Nieuws

Nieuws

RSS
 • Geslaagde Techniekdagen in Tytsjerksteradiel

  (26-06-2017)

  De Technetkring Tytsjerksteradiel organiseerde afgelopen weekend een groot techniekevenement voor basisschoolleerlingen van groep 7 uit de gemeente.

  Lees verder
 • Vertrokken met onbekende bestemming

  (23-06-2017)

  De hieronder genoemde personen wonen niet meer op het adres waar zij volgens de basisregistratie persoonsgegevens (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken. De gemeente heeft besloten de persoonslijsten niet meer bij te houden. Daardoor staan zij officieel niet meer op het adres ingeschreven.

  Lees verder
 • Wmo- en leerlingenvervoer na 1 augustus 2017

  (23-06-2017)

  U heeft vast gehoord of gelezen over het kort geding over het doelgroepenvervoer in Noordoost-Fryslân. Doelgroepenvervoer is het vervoer dat mensen vanuit de Wmo gebruiken of dat leerlingen gebruiken om op school te komen. Hieronder staat wat er momenteel speelt en wat dat voor u betekent.

  Lees verder
 • Vergadering Algemeen Bestuur Werkmaatschappij 8KTD

  (22-06-2017)

  Op 27 juni 2017 vindt de openbare vergadering plaats van het Algemeen Bestuur van de Werkmaatschappij 8KTD (de samenwerkingsorganisatie van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel). De vergadering is openbaar en begint om 12.30 uur in de raadszaal in het gemeentehuis Tytsjerksteradiel.

  Lees verder
 • CycloMedia maakt foto’s in Tytsjerksteradiel

  (19-06-2017)

  Op dit moment worden in Tytsjerksteradiel in opdracht van de gemeente foto’s gemaakt door CycloMedia, een Nederlands bedrijf gevestigd in Waardenburg. Zij doen dat tot en met augustus.

  Lees verder
 • Als sportvereniging moeite met behouden van leden?

  (16-06-2017)

  Bent u als vereniging geïnteresseerd om een volledige cursus 'werven en behouden van leden' van Sport Fryslân te volgen? Houdt de website van sport Fryslân dan in de gaten, deze cursus wordt namelijk vanaf volgend voorjaar aangeboden.

  Lees verder
 • Bekendmaking verkeersmaatregelen Eastermar en Earnewâld

  (13-06-2017)

  Het college van B&W van de gemeente Tytsjerksteradiel heeft besloten de volgende verkeersmaatregelen te treffen:

  Lees verder
 • Vernieuwde haven Ryptsjerk feestelijk geopend

  (12-06-2017)

  Wethouder Houkje Rijpstra van de gemeente Tytsjerksteradiel opende zaterdag 10 juni het nieuwe passanten- en binnenhaventje van Ryptsjerk. Onder toeziend oog van de projectleider van de Bûtenfjildroute Roald Schmidt en bedenker/tekenaar van het havenplan van het eerste uur Rutger v/d Hout knipte wethouder Rijpstra vanuit een klassieke geklonken schouw het lint door dat over de toegang van de haven was gespannen. Leerlingen van de Alpha School uit Ryptsjerk hielden daarna een petflessen-bootjesrace. ’s Avonds gaf het Seniorenorkest een optreden, waarbij de toeschouwers vanaf de wal, maar ook vanaf een boot in de haven/vijver het concert konden bijwonen.

  Lees verder
 • Beter afvalinzameling en –scheiden

  (08-06-2017)

  Vult u de vragenlijst in?

  De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen van ons huishoudelijk afval. Maar u als inwoner bepaalt hoe u uw afval scheidt en hoeveel afval u produceert. In de toekomst willen we de doelstellingen van de Rijksoverheid volgen, namelijk dat 90% van al ons huishoudelijk afval gescheiden wordt aangeboden en dat de hoeveelheid restafval fors minder wordt. Dit is belangrijk omdat grondstoffen steeds schaarser worden en de inzameling en verwerking van afval steeds duurder wordt. 

