Afval, welke locatie?

Home > Inwoners > Afval, welke locatie?

Afval, welke locatie?

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Het afval uit de gemeente wordt verwerkt door Omrin. Voor meer informatie over nascheiding van afval (bijvoorbeeld plastic) kunt u kijken op nascheiding.omrin.nl

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Betaald en gratis afval
soort afval hier kunt u het kwijt kosten
Aardewerk Milieustraat gratis
Asbest / asbestgelijkend materiaal uitsluitend na melding of vergunning gratis
Asresten Sortibak / grijze container
Autoband Milieustraat (max. 4 stuks) gratis
Batterijen Zie KCA gratis
Bladeren Bladkorven, groene bak of composteerterrein gratis
Bielzen/geïmpregneerd hout Milieustraat € 50,-/m3
Boomstronken Composteerterrein € 25 p/st
Bouw- en sloopafval Milieustraat € 50 m³
Dakleer Zie bouw- en sloopafval
Drankenkartons Sortibak / grijze container, nascheiding afvalstoffenheffing
Elektronisch apparaat Milieustraat, kringloop of detailhandel gratis
Frituurvet Milieustraat, supermarkten gratis
Gasflessen Detailhandel/leverancier
Gips Milieustraat (bouw- en sloopafval) € 50 / m3
Glas (flessen en potten) Glasbak/milieustraat gratis
Glasplaten, ruiten Milieustraat gratis/€ 50,- /m3
Grond, graszoden Composteerterrein max 1 m3 gratis
Groente-, fruit-, tuinafval GFT container afvalstoffenheffing
Grof huisvuil Milieustraat gratis
Laten ophalen m³ € 25 (max 4 m3)
Grond/aarde Composteerterrein max 1 m³ gratis
Hout Bouw- en sloopafval € 50 / m³
Kerstbomen 2e week van januari opgehaald gratis
Klein chemisch afval Op woensdag oneven weken op milieustraat gratis
Laten ophalen op 2x per jaar gratis
Kunststof Milieustraat gratis
Sortibak / grijze container, nascheiding afvalstoffenheffing
Metalen Milieustraat gratis
Meubels, servies, kleding,
herbruikbare spullen
Kringloopwinkel, kringloopcontainer op milieustraat gratis
Papier en karton Aan huis opgehaald, milieustraat gratis
Plastic Sortibak / grijze container, nascheiding afvalstoffenheffing
Puin Milieustraat € 50 / m³
Snoeihout Composteerterrein gratis
Laten ophalen m³ € 15 (max 4 m3)
Spaarlampen Milieustraat of detailhandel gratis
Taxussnoeisel (1-jarig) Composteerterrein (15 juni-31 augustus) 
Hiervan wordt medicijn tegen kanker gemaakt
gratis
Textiel Textielcontainers, milieustraat, kringloopwinkel gratis
TL lampen Milieustraat gratis
Tuinafval, zoals snoeihout, bladeren Biobak / GFT-container. composteerterrein afvalstoffenheffing, gratis
Tuinhout, zoals vlonders, schuttingen Milieustraat € 50 / m³
Tuinmeubelen Milieustraat gratis
Verf KCA gratis
Vloerbedekking Milieustraat gratis
Witgoed (wasmachine/koelkast) Milieustraat, kringloop (haalt) of detailhandel gratis
Zuivel- en drankenkartons Sortibak / grijze container, nascheiding afvalstoffenheffing
Zwarte grond Composteerterrein, max 1 m³ gratis
 

Contact opnemen

gemeente@t-diel.nl

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

Telefoonnummer 14 0511
bellen vanuit het buitenland

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Bereikbaarheid bij calamiteiten

Suggesties voor verbeteringen van deze website?