Nieuws

Nieuws

RSS
 • Oorkonde voor heldhaftig optreden Douwe de Bruin en Gérard Kroese uit Hurdegaryp

  (06-12-2018)

  Burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel reikte donderdag 6 december namens het bestuur van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen een oorkonde aan twee Hurdegarypsters uit. De redders, Douwe de Bruin (55) en Gérard Kroese (81) ontvangen de oorkonde voor hun hulp na een ongeval in mei. De uitreiking vond plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Burgum.

  Lees verder
 • Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen stellen protocol bijtincidenten honden vast

  (22-11-2018)

  De afgelopen jaren kwamen bij de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen meerdere meldingen binnen over bijtincidenten met honden.

  Lees verder
 • Gewijzigde openingstijden rond de feestdagen

  (21-11-2018)

  In verband met kerst en de jaarwisseling hebben we de openingstijden van het gemeentehuis tijdelijk aangepast.

  Lees verder
 • Waardering voor Solidd Steel Structures op ‘Dag van de Ondernemer’

  (16-11-2018)

  MKB-Nederland heeft de derde vrijdag van november uitgeroepen tot ‘Dag van de Ondernemer’. Vandaag is de derde editie van de ‘Dag van de Ondernemer’. Directie en personeel van Solidd is vandaag door het college van gemeente Tytsjerksteradiel in het zonnetje gezet voor hun doorzettingsvermogen.

  Lees verder
 • Alynia Architecten maakt ontwerp nieuwe sporthal Burgum

  (15-11-2018)

  Alynia Architecten uit Harlingen heeft de opdracht gekregen om samen met de gemeente Tytsjerksteradiel en gebruikers een ontwerp te maken van de nieuwe sporthal in Burgum. Het bureau laat in hun plan van aanpak zien dat ze rekening houden met alle betrokken partijen. Ook op het gebied van duurzaamheid scoren zij hoog. Inmiddels is het eerste overleg geweest tussen de gemeente, de architect en de stuurgroep. De betrokken partijen stellen samen een plan op waarin wensen en eisen van gebruikers worden meegenomen. “Een belangrijke stap richting herbouw Westermar”, aldus wethouder Gelbrig Hoekstra. “Alle clubs die gebruik maakten van de Westermar hebben onderdak, maar we willen natuurlijk zo snel mogelijk een nieuwe sporthal.”

  Lees verder
 • Bouwbedrijf Swart uit Eastermar ontvangt 10e vignet Meiinoar Meidwaan

  (12-11-2018)

  Maandag 12 november werd door wethouder Gelbrig Hoekstra-Mozes aan bouwbedrijf Swart het vignet Meiinoar Meidwaan uitgereikt. Het vignet werd voor de 10e keer uitgereikt en is bedoeld voor bedrijven die kansen en mogelijkheden bieden voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Het bedrijf heeft 3 jaar geleden de eerste kandidaat met afstand tot de arbeidsmarkt aangenomen en recent hebben ze een tweede kandidaat deze mooie kans binnen hun bedrijf geboden. “Werkgevers zoals bouwbedrijf Swart die bijdragen aan het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt moeten herkenbaar zijn en erkenning krijgen voor hun maatschappelijke bijdrage” aldus de wethouder.

  Lees verder
 • Een extraatje in de portemonnee helpt rondkomen

  (08-11-2018)

  ‘Weet u welke regelingen de gemeente heeft voor mensen met weinig inkomen?’, vroeg wethouder Gelbrig Hoekstra van Tytsjerksteradiel donderdag bij de Voedselbank in Burgum. ‘Dankzij de herintroductie van de minimagids kan iedereen nu lezen welke mogelijkheden er allemaal zijn.’ Ze reikte de eerste gidsen uit aan de medewerkers van de voedselbank. De gids met de titel ‘Een extraatje in de portemonnee’ helpt iedere inwoner van Tytsjerksteradiel met minder inkomen. ‘Het kan gebeuren dat inwoners naast hun inkomen extra financiële ondersteuning nodig zijn. Een aantal regelingen kan daarbij helpen. Er is soms meer mogelijk dan verwacht.’

  Lees verder
 • Kennisgeving ter inzage leggen gedoogbeschikking

  (07-11-2018)

  De burgemeester van de gemeente Tytsjerksteradiel verklaart dat, ingevolge artikel 4, eerste lid en artikel 2 van de Belemmeringenwet Privaatrecht, de gedoogbeschikking van 17 oktober 2018 met ingang van donderdag 15 november 2018 voor een periode van veertien dagen ter inzage ligt op het gemeentehuis van Tytsjerksteradiel, Raadhuisweg 7 te Burgum.

