Enquête afvalinzameling

Home > Inwoners > Enquête afvalinzameling

Enquête afvalinzameling

Doelstelling afvalinzameling

De landelijke overheid heeft in het programma ‘van afval naar grondstof’ (VANG) doelstellingen op het gebied van afvalinzameling vastgelegd. Eén van deze doelstellingen is dat gemeenten in 2025 zitten op 90% afvalscheiding en de hoeveelheid restafval hebben terug gebracht naar 30 kilo per inwoner. In de gemeente Tytsjerksteradiel wordt momenteel op jaarbasis ongeveer 130-150 kilo restafval ingezameld en zitten we op 72% afvalscheiding per inwoner.

Uw mening telt

De gemeenteraad heeft zich positief uitgesproken over de VANG-doelstellingen. Hierbij gaf de gemeenteraad ook aan het erg belangrijk te vinden, te weten te komen wat onze inwoners vinden van de afvalinzameling en hoe we de milieudoelen kunnen gaan behalen.

Wij zijn benieuwd naar uw mening en ideeën over afvalinzameling en -scheiden. Op die manier krijgen wij inzicht in hoe wij de doelstelling kunnen gaan behalen. Daarom willen wij u vragen om deze vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten en is anoniem. U kunt ook een papieren versie van de vragenlijst invullen, deze vindt u bij de balie van het gemeentehuis of op aanvraag via tel. 14-0511.

Onder de deelnemers verloten we 5 cadeaubonnen van €25. Wilt u hiervoor in aanmerking komen? Dan kunt u aan het eind van de enquête uw naam, adres en e-mailadres invullen. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor het verloten van de cadeaubonnen.

Klankbordgroep

We willen onze inwoners ook in de gelegenheid stellen om hun ideeën en/of wensen op het gebied van afvalinzameling kenbaar te maken. Via de enquête kunt u zich aanmelden voor de klankbordgroep. Wij gaan samen met deze klankbordgroep, in 2 bijeenkomsten, verder praten over de toekomstige afvalinzameling en over het behalen van onze milieudoelen.

Meer informatie hierover kunt u lezen in het nieuwsbericht: Beter afvalinzameling en -scheiden.

Contact opnemen

gemeente@t-diel.nl

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

Telefoonnummer 14 0511
bellen vanuit het buitenland

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Bereikbaarheid bij calamiteiten

Suggesties voor verbeteringen van deze website?