Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

Home > Inwoners > Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Onderwijs is belangrijk. Het geeft kinderen een basis om later zelfstandig te kunnen functioneren in samenleving en beroep. Leerplicht vindt zijn oorsprong in het recht op onderwijs voor alle kinderen. Dit is in Nederland via de Leerplichtwet geregeld. In Nederland zijn kinderen op grond van de leerplichtwet verplicht volgens het lesrooster naar school te gaan.

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Uw kind mag vanaf 4 jaar naar school. Uw kind is leerplichtig van 5 jaar tot 16 jaar. Hierna volgt de kwalificatieplicht. Dit betekent dat jongeren van 16 en 17 jaar verplicht zijn een diploma te halen. Dit is een havo-, vwo-, of mbo-diploma (nivo 2). Een jongere kan ook aan de kwalificatieplicht voldoen door een combinatie van leren en werken.

Leerplichtambtenaar Tytsjerksteradiel

In elke Nederlandse gemeente is een leerplichtambtenaar werkzaam, die toezicht houdt op de naleving van de leerplichtwet. De leerplichtambtenaar van de gemeente Tytsjerksteradiel is Afke Hooghiemstra.

De leerplichtambtenaar van Tytsjerksteradiel werkt samen met de leerplichtambtenaar van Achtkarspelen in de werkmaatschappij van 8KTD. Beide gemeenten zijn onderdeel van RMC-regio de Friese Wouden. De leerplichtambtenaar ziet er op toe dat alle leerplichtige jongeren naar school gaan. Naast de handhavingstaak is er veel aandacht voor preventie en zorg. De leerplichtambtenaar kan meezoeken naar oplossingen als er problemen zijn die het recht op onderwijs in de weg staan. De leerplichtambtenaar geeft ook advies over leerplichtzaken en behandelt verlof- en vrijstellingsverzoeken.

Vragen?

Leerplichtambtenaar Afke Hooghiemstra is aanwezig op maandag, dinsdag, donderdagochtend en vrijdag. U kunt uw vraag ook stellen via a.hooghiemstra@t-diel.nl. U krijgt dan zo snel mogelijk antwoord van ons.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over leerplichtzaken zoals verlof en vrijstellingen op www.leerplichtwegwijzer.nlwww.rmcdefriesewouden.nl of www.rijksoverheid.nl.

Contact opnemen

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

gemeente@t-diel.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Suggesties voor verbeteringen van deze website?