  Lees verder
 • Weinig te besteden? Vraag het kindpakket aan!

  (06-06-2017)

  Het kan voorkomen dat je als ouder(s) te weinig geld hebt om je kind (of kinderen) mee te laten doen aan bijvoorbeeld schoolreisje, sport, muziekles of om een verjaardag te vieren.

  Lees verder
 • Annage Earnewâld 75ste Fairtradebedrijf

  (06-06-2017)

  Mijlpaal in Fairtradegemeente Tytsjerksteradiel

  Woensdag 31 mei ontving Annage uit Earnewâld uit handen van wethouder Houkje Rijpstra het Fairtrade certificaat. Daarmee is Annage het 75ste bedrijf dat zich fairtrade mag noemen. Houkje Rijpstra: “Wy binne as gemeentebestjoer wiis mei de bedriuwen dy’t ús helpe om fairtradeprodukten gewoaner te meitsjen. In earlike priis is gjin ‘ver-van-mijn-bed-show’ mar kin elkenien alle kearen by de boadskippen foar kieze. Sadwaande ús wurdearring yn de foarm fan in fairtradesertifikaat, sadat klanten ek sjen kinne dat it bedriuw earlike hannel ek oer ús lânsgrinzen hinne stipet.”

  Lees verder
 • Vaststelling ingevolge de Wet geluidhinder (Wgh) voor het project N355/N369 te Jistrum, Kootstertille, Twijzel en Buitenpost

  (02-06-2017)

  De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft bij besluit van 18 mei 2017 op grond van de Wet geluidhinder de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting vastgesteld die de gevels van de woningen gelegen aan de N355 en N369 tussen Buitenpost en Kootstertille mogen ondervinden. Tevens heeft zij bij voornoemd besluit de maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting.

  Lees verder
 • Taxus voor Hoop; Snoeihard tegen kanker!

  (29-05-2017)

  Het is weer zover: de jaarlijkse inzamelingsactie van taxussnoeisel; vanzelfsprekend doet onze gemeente Tytsjerksteradiel mee aan deze sympathieke actie! Tijdens deze inzamelingsactie wordt het snoeisel van de Taxus Baccata verzameld. Het snoeisel kan gebruikt worden als grondstof voor chemotherapieën.

  Lees verder
 • Echtpaar van der Veen – Kamstra 65 jaar getrouwd

  (29-05-2017)

  Burgemeester Jeroen Gebben bezocht maandag 29 mei het echtpaar van der Veen - Kamstra uit Burgum. Hij feliciteerde het echtpaar met hun 65 jarig huwelijksjubileum.

  Lees verder
 • Wie verdient er volgens u een lintje?

  (22-05-2017)

  Doe uw voordracht voor de lintjesregen 2018!

  Kent u iemand die een lintje verdient? Bijna iedereen zal deze vraag met 'ja' beantwoorden. Want overal in Nederland zetten mensen zich voor vele doelen in. Vaak zonder eigen belang, in alle bescheidenheid. Deze mensen komen misschien wel in aanmerking voor een Koninklijke Onderscheiding! Maar dan moeten ze daarvoor wel eerst worden voorgesteld. U kunt daar voor zorgen.

  Lees verder
 • Wees alert op de eikenprocessierups

  (22-05-2017)

  Sinds 2009 hebben we elk jaar in een groot gedeelte van Friesland te maken met overlast door de eikenprocessierups. Eikenprocessierupsen kunnen in mei en juni in vooral eikenbomen worden aangetroffen. Na contact met de brandharen van de rups kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen of luchtwegen. De verwachting is dat de rups ook dit jaar in de tweede helft van mei op verschillende plaatsen in Fryslân overlast gaat veroorzaken. Tot nu toe is de rups nog nergens in de gemeente Tytsjerksteradiel waargenomen.

  Lees verder
 • Taalferoardering Frysk

  (19-05-2017)

  De gemeenteried hat op 20 april 2017 is de ‘Taalferoardering Frysk gemeente Tytsjerksteradiel 2017’ fêststeld.

