Garyp

Garyp

Beschikbare kavels

Skeanpaad en Sânhichte

kavelnummer

oppervlakte

in m2*

koopsom

in €**

beschikbaarheid*** situatietekening

bestemming

kavel

1 555/68 97.374,75 beschikbaar Skeanpaed wonen-vrijstaand
2 484/45 - verkocht Skeanpaed wonen-vrijstaand
3 440/42 77.198,-- beschikbaar Skeanpaed wonen-vrijstaand
4 462/43 81.057,90 beschikbaar Skeanpaed wonen-vrijstaand

* oppervlakte is indicatief en kan na definitieve inmeting licht afwijken
** koopsom is inclusief 21% BTW , maar exclusief k.k.
*** voor kavels die in optie zijn, is plaatsing op de reservelijst mogelijk

  • Op de kavels is het bestemmingsplan Skeanpaad en Sânhichte van toepassing.
  • Op deze kavels kunt u een vrijstaande woning bouwen. De bestemming is wonen: Wd3 en T(uin) met aanvullende welstandseisen.
  • De genoemde oppervlaktes zijn bij benadering. Na kadastrale inmeting is de exacte oppervlakte bekend. Verrekening van deze afwijking (meer/minder) wordt gedaan tegen € 145,- / m2 exclusief 21% BTW. Bij de kavels 1 t/m 4 wordt de halve sloot om niet meegeleverd (oppervlakte nat).
  • De kavels voeren het hemelwater rechtstreeks op de sloot af.
  • De oppervlakte nat (halve sloot) wordt 'om niet' geleverd. Wel wordt er een instandhoudings- en onderhoudsplicht opgenomen ten aanzien van de sloot.
  • De wegen lopen af naar de midden en wateren af via een molgoot.
  • De bouwkavels worden verkocht onder de ‘Algemene voorwaarden verkoop onroerende zaken gemeente Tytsjerksteradiel 2015’.

Vooraf graag zekerheid?

Om er zeker van te zijn dat u voor uw plannen een omgevingsvergunning krijgt, kunt u voordat u veel kosten maakt voor een gedetailleerd bouwplan, een vooroverleg aanvragen. Uw plan wordt dan getoetst aan de regels uit het bestemmingsplan en de welstandseisen.
Dit vooroverleg kunt u aanvragen via www.omgevingsloket.nl of via de balie Bouwen en Wenjen. Een (bouwkundige) schets van de door u gewenste woning wordt dan kosteloos getoetst op de haalbaarheid!

Meer informatie of een optie nemen

Wilt u meer weten? De medewerkers van de balie Bouwen en Wenjen kunnen u meer vertellen. Mail hen via baliebw@t-diel.nl of bel met 14 0511.


Contact opnemen

gemeente@t-diel.nl

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

Telefoonnummer 14 0511
bellen vanuit het buitenland

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Bereikbaarheid bij calamiteiten

Suggesties voor verbeteringen van deze website?