Uittreksel persoonsgegevens BRP

Home > Inwoners > Uittreksel persoonsgegevens BRP

Uittreksel persoonsgegevens BRP

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

De gemeente houdt gegevens over haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Soms hebt u een uittreksel van deze persoonsgegevens nodig. In het uittreksel staan in ieder geval uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum. Geef aan waarvoor u het uittreksel nodig hebt. Dan weet de ambtenaar welke gegevens op uw uittreksel moeten staan. Hebt u een uittreksel nodig voor een buitenlandse instantie? Dan kunt u een uittreksel in meerdere talen krijgen.

Vraag het uittreksel aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Aanvraag Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)

Bent u uitgeschreven als inwoner van Nederland? Dan kunt u bij een aantal landelijk vastgestelde gemeenten een uittreksel uit de Registratie Niet Ingezetenen (RNI) aanvragen met uw vertrekgegevens. U wordt dan ingeschreven als niet-ingezetene.

Verschil uittreksel Basisregistratie personen en uittreksel (afschrift) burgerlijke stand

Een uittreksel persoonsgegevens (BRP) is een verklaring waarin staat wat de persoonsgegevens van een inwoner zijn. Het gaat hierbij onder andere om naam, adres en woonplaats. Ook is het mogelijk om hierop deze gegevens te zetten voor alle gezinsleden, of de woonhistorie. Dit uittreksel wordt uitgegeven in de gemeente waarin de persoon woont.

Een uittreksel/afschrift uit de Burgerlijke Stand bevat gegevens over geboorte, huwelijk, partnerschapsregistratie, echtscheiding en overlijden. Dit uittreksel wordt afgegeven in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. 

Vraag uittreksel persoonsgegevens online aan (met DigiD)

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Online aanvragen

Online kunt u een uittreksel opvragen met DigiD. Betalen doet u online met iDEAL, PayPal of met uw creditcard. Alle informatie die u invult, wordt vertrouwelijk behandeld. Nadat uw aanvraag en betaling is ontvangen, krijgt u het uittreksel thuisgestuurd.

Aanvragen via de balie

U kunt het uittreksel ook aan de balie van het gemeentehuis aanvragen. Maak hiervoor een afspraak. Het document kunt u direct na aanvraag meenemen. U kunt ook iemand anders machtigen om het uittreksel voor u aan te vragen.

Hebt u een uittreksel nodig voor een buitenlandse instantie?

Dan kunt u een uittreksel in meerdere talen krijgen.

Uittreksels niet nodig bij inschrijving leerling bij scholen

Ook dit jaar zijn er nog steeds scholen die afschriften of uittreksels vragen aan leerlingen die zich willen inschrijven op school. Schooladministrateurs stelden eerder dit nodig te hebben voor uitvoering van één bepaalde subsidieregeling. Deze eis is vervallen, er is nu geen enkele noodzaak meer om een uittreksel in te leveren bij de school.

Aanvragen uittreksel voor kinderen

Ouders kunnen, als zij zijn ingeschreven op hetzelfde adres, voor hun minderjarige kinderen een uittreksel aanvragen. Geef in het formulier aan dat u het uittreksel voor uw kind aanvraagt. Geef hierbij wel de naam en de geboortedatum van het kind aan.

U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

Wat moet ik meenemen?
Aanvragen Meenemen
Online aanvragen
 • DigiD
 • iDeal, PayPal of creditcard
Langskomen in gemeentehuis
 • Een afspraak
 • Geldig legitimatiebewijs
 • Pinpas of contant geld
Gemachtigde doet de aanvraag
 • Een afspraak
 • De gemachtigde moet meerderjarig zijn en een legitimatiebewijs meenemen
 • Pinpas of contant geld

Schrijf een brief waarin staat:

 • waarom u het uittreksel nodig heeft
 • de naam van de persoon die het uittreksel voor u mag afhalen (de gemachtigde)
 • uw handtekening op de brief
 • de handtekening van de gemachtigde op de brief

De gemachtigde neemt de brief mee naar de gemeente sámen met:

 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • het identiteitsbewijs van de gemachtigde

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Digitaal via DigiD € 12,90

Persoonlijk bij de balie € 12,90

Contact opnemen

gemeente@t-diel.nl

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

Telefoonnummer 14 0511
bellen vanuit het buitenland

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Bereikbaarheid bij calamiteiten

Suggesties voor verbeteringen van deze website?