  Lees verder
 • Tytsjerksteradiel breidt armoedebeleid uit

  (17-05-2017)

  De gemeente Tytsjerksteradiel zet in op een vernieuwde aanpak voor de bestrijding van armoede. Door samenwerking met maatschappelijke organisaties en inwoners wil de gemeente armoede sneller signaleren en schulden voorkomen. Daarnaast richt Tytsjerksteradiel zich op kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Zij moeten zonder drempels mee kunnen doen aan sport en culturele activiteiten.

  Lees verder
 • Zichtbaarheid van LF2018 in Tytsjerksteradiel

  (21-04-2017)

  Tytsjerksteradiel wil in eigen gemeente de zichtbaarheid en bekendheid vergroten van Leeuwarden-Fryslân culturele hoofdstad 2018 (LF2018). Wethouder Houkje Rijpstra plakte daarom alvast een LF2018 sticker op het raam bij de entree van het gemeentehuis. De gemeente Tytsjerksteradiel is actief betrokken bij LF2018. De komende tijd zal dat steeds meer zichtbaar worden.

  Lees verder
 • Veel gestelde vragen en antwoorden over leerlingenvervoer in Noordoost Fryslân

  (31-03-2017)

  De gemeenten in Noordoost Fryslân zijn van plan om de aanbesteding voor het grootste deel van het leerlingenvervoer voorlopig te gunnen aan vier vervoerders: Taxi- en touringcarcentrale Noord Oost Friesland B.V., Vervoersmanagement Noord Nederland B.V., Taxi- en Bergingsbedrijf Dorenbos B.V. en Taxicentrale Witteveen B.V. Zij leveren vanaf 1 augustus 2017 de voertuigen en chauffeurs voor het Wmo- en leerlingenvervoer in Noordoost Fryslân. Omdat deze aanbesteding veel vragen oproept, hebben we de belangrijkste vragen en antwoorden voor u op een rijtje gezet.

  Lees verder
 • Meiinoar Meidwaan Tytsjerksteradiel

  (27-03-2017)

  Werkgevers die zich nadrukkelijk onderscheiden door mensen met een arbeidshandicap in dienst te nemen, ontvangen het Meiinoar Meidwaan vignet van de gemeente Tytsjerksteradiel. Deze werkgevers onderkennen de talenten van mensen met een arbeidshandicap en bieden hen perspectief. Het vignet staat voor het bijdragen aan een duurzame oplossing voor deze werkzoekenden en treed daarbij op als ambassadeur en als betrokken partner.

  Lees verder
 • Wenne yn ‘e Wâlden

  (21-03-2017)

  Drie weken geleden ben ik geïnstalleerd als burgemeester van Tytsjerksteradiel. Voor mij persoonlijk, maar ook voor ons gezin was het een heel bijzondere dag in ons leven. Een ieder die betrokken was bij de organisatie van de dag, of naar de receptie kwam: hartelijk dank! De warme ontvangst in de gemeente maakt dat ik met ontzettend veel zin aan het werk ben gegaan, voor én met de mienskip.

  Lees verder
 • Extra geld voor Culturele Hoofdstad in Tytsjerksteradiel

  (17-03-2017)

  De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel stelt 1 euro per inwoner beschikbaar aan de stichting Leeuwarden-Fryslân (LF2018). De stichting kan hierdoor onder andere promotiemateriaal voor LF2018 ontwikkelen. Ondernemers en organisatoren van evenementen kunnen hiervan gebruikmaken. Op die manier wordt ook in de dorpen en steden buiten Leeuwarden Culturele Hoofdstad zichtbaar.