  Lees verder
 • Nauwkeurige registratie persoonsgegevens

  (01-11-2018)

  Uit onderzoek blijkt dat één op de drie gemeenten het proces rondom de registratie van persoonsgegevens van inwoners niet op orde heeft. Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken heeft zijn zorgen hierover uitgesproken. Deze zorg geldt niet voor de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel waar de registratie goed op orde is.

  Lees verder
 • Gemeenten Noordoost Fryslân treden harder op tegen drugscriminaliteit

  (11-10-2018)

  Burgemeesters in het Noordoosten van Fryslân hebben de regels voor het (soft)drugsbeleid in hun gemeenten aangescherpt. De regels gaan in per 18 oktober 2018. De burgemeester krijgt hierbij de mogelijkheid bestuursdwang toe te passen en woningen, of voor het publiek toegankelijke inrichtingen, te sluiten als daar sprake is van drugshandel. “Sa kinne wy as plysje en gemeenten better optrede tsjin drugskriminaliteit yn de omjouwing”, aldus burgemeester Bearn Bilker van Kollumerland c.a. 

  Lees verder
 • Koninklijke onderscheiding voor Kees Haremaker uit Burgum

  (08-10-2018)

  Zondag 7 oktober ontving de heer Cornelis Jacob Hendrik Haremaker (roepnaam Kees) (79) uit Burgum bij bijzondere gelegenheid een Koninklijke onderscheiding. De heer Haremaker werd onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn jarenlange vrijwillige inzet voor o.a. de Doopsgezinde gemeente in Feanwâlden en de lokale omroep RTV Kanaal 30. Burgemeester Jeroen Gebben reikte het versiersel uit tijdens de viering van de landelijke Broederschapsdag in de Doopsgezinde Gemeente Feanwâlden.

  Lees verder
 • Garyp kan starten met aardgasvrij maken van het dorp

  (27-09-2018)

  Garyp kan aan de slag om het eerste aardgasvrije dorp van Nederland te worden. Gemeente Tytsjerksteradiel krijgt hiervoor een bijdrage van € 5,5 miljoen uit het rijksprogramma proeftuinen voor aardgasvrije bestaande wijken. Voor de zomer heeft de gemeente in nauwe samenwerking met Enerzjy Koöperaasje Garyp (EKG), vereniging van Dorpsbelangen Garyp en de Ondernemersvereniging Garyp een plan bij het rijk ingediend.

  Lees verder
 • Telefoonstoring

  (18-09-2018)
  Telefoonstoring: bel je naar 14 0511? Dan kan het zijn dat de verbinding verbroken wordt.
   
  Lees verder
 • Zaterdag 8 september Open Monumentendag Tytsjerksteradiel & Achtkarspelen: “Oer de grins”

  (05-09-2018)

  Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen organiseren dit jaar één gezamenlijke Open Monumentendag. Samen met het landelijke Projectbureau Open Monumentendag in samenwerking met de BankGiro Loterij wordt in het hele land in het tweede weekend van september de open monumentendag georganiseerd. Met hulp van alle vrijwilligers van de lokale comités en met heel veel eigenaren van monumenten wordt op deze dag ons Nederlands cultureel erfgoed voor iedereen toegankelijk gemaakt. Met landelijk meer dan een miljoen bezoekers is dit een topper onder de landelijke evenementen.

  Lees verder
 • Brand vakantieboerderij Onder de Linde

  (22-08-2018)

  Vanmorgen was er een uitslaande brand in Vakantieboerderij Onder de Linde. De vakantieboerderij in Eastermar is niet meer te redden. Om die reden heeft de brandweer de vakantieboerderij gecontroleerd uit laten branden. De brandweer heeft inmiddels het sein brand meester gegeven. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.

  Lees verder
 • Problemen online afspraken maken

  (01-08-2018)

  Een aantal weken geleden is er een update geweest van het afsprakensysteem. Het afsprakensysteem werkt daardoor niet goed in verouderde browsers.

  Lees verder
 • Toelatingsprocedure overeenkomsten maatwerkvoorzieningen Wmo 2018 en verder

  (27-07-2018)

  Leveranciers van zorg die in aanmerking willen komen voor een overeenkomst tot levering van maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wmo kunnen gebruik maken van de “Openhouse”-toelatingsprocedure.

