Leerlingenvervoer

Home > Inwoners > Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Let op: Alle scholen dicht, leerlingenvervoer opgeschort!

Alle scholen in Nederland blijven vanaf morgen (16 maart 2020) tot en met 6 april dicht, om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dat heeft het kabinet besloten na overleg met de organisaties in het onderwijs. Dit betekent dat leerlingen geen leerlingenvervoer krijgen. U hoeft uw kind niet af te melden bij Jobinder of de gemeente. Het leerlingenvervoer zal automatisch weer beginnen als de scholen starten.

Uitzondering leerlingenvervoer waarbij beide ouders werken in ‘cruciale beroepen’!

Een uitzondering wordt gemaakt voor kinderen waarbij beide ouders werken in cruciale beroepen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen. Het gaat dan bijvoorbeeld om zorgpersoneel en politiemensen. Vallen u en uw partner in deze categorie en moet u toch een beroep doen op leerlingenvervoer? Let goed op. U moet uw kind per mail aanmelden. Het is voor ons namelijk niet duidelijk om welke kinderen dit gaat en waar uw kind dan naar toe moet worden gebracht, dat kan per school anders geregeld zijn.

Mail onderstaande gegevens naar Jobinder leerlingenvervoer@jobinder.nl en cc aan uw contactpersoon bij de gemeente:

Leerling

 • Voor en achternaam leerling:
 • Geboortedatum:
 • Woonplaats:

School / opvang

 • Schoolnaam:
 • Opvangadres school tot en met 6 april:
 • Weekdagen dat opvang nodig is:

Ouder/voogd 1

 • Voor- en achternaam:
 • Werkzaam bij organisatie:
 • Plaats organisatie:
 • Functie:

Ouder/voogd 2

 • Voor- en achternaam:
 • Werkzaam bij organisatie:
 • Plaats organisatie:
 • Functie:

Uw kind heeft recht op dagelijks leerlingenvervoer wanneer:

 • Hij of zij naar het basisonderwijs gaat. De afstand tussen de woning en de dichtstbijzijnde toegankelijke school is meer dan 6 kilometer.
 • Hij of zij naar een speciale school voor basisonderwijs gaat (SBO-scholen, voormalige LOM- en MLK-scholen). De afstand tussen de woning en de dichtstbijzijnde toegankelijke school is meer dan drie kilometer.
 • Hij of zij naar het (voortgezet) speciaal onderwijs gaat (expertisecentra). De afstand tussen de woning en de dichtstbijzijnde toegankelijke school is meer dan zes kilometer.

Aanvragen leerlingenvervoer

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

AanvragenLogo DigiD

Leerlingenvervoer vraagt u ieder schooljaar opnieuw aan.

Wilt u het formulier liever op papier invullen? Open dan het .pdf bestand van het formulier.

Ons besluit is geldig alleen voor het schooljaar waarvoor u het leerlingenvervoer hebt aangevraagd. In bepaalde gevallen moet de school het adviesformulier invullen. Ook dit moet u bij ons inleveren.

De gemeente beslist 8 weken na ontvangst van het compleet ingevulde aanvraagformulier. In bijzondere gevallen kan de beslissing met vier weken worden uitgesteld. U krijgt hiervan dan schriftelijk bericht.

Formulieren die niet goed of niet helemaal zijn ingevuld, worden niet in behandeling genomen en worden teruggestuurd.

De gemeente neemt aan het begin van het nieuwe schooljaar een beslissing als u de vergoeding vóór 15 mei hebt aangevraagd.

Aanvragen door organisaties

Organisaties (bijvoorbeeld Jeugdhulp Friesland, Jeugd en Bescherming. William Schrikker Groep, Regiecentrum Bescherming en Veiligheid etc.) die leerlingenvervoer willen aanvragen, kunnen dat doen met

Vervoersadvies van de SBO- en SO-scholen voor leerlingen tot 10 jaar

Wij vragen voortaan geen vervoersadvies van de SBO- en SO-scholen voor het aangepast (taxi) vervoer voor de leerlingen die jonger zijn dan tien jaar. De peildatum is 1 augustus voorafgaand aan het schooljaar waarvoor het leerlingenvervoer aangevraagd wordt (b.v. voor het schooljaar 2017/2018 is de peildatum 1 augustus 2017).

Voor de leerlingen die ouder zijn dan tien jaar vragen wij om een goed gemotiveerd advies opdat wij een objectief beeld over de leerlingen kunnen vormen en een passend vervoer kunnen toekennen.

Vervoersadvies van reguliere basisscholen

Wij vragen geen vervoersadvies van de basisscholen. Voor deze leerlingen wordt geen taxivervoer toegekend. De uitzondering zijn leerlingen die vanwege lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke of psychische beperking(en) niet zelfstandig kunnen reizen met het openbaar vervoer.

Klacht?

Heeft u een klacht? U kunt telefonisch een klacht indienen bij Jobinder via 0511-426620. Niet opgehaald op het afgesproken tijdstip? Bel dan de reserveringslijn van Jobinder, via 0900-4050500. Mailen mag ook: leerlingenvervoer@jobinder.frl.

Bent u niet tevreden met de behandeling van de klacht? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0511 of met het digitale contactformulier.

Woont een leerling op twee adressen?

Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat leerlingen op twee adressen wonen, bijvoorbeeld bij co-ouderschap, verblijf bij een logeeradres of (crisis)opvang. In dat geval kan er sprake zijn van twee hoofdverblijven.

Indien leerlingenvervoer is gewenst, moeten beide ouders afzonderlijk, voor de dagen dat het kind doordeweeks bij hen verblijft, een aanvraag indienen bij de gemeente waar hij of zij woonachtig is. Hierbij gaat het niet om waar de leerling is ingeschreven. Het gaat om de feitelijke verblijfplaats van de leerling.

De betreffende gemeenten toetsen de aanvraag elk aan de eigen verordening leerlingenvervoer. Hierbij bekijken ze onder meer of er sprake is van een woning in de zin van de verordening, of de school wel de dichtstbijzijnde toegankelijke is en of voldaan is aan de afstandsgrens. Het komt namelijk regelmatig voor dat slechts voor één van beide woonadressen aanspraak op leerlingenvervoer bestaat, doordat de school niet de dichtstbijzijnde toegankelijke school is vanuit beide adressen. Laat u zich daarom vooraf altijd goed informeren.

Fietsvervoer

De gemeente stimuleert vooral het fietsvervoer. Ouders/leerlingen krijgen kilometerkostenvergoeding van € 0,09 per fietskilometer. Bovendien worden ouders vrijgesteld van een eigen bijdrage voor de periode wanneer hun kinderen gebruikmaken van het fietsvervoer.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

U moet een eigen bijdrage betalen wanneer:

 • uw kind naar het basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs gaat (SBO-school), en;
 • uw gecorrigeerde verzamelinkomen in het peiljaar (twee jaar voor het komende schooljaar) boven de geldende norm lag.
U vindt hier informatie over: "Wat ook van belang kan zijn"

Wat ook van belang kan zijn

Meer informatie

In de folder over het Leerlingenvervoer (3,28 MB) staan de belangrijkste zaken genoemd.

Heeft u nog vragen of wilt u hulp bij het invullen van de formulieren? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0511 of gemeente@t-diel.nl.

Formulieren