  Lees verder
 • Vier vervoerders in nieuw vervoersysteem Noordoost

  (16-03-2017)

  De gemeenten in Noordoost Fryslân zijn van plan om de aanbesteding voor het grootste deel van het vervoer voorlopig te gunnen aan vier vervoerders. Dit zijn Taxi- en touringcarcentrale Noord Oost Friesland B.V., Vervoersmanagement Noord Nederland B.V., Taxi- en Bergingsbedrijf Dorenbos B.V. en Taxicentrale Witteveen B.V. Zij leveren vanaf 1 augustus 2017 de voertuigen en chauffeurs voor het Wmo- en leerlingenvervoer die onder regie van de mobiliteitscentrale door heel Noordoost Fryslân rijden. Als er geen bezwaren zijn, wordt de voorlopige gunning op 4 april 2017 definitief.

  Lees verder
 • Ruim de helft van de woningen zijn niet levensloopbestendig

  (09-03-2017)

  Uitkomsten woningmarktonderzoek Tytsjerksteradiel bekend

  Eind vorig jaar hebben ruim 3200 huishoudens in Tytsjerksteradiel een enquête ingevuld over hun woonwensen in de toekomst. De uitkomsten laten zien dat er de komende jaren nog een groeiende woningbehoefte is. Op langer termijn is er echter sprake van een afname. Interessant is ook dat meer dan de helft van de woningvoorraad in de gemeente niet levensloopbestendig is en ook niet eenvoudig te maken is. En dat terwijl veel ouderen toch graag zo lang mogelijk in de eigen woning willen blijven wonen. Deze en andere cijfers worden de komende maanden vertaald naar een nieuw woonbeleid.

  Lees verder
 • Wat gebeurt er tijdens Leeuwarden-Fryslân 2018 in Tytsjerksteradiel?

  (07-03-2017)

  Nog even en dan is het 2018. Dat wordt niet zomaar een jaar voor Fryslân! De hoofdstad Leeuwarden, met in haar kielzog de hele provincie, is een jaar lang Culturele Hoofdstad van Europa.

  Lees verder
 • Subsidie voor activiteiten/projecten Leeuwarden-Fryslân 2018 in Tytsjerksteradiel

  (06-03-2017)

  Organiseert u in Tytsjerksteradiel een project of activiteit ter gelegenheid van Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018 en wilt u daarvoor bij de gemeente subsidie aanvragen? Doe dit dan vóór 1 januari 2018 via deze site.

  Lees verder
 • Elf initiatieven in Tytsjerksteradiel krijgen CH2018-subsidie

  (20-02-2017)

  Elf organisaties uit Tytsjerksteradiel krijgen in het kader van Leeuwarden-Fryslân culturele hoofdstad 2018 (CH2018) subsidie van de gemeente. Het gaat dan om de projecten die gericht zijn op het organiseren van een activiteit of project in de gemeente, zodat het in 2018 ook in Tytsjerksteradiel bruist van de activiteiten. De elf verdelen een subsidie van € 50.000.

  Lees verder
 • De Lits: geen bediening brug Eastermar

  (01-02-2017)

  In verband met onderhoudswerkzaamheden wordt de brug Eastermar van dinsdag 7 februari 2017 tot dinsdag 21 februari 2017 niet op afroep bediend
   

 • Tytsjerksteradiel opnieuw Fairtrade Gemeente!

  (23-01-2017)

  Met dank aan de Fairtradewerkgroep Tytsjerksteradiel, alle Fairtrade bedrijven en ondernemers en bewuste inwoners mag Tytsjerksteradiel zich opnieuw 'Fairtrade Gemeente' noemen. Nadat de gemeente in 2011 het predicaat als tweede Friese gemeente in de wacht sleepte, is deze nu voor de 7e keer op rij door de landelijke organisatie bevestigd. Volgens de jury heeft de gemeente laten zien dat zij Fairtrade goed onder de aandacht brengt bij haar inwoners en lokale deelnemende partijen.