  Lees verder
 • College benoemt Maaike van Gils als vaste gemeentesecretaris/algemeen directeur

  (17-07-2018)

  Het college van Tytsjerksteradiel heeft besloten mevrouw H.M. (Maaike) van Gils per direct te benoemen als vaste gemeentesecretaris/algemeen directeur van Tytsjerksteradiel. Mevrouw Van Gils is sinds februari op interim basis in deze functie bij de organisatie betrokken.

  Lees verder
 • KBS De Reinbôge uit Burgum wint wisselbeker verkeersexamen Tytsjerksteradiel

  (12-07-2018)

  Op 28, 29 en 30 mei organiseerden de gemeente Tytsjerksteradiel en Veilig Verkeer Nederland (VVN) het jaarlijkse praktisch verkeersexamen. Meer dan 300 leerlingen van groep 7 en 8 van vrijwel alle basisscholen uit de gemeente deden hieraan mee. Basisschool KBS De Reinbôge uit Burgum heeft dit jaar de meeste punten behaald. De school heeft hiermee de wisselbeker Verkeersexamen 2018 van VVN gewonnen. Wethouder Rommert Dijk heeft vandaag de leerlingen verrast en de wisselbeker uitgereikt.

  Lees verder
 • Basisschoolleerlingen weer het water in!

  (29-05-2018)

  De gemeente Tytsjerksteradiel is begin maart gestart met een pilot om basisscholen weer lessen in het zwembad aan te bieden. Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad hier geld voor beschikbaar gesteld. Wethouder Doeke Fokkema gaf vandaag samen met Eelke Hoekstra, directeur van basisschool De Reinbôge, het officiële startschot voor de pilot.

  Lees verder
 • Lintjesregen in Tytsjerksteradiel

  (26-04-2018)

  Burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel heeft donderdag 26 april aan vijf inwoners van de gemeente een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt in een volle zaal in De Pleats in Burgum.

  Lees verder
 • Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel bieden extra ondersteuning aan werkzoekenden

  (23-04-2018)

  De gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen zijn gestart met het bieden van extra ondersteuning aan inwoners die werk zoeken en een uitkering ontvangen anders dan een bijstandsuitkering. Het gaat om vrijwillige en vrijblijvende ondersteuning gericht op het vinden van een baan. Er zijn momenteel kansen op de arbeidsmarkt, deze blijven onbenut omdat werkzoekenden meestal alleen binnen hun eigen werkgebied zoeken. Door extra ondersteuning richting het vinden van werk kunnen de mogelijkheden die het UWV biedt gecombineerd worden met de mogelijkheden die de gemeenten hebben.

  Lees verder
 • Voorlopige uitslag referendum Wiv

  (23-03-2018) Lees verder
 • Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen

  (23-03-2018) Lees verder
 • Fairtrade certificaat voor Halte | It Griene Nêst in Sumar

  (14-03-2018)

  Op dinsdag 13 maart 2018 ontving Halte | It Griene Nêst uit handen van wethouder Ellen Bruins Slot het Fairtrade certificaat. De Halte is een lunchroom gevestigd op It Griene Nêst aan de Boswei in Sumar. Naast de Halte heeft participatiebedrijf Niemand aan de Zijlijn! (Nadz) ook hier haar onderkomen. Zij richten zich op mensen die op de één of andere manier aan ‘de zijlijn’ terecht zijn gekomen.

  Lees verder
 • Weinig te besteden? Vraag het Kindpakket aan!

  (06-06-2017)

  Het kan voorkomen dat je als ouder(s) te weinig geld hebt om je kind (of kinderen) mee te laten doen aan bijvoorbeeld schoolreisje, sport, muziekles of om een verjaardag te vieren.

  Lees verder
 • Tytsjerksteradiel breidt armoedebeleid uit

  (17-05-2017)

  De gemeente Tytsjerksteradiel zet in op een vernieuwde aanpak voor de bestrijding van armoede. Door samenwerking met maatschappelijke organisaties en inwoners wil de gemeente armoede sneller signaleren en schulden voorkomen. Daarnaast richt Tytsjerksteradiel zich op kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Zij moeten zonder drempels mee kunnen doen aan sport en culturele activiteiten.

  Lees verder
 • Wat gebeurt er tijdens Leeuwarden-Fryslân 2018 in Tytsjerksteradiel?

  (07-03-2017)

  Nog even en dan is het 2018. Dat wordt niet zomaar een jaar voor Fryslân! De hoofdstad Leeuwarden, met in haar kielzog de hele provincie, is een jaar lang Culturele Hoofdstad van Europa.

  Lees verder
Archief

Contact opnemen

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

gemeente@t-diel.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Suggesties voor verbeteringen van deze website?