Corona

Home > Inwoners > Actueel > Corona

Corona

Op deze pagina houden we u op de hoogte van de situatie in de gemeente rondom het coronavirus en de maatregelen die worden getroffen.

Hulp voor ondernemers

Hulp voor ondernemers

Ook ondernemers worden zwaar getroffen door het coronavirus. Het kabinet heeft verschillende landelijke maatregelen genomen waar ondernemers gebruik van kunnen maken. Ook de provincie komt ondernemers op verschillende manieren tegemoet. De gemeente heeft gekeken welke ondersteuning zij kan bieden bovenop het pakket aan maatregelen van de Rijksoverheid.

Lees hier meer over bij Hulp voor ondernemers.

Huwelijken

Huwelijken

De coronamaatregelen hebben gevolgen voor de huwelijksceremonies. Lees welke regels voor huwelijken gelden binnen gemeente Tytsjerksteradiel.

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning

Het coronavirus heeft grote impact op de mienskip. Iedereen moet zoveel mogelijk thuisblijven en afstand houden. We zien dat allemaal initiatieven ontstaan waarbij mensen elkaar spontaan hulp aanbieden.

- Hulp in coronatijd voor ouders
Platform voor hulpvragers, hulpaanbieders en andere initiatieven door Kearn
- Bel voor vragen over het coronavirus met het landelijke publieksnummer 0800 - 1351.
- Heeft u zelf klachten? Bel dan met uw huisarts en ga niet zelf naar het spreekuur.
- Heeft u een luisterend oor, advies of extra hulp nodig? Neem contact op met de Rode Kruis Hulplijn: 070 - 445 58 88.

Websites met meer informatie

Websites met meer informatie

Op de sites van onder andere de GGD Fryslân en het RIVM vindt u meer informatie over het coronavirus, waaronder veelgestelde vragen en de geldende richtlijnen.

Rijksoverheid
RIVM
GGD Fryslân

Openingstijden gemeentehuis en milieu- en composteerterrein

Openingstijden gemeentehuis en milieu- en composteerterrein

Vanwege de coronamaatregelen is het gemeentehuis in Burgum is alleen geopend voor publiek mét afspraak. Lees op Afspraak maken hoe het zit.

Het milieu- en composteerterrein zijn gewoon open. Wel zijn extra maatregelen genomen. Er mogen maximaal 5 auto’s tegelijkertijd op het terrein aanwezig zijn. Dit betekent dat (in geval van drukte) wachttijden kunnen toenemen.

Scholen en kinderopvang

Scholen en kinderopvang

Scholen en kinderopvang zijn in ieder geval tot en met de meivakantie gesloten. Voor kinderen waarvan tenminste één ouder in een vitale beroepsgroep werkt, moet opvang beschikbaar blijven.

- Avond4daagse dit jaar in aangepaste vorm
Veel gestelde vragen over onderwijs en kinderopvang
- Leerlingenvervoer vanaf 11 mei
Gemeente komt ouders zonder recht kinderopvangtoeslag tegemoet in ouderbijdrage peuteropvang