Contracten Wmo-maatwerkvoorzieningen

Home > Inwoners > Contracten Wmo-maatwerkvoorzieningen

Contracten Wmo-maatwerkvoorzieningen

Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hebben voor 2015 contracten afgesloten met aanbieders die voldoen aan het Programma van Eisen maatwerkvoorzieningen Wmo 2015. Ook nieuwe aanbieders kunnen zich melden voor een contract met Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Elk kwartaal nemen de colleges van B&W een besluit over eventuele nieuwe gegadigden voor een contract, mits die voldoen aan de gestelde eisen. In het Programma van Eisen maatwerkvoorzieningen Wmo 2015 en de checklist is geformuleerd waar aanbieders aan moeten voldoen.

Contact opnemen

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

gemeente@t-diel.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Suggesties voor verbeteringen van deze website?