Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

Home > Inwoners > Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Kinderen die leerplichtig zijn, moeten naar school. Gaat uw kind niet naar school en is er geen goede reden? Dan heet dat ongeoorloofd verzuim. U kunt soms extra verlof of vrijstelling aanvragen voor uw kind.

Iedereen in Nederland moet van zijn vijfde tot zijn achttiende naar school. Deze leerplicht is vastgelegd in de Leerplichtwet. Dit wordt gecontroleerd door de leerplichtambtenaar.

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Leerplichtambtenaar

In elke Nederlandse gemeente is een leerplichtambtenaar werkzaam. Een leerplichtambtenaar houdt zich bezig met controle op naleving van de leerplicht. De leerplichtambtenaar van de gemeente Tytsjerksteradiel is Sjoerdje van der Meer. Zij is aanwezig op maandag, dinsdag en vrijdag.

Vragen?

Het spreekuur is op maandag, dinsdag en vrijdag van 9.00 - 12.00 uur. U kunt uw vraag ook direct stellen. U krijgt dan zo snel mogelijk antwoord van ons.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.leerplicht.net

Vrijstelling tot inschrijving

U meldt bij de leerplichtambtenaar van de gemeente dat u uw kind niet inschrijft op een school. Doe dit voordat uw kind 5 jaar wordt. Doet u dit later? Dan moet het elk jaar vóór 1 juli.

Vrijstelling tot schoolbezoek (bijzonder verlof)

U meldt aan de school dat uw kind niet naar school komt. Dit doet u in de volgende gevallen:

  • uw kind is ziek
  • er is een religieuze feestdag

In andere gevallen vraagt u vrijstelling aan de directeur van de school.

Vrijstelling tot 6 jaar

U meldt aan de school dat uw kind enkele uren vrij neemt. Wilt u uw kind meer dan 5 uur per week thuishouden? Dan vraagt u toestemming aan de directeur van school.

Leerplicht en kwalificatieplicht

Uw kind mag vanaf 4 jaar naar school Uw kind is leerplichtig vanaf 5 jaar tot 16 jaar.

De leerplicht is bedoeld om jongeren op school te houden tot ze genoeg opleiding hebben om een baan te vinden. Hierna volgt de kwalificatieplicht. Dit betekent dat jongeren van 16 en 17 jaar die niet voldoende opleiding hebben of geen diploma, verplicht zijn een diploma te halen. Dit is een havo-, vwo-, of mbo-diploma. Het kind kan ook aan de kwalificatieplicht voldoen door een combinatie van leren en werken.

U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

Vrijstelling tot inschrijving

Welke van deze documenten u nodig hebt, hangt af van de reden van vrijstelling:

  • verklaring van een arts, pedagoog of psycholoog
  • verklaring waarin u uitlegt waarom geen school in de omgeving past bij uw godsdienst- of levensovertuiging
  • verklaring van de directeur van de buitenlandse school

Vrijstelling tot schoolbezoek (bijzonder verlof)

  • bewijsstukken die aantonen dat de vrijstelling nodig is

Vrijstelling tot 6 jaar

U hebt geen documenten nodig om de vrijstelling te krijgen.

Contact opnemen

gemeente@t-diel.nl

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

Telefoonnummer 14 0511
bellen vanuit het buitenland

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Bereikbaarheid bij calamiteiten

Suggesties voor verbeteringen van deze website?