Onroerendezaakbelasting (OZB)

Home > Inwoners > Onroerendezaakbelasting (OZB)

Onroerendezaakbelasting (OZB)

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Bent u eigenaar van een woning, bedrijfsgebouw of stuk grond? Jaarlijks betaalt u hiervoor onroerendezaakbelasting (OZB) aan de gemeente. Huurt u een woning, dan hoeft u geen OZB te betalen. Huurt u een bedrijfsgebouw, dan moet u wel OZB betalen. Deze belasting is gebaseerd op de WOZ-waarde.

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Eigenarendeel OZB

Bent u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar van:

  • een woning
  • een woning in aanbouw
  • een niet-woning (bijvoorbeeld kantoren, winkels en bedrijfspanden)
  • een perceel grond of water

Dan ontvangt u een aanslag OZB eigenarendeel. Om te bepalen wie de eigenaar is, raadpleegt de gemeente het Kadaster.

Gebruikersdeel OZB

Bent u op 1 januari van het belastingjaar:

  • gebruiker bent van een niet-woning
  • gebruiker bent van een perceel grond of water

Dan ontvangt u een aanslag OZB gebruikersdeel.

Verordening

De gemeenteraad heeft de verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2018 op 21 december 2017 vastgesteld.

Bezwaar maken?

Heeft u bezwaar tegen de aanslag onroerende zaakbelasting? Dan kunt u digitaal bezwaar maken. Hiervoor heeft u DigiD nodig. 

Heeft u geen DigiD? Vul dan dit bezwaarformulier in en stuur het naar:

Gemeente Tytsjerksteradiel
t.a.v. de heffingsambtenaar
Antwoordnummer 114
9250 VB  BURGUM

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Hoeveel belasting u moet betalen is afhankelijk van de WOZ-waarde van uw pand. De WOZ-waarde vermenigvuldigd met het percentage van de OZB is het aanslagbedrag. 

OZB-percentages voor 2018
U bent Percentage 
Eigenaar van een woning 0,2082%
Eigenaar van een niet-woning 0,2528%
Gebruiker van een niet-woning 0,2948%

Rekenvoorbeeld

Stel dat de WOZ-waarde van uw woning vastgesteld is op € 185.000,-. U vermenigvuldigt dan de WOZ-waarde met het percentage voor eigenaren van woningen.
Dus: € 185.000,- x 0,2082% = € 385,17. Dit is het aanslagbedrag.

U vindt hier informatie over: "Wat ook van belang kan zijn"

Wat ook van belang kan zijn

Aangifte inkomstenbelasting

Voor uw aangifte inkomstenbelasting heeft u de WOZ-waarde van 2017 nodig (dit is de waardepeildatum 1 januari 2016). U kunt uw aanslag 2017 digitaal opvragen.

Links

Contact opnemen

gemeente@t-diel.nl

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

Telefoonnummer 14 0511
bellen vanuit het buitenland

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Bereikbaarheid bij calamiteiten

Suggesties voor verbeteringen van deze website?