  Lees verder
 • Koninklijke onderscheiding voor mevrouw T. Sijtsma-Vonk

  (16-01-2017)

  Woensdag 11 januari 2017 heeft mevrouw Trienke Sijtsma-Vonk (79) uit Hurdegaryp bij bijzondere gelegenheid een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Burgemeester Wilma J. Mansveld reikte het versiersel uit. Mevrouw Sijtsma is onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

   

  Lees verder
 • Tytsjerksteradiel wil mensen met schulden eerder helpen

  (22-12-2016)

  Het voorkomen van schulden bij inwoners. Dat wordt de insteek van het nieuwe schuldhulpverleningsbeleid van de gemeente Tytsjerksteradiel. Door in een zo vroeg mogelijk stadium hulp te bieden, moet het aantal inwoners dat gebruik moet maken van de formele schuldhulpverlening worden verkleind. Daarnaast worden ook lessen op scholen aangeboden om al vroeg te leren hoe je met geld moet omgaan.

  Lees verder
 • Groen licht voor spelen op kunstgras met rubbergranulaat

  (19-12-2016)

  Naar aanleiding van het uitgebreide onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar het sporten op kunstgras met rubbergranulaat en de eventuele gezondheidsrisico’s daarvan, concludeert het RIVM dat de resultaten geen aanleiding geven om gezondheidsschade te verwachten.

  Lees verder
 • Kinderen brengen burgemeester W.J. Mansveld ontbijtje op gemeentehuis

  (08-11-2016)

  Vanochtend brachten 36 kinderen van Asielzoekersschool Papilio uit Burgum een ontbijtje bij burgemeester Mansveld op het gemeentehuis. In de Raadszaal gaven ze met dat gezamenlijk Burgemeestersontbijt het goede voorbeeld in de week van Het Nationaal Schoolontbijt.

  Lees verder
 • Drukte verwacht bij het aanvragen van reisdocumenten

  (01-11-2016)

  De balies in het gemeentehuis in Burgum verwachten in november en vooral december extra drukte, omdat jongeren hun paspoort of identiteitskaart komen verlengen.

  Lees verder
 • Cursus politiek actief

  (19-10-2016)

  Op 13 december 2016 start in het gemeentehuis in Burgum de cursus Politiek Actief. Iedere inwoner van Tytsjerksteradiel met interesse in de lokale politiek is van harte welkom om mee te doen. Politiek Actief is een oriënterende cursus die vragen beantwoordt als ‘Hoe werkt de gemeente? Wat zijn de taken van de gemeenteraad? Hoe kun je als burger de besluitvorming beïnvloeden? Is het werk van een gemeenteraadslid iets voor mij?’

  Lees verder
 • UPDATE kunstgrasvelden

  (13-10-2016)

  Op maandag 10 oktober 2016 hebben de KNVB, VWS, RIVM,  VSG en vertegenwoordigers uit de kunstgrasbranche om de tafel gezeten om te bespreken wat de vervolgstappen zijn om de onzekerheid over de mogelijke risico’s van kunstgras weg te nemen.

  Lees verder
 • Rubber ingestrooide kunstgrasvelden

  (07-10-2016)

  Televisieprogramma Zembla besteedde woensdagavond in haar uitzending aandacht aan de mogelijke gezondheidsrisico’s van de rubberen korrels, het zogeheten SBR-rubbergranulaat, in kunstgrasvelden.

  Lees verder
 • Nieuwe dorpskern Garyp klaar

  (14-07-2016)

  Donderdag 14 juli was het feest in Garyp. Inwoners, schoolkinderen en bestuurders vierden de afronding van het project Kansen in Kernen Garyp. Gedeputeerde Johannes Kramer en wethouder Houkje Rijpstra ‘gaven’ de weg terug aan het dorp, nadat de dorpskern de afgelopen anderhalf jaar een metamorfose onderging.

  Lees verder
 • Klachten evenementen Groene Ster

  (29-06-2016)

  Heeft u klachten over evenementen in de Groene Ster? Dan kunt u een melding doen bij de gemeente Leeuwarden via www.leeuwarden.nl.

Archief

Contact opnemen

gemeente@t-diel.nl

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

Telefoonnummer 14 0511
bellen vanuit het buitenland

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Bereikbaarheid bij calamiteiten

Suggesties voor verbeteringen van deze website?