytsjerksteradiel

  (06-03-2017)

  Organiseert u in Tytsjerksteradiel een project of activiteit ter gelegenheid van Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018 en wilt u daarvoor bij de gemeente subsidie aanvragen? Doe dit dan vóór 1 januari 2018 via deze site.

  Lees verder
 • Elf initiatieven in Tytsjerksteradiel krijgen CH2018-subsidie

  (20-02-2017)

  Elf organisaties uit Tytsjerksteradiel krijgen in het kader van Leeuwarden-Fryslân culturele hoofdstad 2018 (CH2018) subsidie van de gemeente. Het gaat dan om de projecten die gericht zijn op het organiseren van een activiteit of project in de gemeente, zodat het in 2018 ook in Tytsjerksteradiel bruist van de activiteiten. De elf verdelen een subsidie van € 50.000.

  Lees verder
 • De Lits: geen bediening brug Eastermar

  (01-02-2017)

  In verband met onderhoudswerkzaamheden wordt de brug Eastermar van dinsdag 7 februari 2017 tot dinsdag 21 februari 2017 niet op afroep bediend
   

 • Tytsjerksteradiel opnieuw Fairtrade Gemeente!

  (23-01-2017)

  Met dank aan de Fairtradewerkgroep Tytsjerksteradiel, alle Fairtrade bedrijven en ondernemers en bewuste inwoners mag Tytsjerksteradiel zich opnieuw 'Fairtrade Gemeente' noemen. Nadat de gemeente in 2011 het predicaat als tweede Friese gemeente in de wacht sleepte, is deze nu voor de 7e keer op rij door de landelijke organisatie bevestigd. Volgens de jury heeft de gemeente laten zien dat zij Fairtrade goed onder de aandacht brengt bij haar inwoners en lokale deelnemende partijen.

  Lees verder
 • Koninklijke onderscheiding voor mevrouw T. Sijtsma-Vonk

  (16-01-2017)

  Woensdag 11 januari 2017 heeft mevrouw Trienke Sijtsma-Vonk (79) uit Hurdegaryp bij bijzondere gelegenheid een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Burgemeester Wilma J. Mansveld reikte het versiersel uit. Mevrouw Sijtsma is onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

   

  Lees verder
 • Tytsjerksteradiel wil mensen met schulden eerder helpen

  (22-12-2016)

  Het voorkomen van schulden bij inwoners. Dat wordt de insteek van het nieuwe schuldhulpverleningsbeleid van de gemeente Tytsjerksteradiel. Door in een zo vroeg mogelijk stadium hulp te bieden, moet het aantal inwoners dat gebruik moet maken van de formele schuldhulpverlening worden verkleind. Daarnaast worden ook lessen op scholen aangeboden om al vroeg te leren hoe je met geld moet omgaan.

  Lees verder
 • Groen licht voor spelen op kunstgras met rubbergranulaat

  (19-12-2016)

  Naar aanleiding van het uitgebreide onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar het sporten op kunstgras met rubbergranulaat en de eventuele gezondheidsrisico’s daarvan, concludeert het RIVM dat de resultaten geen aanleiding geven om gezondheidsschade te verwachten.

  Lees verder
 • Kinderen brengen burgemeester W.J. Mansveld ontbijtje op gemeentehuis

  (08-11-2016)

  Vanochtend brachten 36 kinderen van Asielzoekersschool Papilio uit Burgum een ontbijtje bij burgemeester Mansveld op het gemeentehuis. In de Raadszaal gaven ze met dat gezamenlijk Burgemeestersontbijt het goede voorbeeld in de week van Het Nationaal Schoolontbijt.

  Lees verder
 • Drukte verwacht bij het aanvragen van reisdocumenten

  (01-11-2016)

  De balies in het gemeentehuis in Burgum verwachten in november en vooral december extra drukte, omdat jongeren hun paspoort of identiteitskaart komen verlengen.

  Lees verder
 • Cursus politiek actief

  (19-10-2016)

  Op 13 december 2016 start in het gemeentehuis in Burgum de cursus Politiek Actief. Iedere inwoner van Tytsjerksteradiel met interesse in de lokale politiek is van harte welkom om mee te doen. Politiek Actief is een oriënterende cursus die vragen beantwoordt als ‘Hoe werkt de gemeente? Wat zijn de taken van de gemeenteraad? Hoe kun je als burger de besluitvorming beïnvloeden? Is het werk van een gemeenteraadslid iets voor mij?’

  Lees verder
 • UPDATE kunstgrasvelden

  (13-10-2016)

  Op maandag 10 oktober 2016 hebben de KNVB, VWS, RIVM,  VSG en vertegenwoordigers uit de kunstgrasbranche om de tafel gezeten om te bespreken wat de vervolgstappen zijn om de onzekerheid over de mogelijke risico’s van kunstgras weg te nemen.

  Lees verder
 • Rubber ingestrooide kunstgrasvelden

  (07-10-2016)

  Televisieprogramma Zembla besteedde woensdagavond in haar uitzending aandacht aan de mogelijke gezondheidsrisico’s van de rubberen korrels, het zogeheten SBR-rubbergranulaat, in kunstgrasvelden.

  Lees verder
 • Nieuwe dorpskern Garyp klaar

  (14-07-2016)

  Donderdag 14 juli was het feest in Garyp. Inwoners, schoolkinderen en bestuurders vierden de afronding van het project Kansen in Kernen Garyp. Gedeputeerde Johannes Kramer en wethouder Houkje Rijpstra ‘gaven’ de weg terug aan het dorp, nadat de dorpskern de afgelopen anderhalf jaar een metamorfose onderging.

  Lees verder
 • Klachten evenementen Groene Ster

  (29-06-2016)

  Heeft u klachten over evenementen in de Groene Ster? Dan kunt u een melding doen bij de gemeente Leeuwarden via www.leeuwarden.nl.

Archief

Contact opnemen

gemeente@t-diel.nl

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

Telefoonnummer 14 0511
bellen vanuit het buitenland

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Bereikbaarheid bij calamiteiten

Suggesties voor verbeteringen van deze website?