Kind erkennen vóór de geboorte

Home > Inwoners > Kind erkennen vóór de geboorte

Kind erkennen vóór de geboorte

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

U kunt juridisch ouder worden door uw kind te erkennen. Dit kunt u al voor de geboorte doen. Erkenning doet u bij de burgerlijke stand (gratis) van de gemeente of via een notaris.

Erkenning niet nodig

U hoeft uw kind niet te erkennen als u automatisch juridisch ouder wordt. Dit is zo als u de biologische moeder bent. Een man of duomoeder wordt automatisch juridisch ouder in 2 situaties:

 • huwelijk met de moeder
 • geregistreerd partnerschap met de moeder

Let op! Als duomoeder moet u dan wel de verklaring ‘donor onbekend’ meenemen bij de geboorteaangifte. Doet u dit niet? Dan kunt u juridisch ouder worden door uw kind te erkennen.

Ouderlijk gezag

Door erkenning bent u nog geen wettelijke vertegenwoordiger van uw kind. Daarvoor moet u eerst het ouderlijk gezag aanvragen. Als u ouderlijk gezag hebt, mag u beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van uw kind. U mag ook het vermogen van uw kind beheren.

Maak een afspraak

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Erkennen

 • Maak een afspraak

 • U gaat samen met de aanstaande moeder naar de gemeente om uw ongeboren kind te erkennen. Dit kan in elke gemeente in Nederland.

 • Gaat de aanstaande moeder niet mee naar de gemeente? Dan moet u schriftelijke toestemming van haar hebben voor erkenning.

 • Schriftelijke toestemming is niet mogelijk bij uw eerste kind in verband met de naamskeuze. Bij uw eerste kind moet u dus altijd samen langskomen.

 • Zodra het kind is geboren, wordt de erkenning rechtsgeldig. U bent dan de juridische ouder van het kind.

Erkenning en ouderlijk gezag

U gaat een kind erkennen of u heeft dat al gedaan. U krijgt of kreeg van de moeder toestemming voor de erkenning. Door de erkenning beschouwt de wet u als juridisch ouder van het kind. Dat geeft u de plicht om voor het kind te zorgen en bij te dragen in de opvoeding. De moeder heeft het ouderlijk gezag. U, als erkenner heeft dat niet, maar u kunt dat wel krijgen. Ouderlijk gezag is belangrijk. Het kind mag voor zichzelf nog geen belangrijke beslissingen nemen en heeft hiervoor een of twee wettelijk vertegenwoordigers. Bij gehuwde ouders ontstaat het ouderschap en het ouderlijk gezag in de regel automatisch. Bij ongehuwde paren verloopt het verkrijgen van ouderlijk gezag anders. Daarvoor moet u samen met de moeder van het kind een verzoek doen bij de griffier van de rechtbank, dit kan ook digitaal via DigiD.

Het gezamenlijke gezag wordt aangetekend in het gezagsregister en wordt daarna ook nog geregistreerd in de basisregistratie personen. Wanneer dan voor uw kind bijvoorbeeld een paspoort nodig is, zal u beiden als gezaghebbende ouders hiervoor toestemming moeten geven. Verder beslist u samen voor het kind in tal van zaken, waaronder school, verhuizing en medische beslissingen. In het geval dat de moeder geen toestemming wil geven voor gezamenlijk ouderlijk gezag, kan de erkenner de rechter om vervangende toestemming voor gezamenlijk gezag vragen.

Let op! Ouderlijk gezag hoeft u niet aan te vragen als uw kind geboren is tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap.

U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

Maak een afspraak voordat u naar het gemeentehuis gaat.

Gaat de moeder mee naar de gemeente? Neem dan het volgende mee:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • geldig identiteitsbewijs van de moeder

Gaat de moeder niet mee naar de gemeente? Neem dan het volgende mee:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • schriftelijke toestemming van de moeder
 • handtekening van de moeder op de schriftelijke toestemming
 • geldig identiteitsbewijs van de moeder

Woont u of de moeder in het buitenland? Neem dan ook het volgende mee:

 • een buitenlands bewijs dat u niet getrouwd bent
U vindt hier informatie over: "Wat ook van belang kan zijn"

Wat ook van belang kan zijn

Erkenning betekent dat u verplicht bent uw kind te onderhouden. U hebt ook recht op omgang met uw kind na een scheiding. Uw kind heeft recht op een wettelijk erfdeel.

U kunt uw kind erkennen als u een man bent van 16 jaar of ouder. Ook als u duomoeder bent, kunt u uw kind erkennen. Verder gelden de volgende regels:

 • Het kind heeft nog geen juridische vader.
 • Heeft een kind al 2 ouders? Dan kan het nooit door een ander worden erkend.
 • Staat u onder curatele? U hebt toestemming nodig van de rechter.
 • Mag u door bloedverwantschap niet met de moeder trouwen? Dan kunt u het kind niet erkennen.
 • Bent u de biologische vader? Dan kunt u de erkenning later niet ongedaan maken.

Links

Contact opnemen

gemeente@t-diel.nl

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

Telefoonnummer 14 0511
bellen vanuit het buitenland

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Bereikbaarheid bij calamiteiten

Suggesties voor verbeteringen van deze website?