Home > Gemeente > Dhr. E.J. ter Keurs

Dhr. E.J. ter Keurs

Dhr. E.J. ter Keurs

Dhr. E.J. ter Keurs is de burgemeester van de gemeente Tytsjerksteradiel. De burgemeester is het gezicht van de gemeente. Hij treedt bijvoorbeeld op als gastheer bij een bezoek van belangrijke mensen, reikt onderscheidingen uit of houdt een toespraak als een belangrijk festival wordt geopend. Verder onderhoudt hij contacten met bestuurders bij de provincie in Leeuwarden en de rijksoverheid in Den Haag.

Portefeuille

 • Algemeen bestuurlijke zaken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Politie & Brandweer
 • Personeel en Organisatie
 • Communicatie, informatievoorziening en automatisering
 • Ontwikkeling dienstverlening/Klantcontactcentrum
 • Economische Zaken en bevordering werkgelegenheid
 • Handhaving

Nevenfuncties

Nevenfuncties op grond van het burgemeesterschap

 • Lid Algemeen bestuur GR veiligheidsregio Fryslân, 4 uur/mnd, niet betaald
 • Lid Algemeen bestuur FUMO, 2 uur/mnd, niet betaald
 • Lid Dagelijks bestuur en AB GR werkmaatschappij 8KTD, 8 uur/mnd, niet betaald
 • Vertegenwoordiger Tytsjerksteradiel in AvA N.V. Vitens, 1 uur/mnd, niet betaald
 • Voorzitter Veiligheidsdriehoek Noord-Oost Fryslân, 4 uur/mnd, niet betaald
 • Lid Comité van Aanbeveling Dam Jaarsma Jaar, 1 uur/mnd, niet betaald
 • Vertegenwoordiger Fryslân in Stichtingsbestuur Cevan i.l., 3 uur/jaar, niet betaald

Nevenfuncties buiten het burgemeestersambt

 • Voorzitter Sigaarminnend Genootschap Havana, 3 uur/mnd, niet betaald
 • Foarsitter bestjoer Afûk, 4 uur/mnd 
 • Lid Lionsclub De Wâlden, 6 uur/mnd, niet betaald
 • Lid Comité van Aanbeveling Femke Foundation, 1 uur/mnd, niet betaald
 • Commissaris van Advies Coöperatie U.A. Changing Games, 2 uur/mnd 
 • Voorzitter Stichtingsbestuur Libertati Semper Frisia, 2 uur/mnd, niet betaald

Contactgegevens

Wilt u ons...

Bellen

14 0511 (geen netnummer)
bellen vanuit het buitenland

Schrijven of mailen

schrijf de gemeente

Bezoeken

Raadhuisweg 7, 9251 GH Burgum
(route)

Openingstijden

Hier vindt u onze openingstijden

Bereikbaarheid bij calamiteiten