Verhuizing doorgeven

Home > Inwoners > Verhuizing doorgeven

Verhuizing doorgeven

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

 • Als u naar of binnen deze gemeente verhuist, moet u dat ook doorgeven aan deze gemeente.
 • Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent.

Als u te laat bent met het doorgeven, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

Verhuizen naar het buitenland

Als u vanuit de gemeente naar het buitenland verhuist, moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie. Voor emigratie gelden andere regels. Bij Emigratie doorgeven staat vermeld wat u moet doen.

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Digitaal doorgeven

Geef uw verhuizing binnen of naar de gemeente online door met het digitale verhuisformulier

Verhuist u vanaf een adres waar meer dan 30 mensen wonen? De landelijke voorziening kan dan de standaard digitale verwerking dan niet aan. Wilt u dan de verhuizing doorgeven bij de balie van het gemeentehuis?

Na het invullen en versturen van dit formulier is uw verhuizing digitaal doorgegeven. Als het formulier bij de gemeente is aangekomen krijgt u hiervan automatisch een bevestiging in uw mailbox. U kunt uw (gewijzigde) gegevens inkijken via mijn.overheid.nl. Wij passen de gegevens aan op uw verhuisdatum. Het kan een paar werkdagen duren voordat de nieuwe gegevens zichtbaar zijn op mijn.overheid.nl.

Schriftelijk doorgeven

U kunt er ook voor kiezen om de verhuizing schriftelijk aan ons door te geven. Dit doet u met het verhuisformulier, deze vindt u rechts op deze pagina. Vergeet niet om een kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen.

Langskomen op het gemeentehuis

Voor het doorgeven van een verhuizing kunt u ook langskomen. Maak hiervoor van tevoren een afspraak.

Inschrijven bij kortdurend verblijf in Nederland

Komt u vanuit het buitenland naar Nederland om te werken of te studeren, dan heeft u een Burgerservicenummer (BSN) nodig voor uw contact met de Nederlandse overheid. Meer informatie hierover vindt u op www.rijksoverheid.nl en is bedoeld voor personen die niet langer dan 4 maanden in Nederland blijven.

Wie mag de verhuizing doorgeven?

Iedereen die 16 jaar of ouder is, is verplicht zelf de verhuizing door te geven. Soms moet een ander dit doen:

 • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
 • Voor elkaar doorgeven als u op het zelfde adres woont:
  • Ouders en hun meerderjarige kind of kinderen
  • Echtgenoten of geregistreerde partners
 • Als u onder curatele staat, geeft de curator uw verhuizing door.
 • Als u in de gevangenis zit, geeft een vertegenwoordiger van de gevangenis uw verhuizing door.

Sommige personen mogen de verhuizing doorgeven voor iemand anders:

 • Echtgenoten en geregistreerde partners voor elkaar. Dit kan alleen als zij op hetzelfde adres wonen.
 • Iemand anders die een schriftelijke machtiging van u heeft. Deze persoon moet meerderjarig zijn.
 • Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een persoon die daar woont.
 • Let op: bij het online doorgeven van een verhuizing moet elke persoon de verhuizing voor zichzelf doorgeven.

Instanties die de gegevens van uw verhuizing nodig hebben

De gemeente geeft uw verhuizing door aan alle instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak. Op de website van de Rijksoverheid kunt u zien welke instanties dit zijn. 

Niet getrouwd/geen geregistreerd partnerschap

Niet getrouwde en niet-geregistreerde partners kunnen niet voor elkaar een verhuizing doorgeven. U moet in dit geval allebei apart digitaal de verhuizing doorgeven. Of beide tegelijk langskomen.

U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

Online doorgeven

 • U geeft uw verhuizing online door met DigiD. Hebt u nog geen DigiD? Vraag die dan aan via www.digid.nl. U hebt de DigiD inlogcode binnen enkele dagen in huis.

Persoonlijk doorgeven

Schriftelijk doorgeven

 • het verhuisformulier van de gemeente
 • uw handtekening op het formulier
 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs

Toestemming van de hoofdbewoner

De schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner regelt u met het formulier 'Verklaring van inwoning' (deze vindt u onder 'Wat ook van belang kan zijn'). Dit ingevulde formulier stuurt u mee met het schriftelijke formulier of neemt u mee naar het gemeentehuis.

Als u de verhuizing digitaal doorgeeft vragen wij u in het digitale formulier alle nodige gegevens in te vullen. U hoeft dan dus geen extra formulier in te vullen.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Het doorgeven van een verhuizing is gratis.

U vindt hier informatie over: "Wat ook van belang kan zijn"

Wat ook van belang kan zijn

Verhuisdatum

De datum waarop u uw verhuizing doorgeeft aan de gemeente, is de datum van adreswijziging. Binnen 5 werkdagen past de gemeente uw adresgegevens aan.

Hebt u een verhuisdatum in de toekomst doorgegeven? De gemeente past de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

Wie krijgen bericht?

Instanties die in ieder geval bericht krijgen zijn: SVB, Belastingdienst, Waterschap en zorgverzekeraars en pensioenfondsen waar mensen bij aangesloten zijn.

Contact opnemen

gemeente@t-diel.nl

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

Telefoonnummer 14 0511
bellen vanuit het buitenland

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Bereikbaarheid bij calamiteiten

Suggesties voor verbeteringen van deze website?