ESF subsidie

Home > Inwoners > ESF subsidie

ESF subsidie

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Om mensen aan het werk te helpen, maakt de gemeente Tytsjerksteradiel gebruik van de subsidieregeling Europees Sociaal Fonds 2014-2020 van de Europese Unie.

De subsidie is bedoeld voor activiteiten die de volgende groepen mensen richting arbeidsmarkt helpen:

  • jongeren tot 28 jaar
  • mensen van 50 jaar of ouder
  • mensen die minimaal zes maanden een uitkering hebben
  • mensen met een arbeidsbeperking
  • vluchtelingen met een verblijfstatus

Gemeente Leeuwarden is centrumgemeente voor arbeidsmarktregio Fryslân en heeft de ESF-subsidie aangevraagd in samenwerking met de overige gemeenten.