Afval, oud papier

Home > Inwoners > Afval, oud papier

Afval, oud papier

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Vanwege de coronacrisis is de inzameling van oud papier en karton in een aantal dorpen anders verlopen. Inmiddels wordt in alle dorpen het oud papier weer opgehaald zoals gebruikelijk.

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Heeft u vragen of wilt u wat melden over het ophalen van het oud papier? Neem dan contact op met de contactpersoon van het betreffende dorp.

Dorp Contactpersoon Telefoonnummer
Aldtsjerk  W. Annema 06 - 10 60 54 58
Burgum M. Veenstra (OPA) 0511 - 46 23 82 / 06 - 52 84 87 26
S. Postma (Wetterwille) 0511 - 46 48 66 / 06 - 83 54 04 63
Earnewâld J. de Haan 0511 - 53 95 44 / 06 - 23 54 42 05
Eastermar W. Hogendorp 06 - 25 04 18 31
Feanwâldsterwâl  S. de Haan 06 - 41 57 34 32
Garyp F. Koornstra 06 - 24 61 97 23
Gytsjerk A. Kieft (CBS Ichthusschool) 06 - 27 50 08 55
mevr. A. de Jong (OBS Thrimwaldaschool) 06 - 13 77 70 83
Hurdegaryp/Feanwâldsterwal S. de Haan 06 - 41 57 34 32
Jistrum E. Terpstra 06 - 30 65 82 72
Mûnein/Readtsjerk J. Geerdink 06 - 10 59 86 93
Noardburgum E. Homan (De Klimstien) 06 - 28 32 80 86 
G. Venema (PKN) 0511 - 47 77 04 / 06 - 50 27 84 73 
Oentsjerk J. Holwerda (OBS De Opstap) 06 - 22 20 31 72
A. van der Veen (CBS De Paadwizer) 06 - 13 71 51 71
Ryptsjerk E. Helder 0511 - 46 92 09
Sumar B. van der Vliet 0511 - 52 12 18
Suwâld S.J. Algra 0511 - 43 17 80
Tytsjerk A. Landman 06 - 20 00 62 38
U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Het inleveren is gratis.