Nieuws

Nieuws

RSS
 • Recreatieschap Marrekrite vernieuwt Fietsnetwerk Fryslân

  (18-10-2018)

  Recreatieschap Marrekrite vernieuwt het fietsknooppuntnetwerk in de provincie Fryslân. Het netwerk staat nu in alle regio’s ruim 12 jaar en is daarmee aan grootschalig onderhoud toe.

  Lees verder
 • Onno de Vries nieuwe griffier Tytsjerksteradiel

  (12-10-2018)

  De werkgeverscommissie van de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel draagt de heer Onno de Vries voor als raadsgriffier.

  Lees verder
 • Gemeenten Noordoost Fryslân treden harder op tegen drugscriminaliteit

  (11-10-2018)

  Burgemeesters in het Noordoosten van Fryslân hebben de regels voor het (soft)drugsbeleid in hun gemeenten aangescherpt. De regels gaan in per 18 oktober 2018. De burgemeester krijgt hierbij de mogelijkheid bestuursdwang toe te passen en woningen, of voor het publiek toegankelijke inrichtingen, te sluiten als daar sprake is van drugshandel. “Sa kinne wy as plysje en gemeenten better optrede tsjin drugskriminaliteit yn de omjouwing”, aldus burgemeester Bearn Bilker van Kollumerland c.a. 

  Lees verder
 • Koninklijke onderscheiding voor Kees Haremaker uit Burgum

  (08-10-2018)

  Zondag 7 oktober ontving de heer Cornelis Jacob Hendrik Haremaker (roepnaam Kees) (79) uit Burgum bij bijzondere gelegenheid een Koninklijke onderscheiding. De heer Haremaker werd onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn jarenlange vrijwillige inzet voor o.a. de Doopsgezinde gemeente in Feanwâlden en de lokale omroep RTV Kanaal 30. Burgemeester Jeroen Gebben reikte het versiersel uit tijdens de viering van de landelijke Broederschapsdag in de Doopsgezinde Gemeente Feanwâlden.

  Lees verder
 • Themabijeenkomst over subsidies voor de sport, 29 oktober

  (05-10-2018)

  Heeft u het gevoel dat er veel meer subsidiemogelijkheden zijn dan waar u nu al gebruik van maakt? Maar heeft u geen idee hoe u hiervan gebruik kunt maken? Op maandag 29 oktober van 19.30 tot 21.00 uur organiseren de gemeente Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hier een themabijeenkomst over. Deze vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis te Buitenpost.

  Lees verder
 • Garyp kan starten met aardgasvrij maken van het dorp

  (27-09-2018)

  Garyp kan aan de slag om het eerste aardgasvrije dorp van Nederland te worden. Gemeente Tytsjerksteradiel krijgt hiervoor een bijdrage van € 5,5 miljoen uit het rijksprogramma proeftuinen voor aardgasvrije bestaande wijken. Voor de zomer heeft de gemeente in nauwe samenwerking met Enerzjy Koöperaasje Garyp (EKG), vereniging van Dorpsbelangen Garyp en de Ondernemersvereniging Garyp een plan bij het rijk ingediend.

  Lees verder
 • Telefoonstoring

  (18-09-2018)
  Telefoonstoring: bel je naar 14 0511? Dan kan het zijn dat de verbinding verbroken wordt.
   
  Lees verder
 • Rijksstraatweg in Hurdegaryp feestelijk geopend

  (14-09-2018)

  Vanmiddag hebben gedeputeerde Johannes Kramer en wethouder Rommert Dijk de Rijksstraatweg in Hurdegaryp officieel geopend. De weg is een tijd dicht geweest in verband met herinrichtingswerkzaamheden, onderdeel van het project Kansen in Kernen.

  Lees verder
 • Zaterdag 8 september Open Monumentendag Tytsjerksteradiel & Achtkarspelen: “Oer de grins”

  (05-09-2018)

  Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen organiseren dit jaar één gezamenlijke Open Monumentendag. Samen met het landelijke Projectbureau Open Monumentendag in samenwerking met de BankGiro Loterij wordt in het hele land in het tweede weekend van september de open monumentendag georganiseerd. Met hulp van alle vrijwilligers van de lokale comités en met heel veel eigenaren van monumenten wordt op deze dag ons Nederlands cultureel erfgoed voor iedereen toegankelijk gemaakt. Met landelijk meer dan een miljoen bezoekers is dit een topper onder de landelijke evenementen.

  Lees verder
 • Brand vakantieboerderij Onder de Linde

  (22-08-2018)

  Vanmorgen was er een uitslaande brand in Vakantieboerderij Onder de Linde. De vakantieboerderij in Eastermar is niet meer te redden. Om die reden heeft de brandweer de vakantieboerderij gecontroleerd uit laten branden. De brandweer heeft inmiddels het sein brand meester gegeven. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.

  Lees verder
 • Identiteitsbewijs (uit)lenen is strafbaar

  (06-08-2018)

  De gemeente maakt zich zorgen over jongeren die gebruik maken van een vals ID-bewijs of hun ID-bewijs uitlenen. We willen iedereen erop wijzen dat dit grote gevolgen kan hebben.

  Lees verder
 • Problemen online afspraken maken

  (01-08-2018)

  Een aantal weken geleden is er een update geweest van het afsprakensysteem. Het afsprakensysteem werkt daardoor niet goed in verouderde browsers.

