Garyp

Garyp

Beschikbare kavels

Skeanpaad en Sânhichte

kavelnummer

oppervlakte

in m2*

koopsom

in €**

beschikbaarheid*** situatietekening

bestemming

kavel

1 615/60 107.901,75 beschikbaar Skeanpaed wonen-vrijstaand
2 525/42 92.111,25 beschikbaar Skeanpaed wonen-vrijstaand
3 475/42 83.338,75 beschikbaar Skeanpaed wonen-vrijstaand
4 470/42 82.461,50 beschikbaar Skeanpaed wonen-vrijstaand
7 610 111.864,50 verkocht Skeanpaed wonen-vrijstaand

* oppervlakte is indicatief en kan na definitieve inmeting licht afwijken
** koopsom is inclusief regenwatersysteem (alleen kavel 7) en 21% BTW , maar exclusief k.k.
*** voor kavels die in optie zijn, is plaatsing op de reservelijst mogelijk

  • Op de kavels is het bestemmingsplan Skeanpaad en Sânhichte van toepassing.
  • Op deze kavels kunt u een vrijstaande woning bouwen. De bestemming is wonen: Wd3 en T(uin) met aanvullende welstandseisen.
  • De genoemde oppervlaktes zijn bij benadering. Na kadastrale inmeting is de exacte oppervlakte bekend. Verrekening van deze afwijking (meer/minder) wordt gedaan tegen € 145,- / m2 exclusief 21% BTW. Bij de kavels 1 t/m 4 wordt de halve sloot meegeleverd (oppervlakte nat).
  • Alleen kavel 7 is inclusief regenwatersysteem, de andere kavels voeren het hemelwater rechtstreeks op de sloot af.
  • De oppervlakte nat (halve sloot) wordt 'om niet' geleverd. Wel wordt er een instandhoudings- en onderhoudsplicht opgenomen ten aanzien van de sloot.
  • De wegen lopen af naar de midden en wateren af via een molgoot.
  • De bouwkavels worden verkocht onder de ‘Algemene voorwaarden verkoop onroerende zaken gemeente Tytsjerksteradiel 2015’.

Vooraf graag zekerheid?

Om er zeker van te zijn dat u voor uw plannen een omgevingsvergunning krijgt, kunt u voordat u veel kosten maakt voor een gedetailleerd bouwplan, een vooroverleg aanvragen. Uw plan wordt dan getoetst aan de regels uit het bestemmingsplan en de welstandseisen.
Dit vooroverleg kunt u aanvragen via www.omgevingsloket.nl of via de balie Bouwen en Wenjen. Een (bouwkundige) schets van de door u gewenste woning wordt dan kosteloos getoetst op de haalbaarheid!

Meer informatie of een optie nemen

Wilt u meer weten? De medewerkers van de balie Bouwen en Wenjen kunnen u meer vertellen. Mail hen via baliebw@t-diel.nl of bel met 14 0511


Projectmatige woningbouw

Sânhichte