Asbest/Asbestgelijkend materiaal

Home > Inwoners > Asbest/Asbestgelijkend materiaal

Asbest/Asbestgelijkend materiaal

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Asbest is een vroeger veel gebruikt bouwmateriaal dat levensgevaarlijk kan zijn. Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, vormt dit een gevaar voor de gezondheid. Aan de verwijdering van asbest zijn daarom strenge regels gesteld.

Wilt u asbest verwijderen in of rondom uw huis? U moet dit dan altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het wel melden als hierbij asbest vrijkomt.

Meer informatie over asbest vindt u op de website van de Rijksoverheid.

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Als u asbest wilt (laten) verwijderen, dan moet u altijd een sloopmelding doen via  www.omgevingsloket.nl. U moet de sloop/afvoer van asbest altijd melden, dus ook als u vergunningvrij mag bouwen.

Is het te slopen bouwwerk een monument of een in het bestemmingsplan aangewezen karakteristiek pand? Dan heeft u ook nog een omgevingsvergunning nodig.

Minder dan 35m² asbesthoudend materiaal?

Verwijdert u als particulier minder dan 35 m² hechtgebonden asbesthoudend materiaal (zoals bv. geschroefde golfplaten, geschroefde vlakke platen en niet gelijmde asbesthoudende vloerbedekking)? Dan moet de sloopmelding tenminste 5 werkdagen voor het tijdstip van slopen worden gedaan. Er is dan wel een duidelijke situatieschets nodig maar geen asbestinventarisatierapport. Via een bevestigingsbrief van de gemeente kunt u vervolgens plastic en tape ophalen bij de milieustraat en het luchtdicht verpakte asbestmateriaal zelf gratis in de daarvoor bestemde container plaatsen.

De regeling geldt per kadastraal perceel: u mag dus maar 1x maximaal 35 m² per perceel inleveren.

Tip: maak de pakketten niet te groot. U moet de pakketten zelf, zonder mechanische hulpmiddelen in de daarvoor bestemde container plaatsen.

Materiaal dat op asbest lijkt, maar het niet is

Na 1 januari 1994 was het niet langer toegestaan asbest toe te passen. Na deze datum is nog veel materiaal gebruikt dat erg op asbest lijkt. Bijvoorbeeld de zogenaamde NT platen. Dit materiaal kan niet als gewoon bouwafval bij de gemeentelijke vuilstort afgeleverd worden.
In de praktijk is het niet van asbest te onderscheiden. Het personeel van de vuilstort loopt daardoor onnodig risico. Daarnaast accepteert de afvalverwerker geen puinbakken waarin op asbestgelijkend materiaal is gestort.

Voorwaarden van inleveren

Ook van asbestgelijkend materiaal kunt u maximaal 35 m² gratis inleveren. De gemeente heeft voorwaarden gesteld aan het inleveren van dit afval. U kunt het asbestgelijkend materiaal wel afvoeren via de gemeente, maar dit kan pas nadat de gemeente met het hiervoor door u ingevulde formulier heeft ingestemd. U moet daarbij wel kunnen bewijzen dat het in te leveren materiaal geen asbest is. Neem voor het acceptatieformulier voor het inleveren van asbestgelijkend materiaal contact op met de balie Bouwen en Wenjen, telefoon 14 0511. Binnenkort is dit formulier ook digitaal beschikbaar.

Subsidie asbest verwijderen

De Subsidieregeling verwijderen asbestdaken richt zich op particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profitorganisaties en overheden. Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor er asbestvezels vrijkomen in de leefomgeving. Om het risico voor de gezondheid te beperken zijn asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden. Het verbod houdt in dat de eigenaren van asbestdaken in de periode 2016-2024 het asbestdak moeten laten verwijderen. Heeft u een asbestdak laten verwijderen? Dan kunt u vanaf 4 januari 2016 subsidie aanvragen op www.mijn.rvo.nl.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Per particulier adres mag er maximaal 35 m2 gratis ingeleverd worden.

Vragen?

Voor vragen over slopen en asbest en het doen van een sloopmelding via het omgevingsloket kunt u contact opnemen met de balie Bouwen en Wenjen. U kunt ook een afspraak maken om langs te komen of mail naar baliebw@t-diel.nl.

Contact opnemen

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

gemeente@t-diel.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Suggesties voor verbeteringen van deze website?