Margot Erkelens

Home > Eefkes foarstelle > Margot Erkelens

Margot Erkelens

Wenplak: Burgum
Bertedatum: 15-11-1954 
Berop: personeelsadviseur bij de Stichting voor openbaar onderwijs Odyssee in Sneek.
Hobby: langeafstandswandelingen, reizen
Frijwilligerswurk: mentor van ouderen zonder een eigen netwerk
Politike partij: PvdA

Ik wurd bliid fan:

mensen  die de verandering en het avontuur opzoek

Ik lis wekker fan:

ik lig niet gauw ergens wakker van; gelukkig slaap ik goed! Wat me wel bezighoudt zijn de mensen die bij ons asiel hebben aangevraagd en dan doel ik vooral op de wijze waarop zij jarenlang in onzekerheid verkeren over hun toekomst. En ik doel erop dat zij niet altijd op een wijze worden opgevangen die als ‘warm’ aan te merken is.

Ik woe riedslid foar myn partij wurde, omdat:

ik verantwoordelijkheid wil dragen voor de omgeving waarin ik leef.

Myn ambysjes foar dizze riedsperioade binne:

gezien alle veranderingen die er plaatsvinden er voor zorgen dat er geen mensen tussen wal en schip vallen.

Op myn nachtkastje leit:

Adriaan van Dis: Ik kom terug en de wekker die mij iedere ochtend weer op tijd laat opstaan om naar Sneek te rijden.

Ik dream fan:

ooit nog eens een voettocht te maken langs de kustlijn van Den Helder naar Bretagne.

Dit wol ik noch kwyt:

Citaat uit de tekst van het jaarthema 2015 van het nationale comite 4 en 5 mei:

          “Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst”

Geschreven door Prof.mr.dr. Maurice Adams

“In 2015 viert Nederland dat het zeventig jaar geleden werd bevrijd van de Duitse en Japanse onderdrukking. Tegelijkertijd lijkt de wereld in brand te staan, zijn oorlog en grootschalig geweld aan de orde van de dag. Vrijheid is nog steeds niet vanzelfsprekend. Dat doet de vraag rijzen hoe het verhaal van de verschrikkingen van onderdrukking en bezetting blijvend kan worden gehouden, en hoe ons oorlogsverleden zich verhoudt tot de actualiteit. Zoals een deelnemer aan de Nationale Herdenking op de Dam in mei 2014 het zei: “Ik vind het belangrijk om hier te zijn omdat mijn generatie steeds minder verhalen te horen krijgt over de Tweede Wereldoorlog. Onze opa’s en oma’s zijn er straks niet meer, het is belangrijk om dit te blijven doen.”

http://www.4en5mei.nl/vrijheid/jaarthema/jaarthema_2015/thematekst

Ha jo in fraach oan my? Wolle jo noch wat kwyt? Graach!

Jo kinne my maile op it adres: merkelens@t-diel-info.nl