Exploitatievergunning, horecabedrijf

Home > Inwoners > Exploitatievergunning, horecabedrijf

Exploitatievergunning, horecabedrijf

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

U hebt een exploitatievergunning nodig als u een horecabedrijf wilt starten of overnemen. Ook als u uw horecabedrijf wilt uitbreiden of veranderen. Dit geldt voor elk horecabedrijf, ook als u geen alcohol aanbiedt. Een horecabedrijf is bijvoorbeeld een hotel, restaurant, café, snackbar of discotheek. Maar ook een buurthuis of clubhuis.

U vraagt de exploitatievergunning aan bij de gemeente in de volgende situaties:

 • U start of neemt een horecabedrijf over.
 • De rechtsvorm van uw bedrijf wijzigt.
 • U krijgt een andere leidinggevende.
 • U gaat nieuwe activiteiten uitvoeren.
 • U gaat uw bedrijf uitbreiden door een verbouwing.
 • U start een terras of breidt uw terras uit.
U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

Het aanvraagformulier vindt u onder 'Formulier en links'.

De gemeente bekijkt in hoeverre de inrichting de woon- en leefsituatie in de omgeving en/of de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig beïnvloedt of aantast. Hierbij vraagt de gemeente de politie om advies. Uw aanvraag moet zo vroeg mogelijk bij de gemeente worden ingediend. De afhandelingstermijn voor horecavergunningen bedraagt 3 maanden.

Voorwaarden

Meestal krijgt u de vergunning als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De houder/leidinggevende is minimaal 21 jaar en van onbesproken gedrag. De gemeente kan vragen om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG).
 • Als de omgeving last heeft van uw horecabedrijf dan kan de gemeente vragen dat u daartoe maatregelen neemt.
 • Het bestemmingsplan geeft aan dat er horecabedrijven in het gebied mogen zijn.
 • De gemeente kan u vragen om een ingevuld Bibob-formulier. Hiermee beoordeelt zij of er een kans is dat de vergunning gebruikt gaat worden voor criminele activiteiten.

Wat is een horecabedrijf?

Een horecabedrijf is een bedrijf waar je tegen betaling kunt logeren, eten en/of drinken. Voorbeelden zijn: een hotel, pension, restaurant, café, cafetaria, snackbar en disco. Maar ook: een sportkantine, zwembad, bedrijfsrestaurant, koffiehoekje in winkel, warenhuis, verenigingsgebouw, buurthuis en kerkgebouw.

De burgemeester kan de vergunning weigeren als de vestiging of de exploitatie van de inrichting in strijd is met een geldend bestemmingsplan. Verder kan de burgemeester de Horeca-exploitatievergunning weigeren wanneer de woon-/leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf en/of de openbare orde nadelig worden beïnvloed. Factoren die van belang zijn bij de afweging:

 • het karakter van de straat of wijk
 • de aard van de inrichting (bijv. discotheek of een sportkantine)
 • de spanning waaraan het woonmilieu ter plaatse al blootstaat of zal komen te staan door de exploitatie van de inrichting.

Wet Bibob

Bij de aanvraag van een exploitatievergunning wordt er altijd een Bibob-toets gedaan. Alles over de Bibob en het aanvraagformulier vindt u op de pagina over Bibob.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Leges: € 130,75

Contact opnemen

gemeente@t-diel.nl

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

Telefoonnummer 14 0511
bellen vanuit het buitenland

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Bereikbaarheid bij calamiteiten

Suggesties voor verbeteringen van deze website?