  Lees verder
 • Toelatingsprocedure overeenkomsten maatwerkvoorzieningen Wmo 2018 en verder

  (27-07-2018)

  Leveranciers van zorg die in aanmerking willen komen voor een overeenkomst tot levering van maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wmo kunnen gebruik maken van de “Openhouse”-toelatingsprocedure.

  Lees verder
 • College benoemt Maaike van Gils als vaste gemeentesecretaris/algemeen directeur

  (17-07-2018)

  Het college van Tytsjerksteradiel heeft besloten mevrouw H.M. (Maaike) van Gils per direct te benoemen als vaste gemeentesecretaris/algemeen directeur van Tytsjerksteradiel. Mevrouw Van Gils is sinds februari op interim basis in deze functie bij de organisatie betrokken.

  Lees verder
 • KBS De Reinbôge uit Burgum wint wisselbeker verkeersexamen Tytsjerksteradiel

  (12-07-2018)

  Op 28, 29 en 30 mei organiseerden de gemeente Tytsjerksteradiel en Veilig Verkeer Nederland (VVN) het jaarlijkse praktisch verkeersexamen. Meer dan 300 leerlingen van groep 7 en 8 van vrijwel alle basisscholen uit de gemeente deden hieraan mee. Basisschool KBS De Reinbôge uit Burgum heeft dit jaar de meeste punten behaald. De school heeft hiermee de wisselbeker Verkeersexamen 2018 van VVN gewonnen. Wethouder Rommert Dijk heeft vandaag de leerlingen verrast en de wisselbeker uitgereikt.

  Lees verder
 • Basisschoolleerlingen weer het water in!

  (29-05-2018)

  De gemeente Tytsjerksteradiel is begin maart gestart met een pilot om basisscholen weer lessen in het zwembad aan te bieden. Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad hier geld voor beschikbaar gesteld. Wethouder Doeke Fokkema gaf vandaag samen met Eelke Hoekstra, directeur van basisschool De Reinbôge, het officiële startschot voor de pilot.

  Lees verder
 • Lintjesregen in Tytsjerksteradiel

  (26-04-2018)

  Burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel heeft donderdag 26 april aan vijf inwoners van de gemeente een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt in een volle zaal in De Pleats in Burgum.

  Lees verder
 • Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel bieden extra ondersteuning aan werkzoekenden

  (23-04-2018)

  De gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen zijn gestart met het bieden van extra ondersteuning aan inwoners die werk zoeken en een uitkering ontvangen anders dan een bijstandsuitkering. Het gaat om vrijwillige en vrijblijvende ondersteuning gericht op het vinden van een baan. Er zijn momenteel kansen op de arbeidsmarkt, deze blijven onbenut omdat werkzoekenden meestal alleen binnen hun eigen werkgebied zoeken. Door extra ondersteuning richting het vinden van werk kunnen de mogelijkheden die het UWV biedt gecombineerd worden met de mogelijkheden die de gemeenten hebben.

  Lees verder
 • Voorlopige uitslag referendum Wiv

  (23-03-2018) Lees verder
 • Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen

  (23-03-2018) Lees verder
 • Fairtrade certificaat voor Halte | It Griene Nêst in Sumar

  (14-03-2018)

  Op dinsdag 13 maart 2018 ontving Halte | It Griene Nêst uit handen van wethouder Ellen Bruins Slot het Fairtrade certificaat. De Halte is een lunchroom gevestigd op It Griene Nêst aan de Boswei in Sumar. Naast de Halte heeft participatiebedrijf Niemand aan de Zijlijn! (Nadz) ook hier haar onderkomen. Zij richten zich op mensen die op de één of andere manier aan ‘de zijlijn’ terecht zijn gekomen.

  Lees verder
 • Weinig te besteden? Vraag het kindpakket aan!

  (06-06-2017)

  Het kan voorkomen dat je als ouder(s) te weinig geld hebt om je kind (of kinderen) mee te laten doen aan bijvoorbeeld schoolreisje, sport, muziekles of om een verjaardag te vieren.

  Lees verder
 • Tytsjerksteradiel breidt armoedebeleid uit

  (17-05-2017)

  De gemeente Tytsjerksteradiel zet in op een vernieuwde aanpak voor de bestrijding van armoede. Door samenwerking met maatschappelijke organisaties en inwoners wil de gemeente armoede sneller signaleren en schulden voorkomen. Daarnaast richt Tytsjerksteradiel zich op kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Zij moeten zonder drempels mee kunnen doen aan sport en culturele activiteiten.

  Lees verder
 • Wat gebeurt er tijdens Leeuwarden-Fryslân 2018 in Tytsjerksteradiel?

  (07-03-2017)

  Nog even en dan is het 2018. Dat wordt niet zomaar een jaar voor Fryslân! De hoofdstad Leeuwarden, met in haar kielzog de hele provincie, is een jaar lang Culturele Hoofdstad van Europa.

  Lees verder
Archief

Contact opnemen

gemeente@t-diel.nl

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

Telefoonnummer 14 0511
bellen vanuit het buitenland

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Bereikbaarheid bij calamiteiten

Suggesties voor verbeteringen van deze website?